Schilling Roger atyára emlékeztek

Gyertyagyújtással, imával a sírjánál, koszorúzással a tiszteletére emelt emlékműnél és emlékmisével emlékezett a 120 esztendővel ezelőtt született Schilling Roger ciszterci atyára a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a dunakömlődi Szent Imre Plébánia, ahogy ezt hosszú évek óta teszik, hogy az atya személye, munkássága ne merülhessen feledésbe. Féhr György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy Schilling Roger atya egyetemi tanár volt, nevelte az ifjúságot, egyesületet hozott létre, lelki atyja volt a dunakömlődi közösségnek, és amikor az üldöztetés jutott neki osztályrészül, akkor sem adta fel.

Ahogy arról már írtunk, korábban az atya egykori szülőházának falán elhelyezett domborműves emléktábla hirdette, hogy nem feledik, majd 2010-ben a dunakömlődi templomkertben emlékművet emeltek a tiszteletére, amelyet november 7-én szenteltek fel. Az emlékmű állításának gondolata az egyházközségben fogalmazódott meg, a megvalósítást az akkori településrészi önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat is támogatták. Az emlékmű a stilizált kereszttel, rajta az egykori emléktábláról átemelt Schilling Roger portréval, valamint „a megfeszített Krisztust hirdetjük” felirattal Szabó Ottó és Vass György munkája. Más módon is őrzik az atya emlékét: 1991-es megalakulásakor az ő nevét vette fel a Pro Urbe, Pro Cultura Minoritatum Hungariae és Arany Rozmaring díjakkal kitüntetett paksi fúvószenekar.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Az atya Schilling János néven született Dunakömlődön 1901. október 21-én (egyes források szerint valójában október 19-én, csak két nappal később anyakönyvezték). Felmenői Nassau-Saarbrückenből, Lodenbachból kerültek Magyarországra. Iskoláit Dunakömlődön és Pakson végezte, középiskolába a pécsi ciszterciekhez járt (Nagy Lajos Gimnázium). 1918. augusztus 14-én öltöztették be Zircen a novíciusi ruhába, ekkor kapta a Roger szerzetesi nevet. 1925. június 24-én tett örökfogadalmat, július 5-én szentelték pappá. Addigra egyetemi és hittudományi tanulmányait is befejezte, és latin-német szakos tanári oklevelet is szerzett. Először Egerben tanított, majd Budán. Közben tudományos tevékenységet is folytatott, elsősorban a magyarországi német betelepítések történetével, kiemelten szülőfaluja történetével foglalkozott. Miután 1948-ban államosították az egyházi iskolákat, Schilling Roger az Ulászló utcai Szentlélek kápolna lelkésze lett. 1951-ben papi működési lehetőségeit is megvonták. Érdeklődött a csillagászat és a lélektan iránt is, utolsó éveiben ezekkel foglalkozott. 1962. március 26-án hunyt el. Március 30-án holttestét felravatalozták a Farkasréti temetőben, beszentelték, és Dunakömlődre szállították, ahol 31-én nagy tömeg kísérte utolsó földi útjára.

(Forrás: zentrum.hu)