Védeni kell a fagykártól a vízmérőket, vízvezetékeket

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., mint felelős szolgáltató felhívja fogyasztói, a lakosság, a vállalkozók, és az intézmények figyelmét arra, hogy a tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban, az aknákban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a fagy hatására bekövetkező mérő-meghibásodásokat és a kellemetlenségeket, többletköltségeket.

Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz. A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztántartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni.

A vonatkozó kormányrendelet szerint az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről nem gondoskodik. A hideg idő hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott vízmérők komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban, a talajban, a fűtetlen pincékben. Nagy összegű kiadásokat jelent a feleslegesen elfolyt vízmennyiség, illetve az igen magas helyreállítási költség, különösen igaz ez az épületekben keletkezett károk esetén. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse folyhat el egy átlagos család napi vízfelhasználásának. A kellő gondossággal elvégzett fagy elleni védelem a fogyasztónak nemcsak kötelessége, hanem egyben érdeke is, hiszen néhány lépéssel elkerülheti, hogy komoly kár keletkezzen az értékeiben.

Vízmérő-akna: A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A vezetéknek és a mérőórának is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie, ilyen mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Az aknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, így a fedélen keresztül a fagy mélyebbre tud jutni. Rendszeresen ellenőrizzék, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljenek arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, ha sérült, cseréljék, illetve alulról hőszigeteljék. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatető aljára rögzíteni. Az esetek döntő hányadában ez megfelelő védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérőt is leszigetelheti. Erre akár egy pléd vagy papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hőt ott tartja.

Pincék, fűtetlen helyiségek: Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek a vízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget. A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tárolóhelyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjenek meg a helyiség nyílászáróinak épségéről is. Ha a falban levő vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fűtetlen helyiség falában fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.

Épületek fagymentesítése: A télen nem lakott épületeknél vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén legbiztosabb módszer a víztelenítés. Először nyissák meg a kerti csapot, majd ezután zárják el a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítőszelepen keresztül távozik, és elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz, és tavaszig biztosan nem okozhat gondot a fagy. Ha későn látnak hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudják az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatják a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetik a víztelenítést.

Javasolják, hogy a hidegre való tekintettel tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a fagy okozta kellemetlenségeket. Különös tekintettel azon ingatlanoknál, ahol a hálózati vizet ritkán, vagy egyáltalán nem használják, illetve nyaralóknál, hétvégi házaknál. Mielőtt bárki szakemberhez fordul, előtte vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a fent említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyag csöveket ne próbálják nyílt lánggal felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvasszák fel a benne lévő vizet.

A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén a vízóra elfagyása esetén, valamint további információkért írjanak az ugyfel@mezofoldviz.hu emailcímre, vagy tárcsázzák ügyfélszolgálatukat a 06-80/442-442-es telefonszámon.

Forrás: TelePaks/archív illusztráció