Elismeréseket adott át a polgármester

A pandémia miatt korábban elmaradt díjátadásokat pótoltak szűk körben tartott ünnepségen december 14-én, a Városházán. Dr. Pongrácz Sándor kitüntetést vehetett át dr. Fodor Ágnes, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet dr. Vincze Zoltánné, valamint gyémántdiplomát Hanol Ferencné, akit nem az ünnepségen, hanem otthonában köszöntött Szabó Péter polgármester.

Szabó Péter polgármester köszönti a díjazottakat a Városházán. Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Ahogy a méltatásban elhangzott, dr. Fodor Ágnes 1979-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán cum laude eredménnyel általános orvosi diplomát, majd 1984-ben Budapesten aneszteziológia-intenzív terápiából, jeles eredménnyel, szakorvosi képesítést szerzett. 1998-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szakvizsgát tett háziorvostanból, szintén jeles eredménnyel. Az egyetem befejezése után a bajai városi kórház gyermekosztályán kezdett el dolgozni, majd 1981. január 1-től áthelyezését kérte az anaesthesiológiai és intenzív osztályra. 1989. február 1-től a Paks Városi Tanács VB. Egészségügyi Gazdasági Ellátó Szervezeténél a Paksi Atomerőmű Vállalat üzemorvosaként dolgozott. 1991. június 16-tól a Sárszentlőrinci Polgármesteri Hivatal körzeti orvosi állását pályázta meg sikeresen, ahol nyolc évig viselte szívén az ott élő polgárok egészségét. Ezután a Paksi Városi Háziorvosi Szolgálatnál megüresedett háziorvosi állásra adott be sikeres pályázatot. A Városi Háziorvosi Szolgálatnál 1999. március 1-től, jelenleg is az I. sz. felnőtt háziorvosi körzetben dolgozik háziorvosként. 2019. március 25. óta nyugdíj mellett végzi a háziorvosi körzetben a betegellátás feladatait. Sokéves munkája alatt a munkatársaival, az egészségügyi dolgozókkal, a betegekkel való kapcsolata, segítőkészsége példamutató.

Dr. Fodor Ágnes. Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Dr. Vincze Zoltánné 1980-ban szerzett matematika–kémia szakos általános iskolai tanári képesítést. Azóta is töretlen lelkesedéssel, szeretettel, jókedvvel vezeti be tanítványait tantárgyainak szépségeibe, rejtelmeibe. Pakson előbb a Herman Ottó Általános Iskola, majd 2003 óta a Paksi Bezerédj Általános Iskola nevelőjeként dolgozott a 2019/2020. tanév befejezéséig. Sokoldalú, vidám egyéniségének köszönhetően pályafutása során számára mindig a tanulók személyiségének kibontakoztatása, értékeinek felismerése állt a középpontban. Mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szoruló gyermekek útját sikerrel egyengette. Empatikus személyisége különösen alkalmassá tette a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek segítésére. Kiemelkedő kommunikációs készségének köszönhetően kiválóan szót értett diákokkal, szülőkkel, munkatársakkal. Olyan különleges tanítványokat is felkarolt, akik mások számára nehezen kezelhetőnek bizonyultak. Különösen sikeres volt a tanulók versenyfelkészítésében. Szinte minden évben legalább megyei szintű helyezést értek el tanítványai a különböző tantárgyi versenyeken. Igazi közösségformáló, lendületes, figyelemreméltó és figyelmes, másokkal törődő személyiség. Osztályai mindig kiváló közösségekké formálódtak kezei alatt. Kollégáinak bizalmát tükrözte, hogy éveken át a Közalkalmazotti Tanács elnöke volt, tapasztalatait pedig az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként is évtizedeken át kamatoztatta. Folyamatosan képezte magát, illetve kapcsolatban állt a szakmai közösségekkel, így tagja a Kémiatanárok Egyesületének. Dr. Vincze Zoltánné olyan életpályát tudhat maga mögött, amely figyelemre és elismerésre méltó. Ezért találta érdemesnek és tüntette ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020-ban a pedagógusnapon neki adományozott Németh László-díjjal, amely négy évtizedes pályafutásának méltó lezárása volt.

Dr. Vincze Zoltánné. Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Hanol Ferencné zenetanár 1941-ben született Pakson, szülei németországi dunai sváb családok leszármazottai voltak. Édesapja községi tanító volt, majd a háború után testnevelőszakos diplomát szerzett, és nyugdíjazásáig a paksi I. sz. általános iskola igazgatóhelyettese volt. Nagyszülei Paks és környéke ismert fényképészmesterei voltak (Tumpek). 1960-ban érettségizett, majd a dunaszentgyörgyi általános iskolában kezdett dolgozni, mint gyakorlóéves tanító. Közben folytatta zongora tanulmányait Szekszárdon, ahol Husek Rezső, a zeneiskola igazgatója volt a zongoratanára. 1961 nyarán sikeres képesítővizsgát tett a Bajai Tanítóképző Intézetben, és tanítói diplomát kapott. 1962 szeptemberétől állást kapott Pakson, a Bezerédj Általános Iskola felső tagozatán, magyar nyelv- és irodalmat, valamint éneket tanított. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar nyelv- és irodalom, valamint ének-zene szakát levelező tagozaton végezte, 1967-ben tanári diplomát szerzett. Még abban az évben kapott felkérést a szekszárdi zeneiskola igazgatójától, miután a megyei intézmény lehetőséget kapott bővítésre, Pakson létesítendő tagintézmény szervezésére, növendékek toborzására, és tanítására. Két évig megbízásos szerződéssel, majd a feladatok bővülése miatt főállásban dolgozott, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola paksi tagiskolájának vezető tanára volt, szolfézs és zongora szakon. A tagiskola 1974 januárjától önállósult, Ági néni nyugdíjba vonulásáig volt az intézmény zenetanára, 1988-tól 1996 végéig igazgató helyettesi beosztásban. Tevékeny ember lévén, nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba a tanítást. A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban az ének-zene tanítását vállalta, valamint az iskolai kórus vezetését 2001 júniusáig. Az ő kezdeményezésére szervezik 2000 karácsonyától minden évben a Karácsonyi Kórustalálkozót, mely csak egy példa a 60 év munkásságából. Számos növendéke van a pályán, és talán mondhatjuk, hogy nem nagyon akad olyan ember Pakson, akit így vagy úgy ne tanított volna.

Hanol Ferencnét köszönti Szabó Péter polgármester. Fotó: Szép Zsóka/TelePaks