Vizitben a védőnői szolgálatnál

A Magyar Védőnői Szolgálatot 2015-ben hungarikummá nyilvánították. A hungarikum. hu honlapon írják, hogy a több mint 100 éves múltra visszatekintő védőnői hivatás gyakorlói olyan komplex, preventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak hazánkban, amely egyedülálló Európában. A védőnő a szakmai tevékenységét önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

– A Paksi Gyógyászati Központ égisze alatt működő paksi védőnői szolgálatnál hat területi és három iskolavédőnő dolgozik. A szakemberek a tanulmányaik befejezése után ugyanazzal a tudással rendelkeznek, hogy melyik területen dolgoznak, azt az elhelyezkedési lehetőségek és érdeklődésük határozzák meg. A védőnők munkája a gondozottakkal kialakított bizalomra épül, a gyermekek szeretete, a szülőkkel való jó, partneri kapcsolat kialakítása, és a magas szintű szakmai tudás nélkülözhetetlen a feladatellátáshoz – mondta Pámer Ágnes alapellátási részlegvezető, iskolavédőnő.

A területi védőnők mindegyikéhez Paks közigazgatási területének egy meghatározott része tartozik. Egy védőnő 200-250 gyermeket gondoz. A munkájuk főbb területei a nővédelem, a várandósok és a gyermekágyasok gondozása, valamint a gyerekek gondozása az iskolakezdésig. – A várandósok védőnői gondozása tanácsadáson és családlátogatásokkal valósul meg. A születést követő családlátogatás, védőnői tanácsadás, valamint a gyermek fejlődésének nyomon követését, az esetleges betegségek megelőzését, korai felismerését szolgáló kötelező státuszvizsgálatok rendje meghatározott, ezekről az egyedi gondozási tervben tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodákban évente háromszor tisztasági vizsgálatot végzünk, illetve igény szerint egészségnevelő foglalkozásokat tartunk – összegzett Hegedüsné Pákai Teréz területi védőnő, hozzátéve, hogy a tanácsadásokra és a szűrésekre is időpontra érkeznek hozzájuk a kismamák, a szülők a gyerekkel, valamint alkalmazkodva a pandémiás helyzethez lehetőségük van arra, hogy távkonzultációban tartsák a gondozottakkal a kapcsolatot. Papp Katalin területi védőnő kiemelte, hogy a legtöbb gyermek megfelelően fejlődik, e tekintetben legyenek kicsit türelmesebbek a szülők, illetve ha valamiben bizonytalanok, kérdésük van, az interneten fenntartással kutakodjanak válasz után, inkább szakmailag hiteles forrást keressenek, forduljanak szakemberhez, gyermekorvosukhoz, védőnőjükhöz.

Az óvoda után az iskolavédőnők kísérik figyelemmel a gyermekek fejlődését a középiskola befejezéséig. – A Paks közigazgatási területén működő általános és középiskolák elosztásánál figyelembe veszik a finanszírozás szempontjából minimálisan ellátandó (800 fő), illetve maximálisan ellátható (1200 fő) tanulói létszámot. Az iskolavédőnők feladata a védőnői szűrések elvégzése, a védőoltások és az orvosi szűrések szervezése, adminisztrációja, valamint az egészségnevelés. Mindemellett igény szerint szakköröket tartanak, amelyek témája lehet például az egészséges életmód, az elsősegélynyújtás vagy a csecsemőgondozás. A legtöbb iskolában van orvosi szoba, ahol nincs, onnan a védőnők szervezésében a Deák Ferenc utcai rendelőintézetbe érkeznek a diákok a szűrésekre – összegzett Pámer Ágnes.

Nagy változás volt, amikor 2020 májusában egy helyre költöztették az iskolai és területi védőnőket, a Deák Ferenc utcai rendelőintézetbe. – Amióta egy helyen vagyunk, könnyebb a helyettesítés megszervezése, az egymás közötti kommunikáció, megvalósult a szorosabb szakmai együttműködés iránti igényünk – mondta Pámer Ágnes, hozzátéve, hogy jó visszajelzéseket kapnak a gondozottaktól is, miszerint barátságos, kulturált és tágas a hely. Papp Katalin hozzátette, hogy a kiváló informatikai háttér megkönnyíti számukra a védőnői munkával együtt járó nagy mennyiségű adminisztrációt, illetve kitért arra, hogy folyamatosan részt vesznek különböző képzéseken, amit a munkáltató támogat.

A paksi védőnők várandósfelkészítő klubot (a járvány miatt jelenleg online), baba-mama klubot, csecsemőmasszázst (a járvány miatt jelenleg szünetel) működtetnek, rendezvényt szerveznek a szoptatás világnapjára, van képzett laktációs tanácsadójuk, illetve a babahordozás tekintetében is tudnak tanácsot adni a szülőknek, valamint elérhetők városi rendezvényeken is.

A paksi védőnői szolgálat munkatársai: Holczer-Vörös Tekla, Koch Andrea, Rettig Adél, Papp Katalin, Hegedüsné Pákai Teréz, Tóthné Rózsás Mónika területi védőnők, Hum-Feil Zsuzsanna, Peti Orsolya, Pámer Ágnes iskolavédőnők.