TETTre kész nap 2022

Véménden rendezték meg a 21. TETTre Kész Napot. Az esemény gerincét adó sajtótájékoztató és tudományos tanácskozás mellett a személyes párbeszédek kibontakozására is kiváló alkalmat biztosít a hagyományos rendezvény, írják az rhk.hu oldalon. A TETTre kész napon átadták a Gránit-díjat és kihirdették az RHK Kft. és a TETT közösen meghirdetett plakátkészítő-pályázatának eredményét.

– Olyan feladat megoldására vállalkoztak a térség települései, amely egész Magyarország érdekeit szolgálja. Természetesen nem feledkezhetünk meg azokról az előnyökről sem, amelyeket a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból befolyó támogatásnak köszönhetően élvezhet a régió, így Véménd lakosai is – mondta Szalonna Zoltán, Véménd polgármestere a sajtótájékoztatón. A tájékoztatási tevékenységgel kapcsolatos elvárásokról azt mondta, hogy a szakszerű és biztonságos hulladékkezelést a szakemberek garantálják a nemzeti radioaktívhulladék-tárolóban, a társulás feladata pedig az, hogy objektíven tájékoztassa a lakosságot az elvégzett feladatokról és körülményekről.

Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a társaságnál magától értetődő, hogy a biztonságot helyezik előtérbe a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása során. Új kihívást jelentett, hogy a pandémia miatt a hétköznapi tevékenységek végrehajtása során is ezt a szemléletet kellett megalapozni. Sikeresek voltak az intézkedéseik, amiben minden munkatársuknak óriási szerepe volt, húzta alá.

A nemzeti radioaktívhulladék-tárolót (NRHT) érintő témák közül az RHK Kft. telephelyei közötti hulladékátszállítási tervekről beszélt: – Még 2002-ben egy biztonságnövelő programot indítottunk a radioaktív hulladékfeldolgozó és -tárolóban (RHFT), amelynek célja a biztonság fenntartásához és fokozásához szükséges műszaki-technológiai feltételek kialakítása, a ’70-es, ’80-as években elhelyezett hulladékok kitermelése, átválogatása, újracsomagolása. A visszatermelt hulladékok számára az RHFT átmeneti tárolórészében kell a kapacitást biztosítanunk. Mivel ez a tárolórész jelenleg megtelt, ezért az RHFT telephelyéről a hulladékcsomagok egy részét az NRHT hulladékátvételi követelményeinek való megfeleltetése után átszállítjuk a bátaapáti tárolóba – mondta. Az ezen tevékenységhez kapcsolódó üzemeltetésiengedély-módosítási kérelmet 2020-ban nyújtotta be a társaság az Országos Atomenergia Hivatal részére, amelyhez kapcsolódóan 2021-ben kiegészítést kérvényezett. A dokumentumban felszín alatti, ellenőrzött zónában kialakított be- és kilépési pont nyitását kezdeményezte. Az üzemeltetési engedélyt – több hiánypótlást követően – 2022. március 18-i dátummal adta ki a hatóság.

Szintén többéves munka zárult le 2021 decemberében: elvégezte az RHK Kft. az NRHT időszakos biztonsági felülvizsgálatát. Az eredményeket az a mintegy 800 oldalas Biztonsági Jelentés mutatja be, amelyet 2021 decemberében bocsátott az OAH rendelkezésére a társaság. A dokumentum értékelésére és elfogadására egy év áll rendelkezésre, olvasható az összefoglalóban.

A tudományos tanácskozáson Berta József, az RHK Kft. beruházási főmérnöke a bátaapáti radioaktívhulladék-tároló térkiképzésének bányászati módszereit mutatta be előadásában.

Forrás: TelePaks

Honti Gabriella, a társaság kommunikációs osztályvezetője a 2021-ben, a TETT térségében lefolytatott közvélemény-kutatás eredményeiről számolt be. A Kutatópont Kft. gondozásában elkészült tanulmányhoz 1 000 fő személyes megkérdezésével gyűjtöttek adatokat. Az elemzésekből magasan kitűnik a tároló ismertsége, amely 88 százalék a tevékenységgel érintett lakosság körében. Az osztályvezető mégis azt a mutatót emelte ki, miszerint a megkérdezettek több mint háromnegyede elfogadja a telephely működését. – Ez még fontosabb adat, hiszen azt jelenti, hogy nemcsak beletörődnek a lakosok az NRHT jelenlétébe, hanem harmonikusan együtt is tudnak vele élni, töretlen a bizalom – mondta Honti Gabriella, aki arra is rámutatott, hogy a legkritikusabb kérdéskört mindig a tároló biztonságos üzemeléséről alkotott vélemények jelentik, azonban a válaszadók mindössze 7 százaléka nem tartja biztonságosnak a létesítmény működését. Mint fogalmazott, természetesen ez az érték sem elhanyagolható, mégis, nemzetközi szinten irigylésre méltó lehet.

A térség Lakossági Ellenőrző Csoportjának munkájáról Bagdy László szakmai vezető beszélt. Az aktualitásokat tekintve azt a június 3-i tájékoztatót és továbbképzést emelte ki, amelyet dr. Radó Krisztiántól, az NRHT telephelyvezetőjétől kaptak a csoport tagjai.

A tanácskozást Krachun Szilárd, a TETT elnöke beszámolója zárta. Úgy tájékoztatott, hogy a tagtelepülések lezárták a 2021. évi elszámolásaikat és megkötötték új támogatási alszerződéseiket. Mint mindig, most is a tájékoztatást jelölte meg kiemelt feladatnak, amelyhez elengedhetetlen, hogy folyamatos legyen az információáramlás az RHK Kft. és a tagtelepülések polgármesterei között.

A TETT-re kész napon ez alkalommal is átadták a Gránit-díjat, amelyet Faragó László vehetett át a TETT működését támogató munkájáért. Megtartották az RHK Kft. és a TETT közös szervezésében meghirdetett plakátkészítő-pályázat eredményét; összesen 134, a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó pályamunka érkezett a radioaktívhulladék-tároló térségéből, amelyek közül kilencet jutalmaztak.

Megrendezték a már hagyományos játékos, szellemi vetélkedőt is, amelyen a társulás tagtelepülésein tanuló diákok vettek részt. A környezetvédelmet és a régió kulturális értékeinek megismerését középpontba állító vetélkedőn 32-en mérették meg magukat.

/Forrás: rhk.hu/