Lakossági fórumot tartanak

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/archív felvétel

Tájékoztatják a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetet, helyben működő egyházat, nemzetiségi önkormányzatot (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a város területén jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan három témában – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében:

1. A Kalocsa–Paks térségében építendő új Duna-híd 512 sz. és 5124 j. út megvalósításához szükséges pótkisajátítás ügyében 2022. szeptember 20-án (kedd) 17.00 órakor.

2. Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt 2022. szeptember 20-án (kedd) 17.30 órakor.

3. A Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. által létesíteni kívánt 15 MW névleges teljesítőképességű napelemes erőmű elhelyezhetősége ügyében 2022. szeptember 20-án (kedd) 18 órakor.

A partnerségi dokumentációk megtekinthetők az önkormányzat hivatalos honlapján (paks.hu) a hirdetmények/közzétételek rovatban (ide kattintva is elérhető), valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as és a 226-os irodájában. A Partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek a fórum témájával kapcsolatban. A bejelentkező Partnerek az írásos észrevételeket, javaslatokat 2022. szeptember 28-ig tehetik meg, az alábbiak szerint:

a) papíralapon a polgármesternek címezve, Paks Város Önkormányzatának címére történő megküldéssel (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.),
b) elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu emailcímre történő megküldéssel,
c) e-papíron ügyfélkapun keresztül.

A levél tárgyában kérik feltüntetni az egyes témákhoz a megfelelő jeligét:

1. „Partnerségi bejelentkezés – új Duna-híd pótkisajátítás”
2. „Partnerségi bejelentkezés – utak pótkisajátítás”
3. „Partnerségi bejelentkezés – 15 MW napelempark”

A partneri bejelentkezéskor meg kell adni a Partner nevét, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén pontos megnevezését, címét, levelezési címét, emailcímét, továbbá az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.

A 2. és 3. téma partneri bejelentkezésekor a fentieken túl az Országos Építésügyi Nyilvántartás Jogosultságkezelő alkalmazásban legalább magánszemélyként regisztrált ügyfélkapus emailcímét is meg kell adni, mely a partnerségi bejelentkezés elfogadásának feltétele.

A Partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A Partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A Partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá. A Partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indoklását.

A főépítész javaslata alapján a bejelentkező Partnerként való elfogadásáról, valamint a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indoklásáról a képviselő-testület dönt.