A víziközmű cégről tárgyalt a képviselő-testület

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Az integrációs folyamat megismerése után augusztus 23-án döntött a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (Mezőföldvíz Kft.) állami integrációjával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásáról. Egyben felhatalmazást adtak Perlik Tamás ügyvezetőnek az ehhez szükséges előkészítő tárgyalások lefolytatására. Az integráció következő lépése volt a képviselő-testületi döntéshozatal a tulajdonosi jogkört érintő kérdésekben, és ennek megküldése a Nemzeti Vízművek Zrt. részére 2022. szeptember 20-ig. Erről rendkívüli ülésen tárgyalt a grémium. Szabó Péter polgármester az előzményekről elmondta, hogy a magyar víziközmű ágazatban a szolgáltatók nagy része nehéz helyzetben van, ahogy a 47 településen szolgálató, a paksi önkormányzat többségi tulajdonában lévő Mezőföldvíz Kft. – A cégnek már ebben az évben is komoly veszteséget kellett elkönyvelnie, amiben az energiaárak emelkedésének is nagy szerepe van. A veszteség idén várhatóan meghaladja az egymilliárd forintot, ez jövőre megháromszorozódhat – tájékoztatott. Alaposan körüljárva a témát, megismerve a lehetőségeket és meghallgatva Perlik Tamás ügyvezető kérdésekre adott válaszait úgy döntött a testület, hogy a paksi önkormányzat tulajdonrészének öt százalékát átadja a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek, aki ezért átvállalja az idei veszteséget. Ezt a döntést azzal együtt hozták meg, hogy nem zárkózik el az önkormányzat a száz százalékos tulajdonrész-átadástól. Ezzel a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselői is egyetértettek azzal a kitétellel, hogy minden az ügyben szükséges további döntés a testület elé kerül. Perlik Tamás ügyvezető arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy október végéig el kell készíteni a teljes vagyonleltárt, amit ellenőriz a Nemzeti Vízművek Zrt., majd ezt követően a teljes vagyont átveszi az állam, ezzel pedig hozzá kerül az ellátási felelősség.

TelePaks híradó: