Tájékoztató az óvodai beíratásról

Április 24-én és 25-én lesz a Paks város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező leendő óvodások beíratásának ideje a 2023/2024-es nevelési évre az önkormányzati fenntartású óvodákban, mindkét napon 7.30 és 17 óra között. A beíratás helye a választott óvoda székhelye: Paksi Napsugár Óvoda 7030 Paks, Vörösmarty utca 9–11., Paksi Benedek Elek Óvoda 7030 Paks, Ifjúság útja 1/b. A felvételi körzet mindkét óvoda esetében Paks teljes közigazgatási területe. A beíratáshoz szükség lesz a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, a születési anyakönyvi kivonatára és tajkártyájára, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványára.

Speciális nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére mindkét óvodában lehetőség van; német nemzetiségi nevelés a Paksi Napsugár Óvoda székhelyintézményében és a Munkácsy utcai tagóvodájában folyik.

A szülők az óvodai felvétel eredményéről írásban kapnak értesítést legkésőbb 2023. május 25-ig. A szülő az óvoda döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, melyben a fenntartó, Paks Város Önkormányzata jár el és hoz másodfokú döntést.

Azok a gyerekek óvodakötelesek a 2023/2024-es nevelési évben, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

A tájékoztató ide kattintva olvasható. A Paksi Hírnök március 24-i számában minden óvoda bemutatkozik.

Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
A kép archív illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal