Átadták a Gyermekeinkért díjat a pedagógusnapi városi ünnepségen

– Ma ünnepeljük a pedagógust, a kézvezetőt, aki személyével, gondoskodásával, elköteleződésével nap, mint nap azon munkálkodik, hogy a rábízott gyermek több, gazdagabb legyen, hogy a benne rejlő képesség, tehetség készséggé fejlődjön, kiteljesedjen. A pedagógus hivatás lényege évezredek óta változatlan. Oktatni, tudást adni, vele együtt nevelni, többé tenni, emberré formálni. Olyan hivatás ez, mely nélkül nincs fejlődő ember, a jövőben bízó társadalom, egyszerűen holnap – mondta Szabó Péter polgármester a pedagógus nap alkalmából tartott ünnepi esten a Csengey Dénes Kulturális Központban.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Beszélt arról, hogy a pedagógus hivatás megélése, megvalósítása az elmúlt években rengeteg változás közé szorult. – Hiszen az elmúlt egy évtizedben új köznevelési törvény született, megannyi végrehajtási rendelettel, elindult a pedagógus életpálya program, kialakult a minősítési és tanfelügyeleti rendszer, az intézmények fenntartása, működtetése teljesen átalakult. 2020-ban a Covid-járvány idején soha nem látott kihívásokkal kellett megküzdeni a kötelező lázméréstől, a fertőtlenítésen át a digitális oktatásig. S közben tudjuk, hogy a napjainkban is formálódó pedagógus státusztörvény ismét új világba vezeti át a köznevelésben dolgozókat. Mindezek elfogadása, megélése együtt mutatják a pedagógus létének, személyének értékét, hivatásuk erejét, a mai ünnep valódi tartalmát – mondta, majd így folytatta: és rámutat arra a felelősségre is, mely városunk önkormányzatára is hárul, hiszen ebben a szüntelen változó közegben kell az állandóságot biztosítani törvényi kötelezettségünknek eleget téve elsősorban óvodáinkban, de az iskolákban is.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

– Talán túlzás nélkül állíthatom, hogy városunk a lehetőségeihez mérten, az egyik legnagyobb mértékű anyagi forrást az oktatás-nevelés területén biztosította. Hiszen az elmúlt években felújítottuk és újra nyitottuk a kápolna utcai bölcsődét, óvodáink épületeit, belső tereit, udvari játszófelületeit folyamatosan megújítjuk, és igyekszünk figyelmet fordítani a városban működő iskolák segítésére is. Öröm, hogy Paks oktatási infrastruktúrája hamarosan egy teljesen új iskolaépülettel gazdagodik, hiszen a napokban befejeződik a Balogh Antal katolikus iskola épületbővítésének első üteme, melynek részeként a Gazdag Erzsi iskolánk diákjai is birtokba vehetik az új ebédlőt, és a teljesen új játékokkal felszerelt, a mai kor szabványainak mindenben megfelelő alsós játszó udvart is – összegzett a polgármester.

– Hiszem, hogy szolgálatuk, mindennapi erőfeszítéseik bennünket, paksiakat gazdagítanak. A sokszor nehéz helyzetek szorításából, feszült emberi helyzetekből megszülető gyümölcsök az itt élő családokat és gyermekeinket szolgálják – húzta alá, hozzátéve, hogy a mai nap arra is figyelmeztet, hogy pedagógusnak lenni magvetés. – Ezért a pedagógus a jövő embere is, aki folyamatosan hiszi és látja a jót. Saját hivatásában, a rábízott gyermekek lelkében, személyiségében. Teszi mindezt úgy, hogy közben tudja, hogy az aratás ünnepe nem biztos, hogy az övé lesz – húzta alá zárógondolataiban, megköszönve a város nevében az ünnepeltek magas színvonalú munkáját, hivatásuk őszinte, áldozatos megélését, mindazt a jót, amivel naponta gazdagítják gyermekeinket, városunk szellemi, lelki növekedését.

Az esten köszöntötték a nyugállományba vonuló pedagógusokat: Feilné Kovács Teréz, Frics Pálné, Juhászné Papp Piroska, Bocskai Jánosné, Poór József, Sima Éva Tünde, Molnár Tibor, Feilné Balogh Klára, Forsterné Hermann Mária, Rigóczkyné Ulbert Mária, Ráczné Farkas Ildikó. Aranydiplomát vehetett át Lehoczkyné Tábi Márta, dr. Brázay Lászlóné és Csipkéné Kocsis Éva, vasdiplomát Haaz Ferencné Rácz Mária.

Ezután a Gyermekeinkért díj átadása következett. Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított kitüntetést 1996 óta adják át, hagyományosan a pedagógusnapi városi ünnepségen. A díjat azon szakemberek kaphatják meg, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásban huzamosan végzik munkájukat. 2023-ban a díjazottak Bartal Edit, a Paksi Bezerédj Általános Iskola pedagógusa és Hegedüs Ferencné, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Bartal Edit szakmai pályafutását 1982-ben a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte képesítés nélküli nevelőként. 1983-ban végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként, orosz szakkollégiumi képzéssel. Ugyanebben az évben kezdte meg a munkát a Paksi Bezerédj Általános Iskola nevelőtestületében. Negyven évet dolgozott az oktatásban odaadással, önzetlenül, alázattal, soha ki nem fogyó lendülettel és lelkesedéssel. Minden tanévben ő volt a beiskolázási programok főszervezője. Innovatív munkaszemlélete számos továbbképzés, átképzés elvégzésére ösztönözte. Az elsők között szerezte meg az Európai Számítógép-használói ECDL jogosítványt, ezáltal is úttörő szerepet vállalt az infokommunikációs eszközök alkalmazása terén a tanítás-tanulás folyamatában. Szakmai felkészültsége, tapasztalata, a gyermekek iránti szeretete, a szülőkkel kialakított jó kapcsolata, nyugodt, kedves egyénisége, odaadó, segítőkész munkavégzése elismerést váltott ki munkatársai körében, amelyet az intézmény alapítványának a Paks Polgári Iskola „A tanulókért, szebb emberibb környezetért” Alapítvány kitüntetésével ismertek el 2001-ben és 2022-ben. Huszonegy évig vezette az alsó tagozatos gyermekek Cseresznyéskert Erdei Iskola nyári táborait. Pedagógus munkatársait is önzetlenül támogatta, segítette, 2000-től az alsó tagozatos munkaközösség vezetői feladatait is ellátta. Az intézmény mentortanítójaként tevékenykedett, patronálta az ifjú tanítójelölteket, segítette tapasztalataival a pályakezdőket.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Hegedüs Ferencné 1985-ben a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerezte általános iskolai tanítói diplomáját. Pedagógusi pályáját Pakson, a II. Számú Általános Iskolában kezdte 1985. augusztusában, azóta dolgozik a Paksi II. Rákóczi Ferenc Altalános Iskolában, illetve annak elődintézményében. Határozott, következetes és sokszínű pedagógus. Meghatározó és értékes tagja a tantestületének, munkaközösségvezetőként, osztályfőnökként és pedagógusként is mindig az iskola érdekeit tartja szem előtt. A tanulóival jó közösséget alkot, gondolkodni tudó és gyakorlatias diákká neveli őket. Sokszínűségét jellemzi, hogy az alsó tagozatos diákok sportéletét, versenyeztetését összefogja, a napközis munkaközösség vezetőjeként a nyári napközis illetve a sóstói táborokat szervezi. Ötleteivel színesíti és gazdagítja az iskolai rendezvényeket, tevékenyen részt vállal az iskolán kívüli programjaikon is. Tanítványai számos eredménnyel büszkélkedhetnek a matematika tantárgy és a sport területén. Nagy pedagógiai hozzáértéssel foglalkozik a lelki nehézségekkel küzdő gyerekekkel. Lelkesen vett részt az iskolai fejlesztésekben, a város, az iskola jó hírének terjesztésében. Munkáját megbízhatóság és alaposság jellemzi. Kollégáival, vezetőivel való együttműködése példa értékű. Az eredményesség érdekében mindig a szakmai és emberi problémák megoldására törekszik. Mintaadó ember és pedagógus, a gyerekek és munkatársak szeretik, tisztelik, nagyra becsülik. Munkaszeretetét, szorgalmát és elhivatottságát vezetői, kollégái és a szülők is elismerik.

Az esten Kautzky Armand Jászai Mari-díjas, érdemes művész és Udvarhelyi Boglárka énekművész előadását tekinthették meg a megjelentek. Az ünnepség végén Leber Ferenc alpolgármester mondott pohárköszöntőt.