Megkezdődött hazánk európai uniós elnöksége: az OAH az EU Tanácsának nukleáris döntéselőkészítő munkacsoportját elnökli fél évig

Forrás: haea.gov.hu

Az Országos Atomenergia Hivatal átvette az Európai Unió Tanácsának nukleáris kérdésekkel foglalkozó, döntés-előkészítő munkacsoportjának elnökségi tisztségét június 19-én, írják a hivatal honlapján. A magyar elnökség féléves programjának kiemelt témakörei az ukrán nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága és védettsége, a nukleárisüzemanyag-ellátás biztonsága, a kisméretű, moduláris reaktorokhoz kapcsolódó nemzetközi kezdeményezések, a nukleáris törvényszéki analitika nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar eredményeinek ismertebbé tétele. Mostantól fél éven keresztül az OAH feladata a munkacsoport üléseinek előkészítése, valamint a találkozók levezetése, amely egyben lehetőség arra, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak a hazánk számára fontos kérdések.

Bart de Wit, a belga gazdasági minisztérium szakpolitikai tanácsadója, a munkacsoport leköszönő elnöke megköszönte a tagállamok képviselőinek az elmúlt félévben végzett konstruktív munkát, amelynek során sikeresen lezárult az EURATOM biztosítéki rendszerét szabályozó rendelet módosításának tárgyalása. A felülvizsgált rendelet megfelel a jelenkor kihívásainak, az új típusú technológiák megjelenésének (pl. kisméretű moduláris reaktorok, nagyaktivitású radioaktív hulladékok mélységi geológiai tárolása).

Balczó Béla András, az OAH kabinetfőnöke az ülésen elismerését fejezte ki a belga elnökség által végzett munkáért, kiemelve az EURATOM biztosítéki rendelet egyeztetésének lezárását, valamint az orvosiizotóp-ellátással kapcsolatos tanácsi következtetések értékelését és elfogadását, olvasható a haea.gov.hu oldalon.