Választási kódex – 2019. évi helyhatósági-választás és a nemzetiségi önkormányzati választás

2019. évi helyhatósági-választás és a nemzetiségi önkormányzati választás kampányának megjelenítése a TelePaks Televízióban, a Paksi Hírnökben és a TelePaks Médiacentrum internetes felületein

I. Célok és alapelvek

1. A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: TelePaks) alapvető célja, hogy a 2019. évi helyhatósági-választási kampány és a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás kampányának megjelenítése a TelePaks Médiacentrum médiafelületein törvényes és etikus legyen.

2. A TelePaks nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a választásokon minél több szavazásra jogosult polgár vegyen részt. Ennek érdekében a kampány időszakában folyamatosan tesz közzé olyan felhívásokat (Közérdekű hirdetések), amelyek a szavazáson való részvételre ösztönzik a választókat.

3. Ezen állásfoglalás a választási időszakra vonatkozik. A választási időszak kezdetének 2019. augusztus 24-ét tekintjük, (a 2019. október 13-ra kiírt választásokat megelőző 50. nap) a választási időszak vége a szavazás befejezésének időpontja.

4. A TelePaks Médiacentrum magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a 2013. évi XXXVI. törvényt, a választási eljárásról szóló törvényt és a 2010. évi CLXXXV. törvényt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, köznapi nevén médiatörvényt.

5. A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. valamennyi médiafelületén érvényes a www.telepaks.net oldalon megtalálható moderálási alapelvek szabályzat.

II. A választási kampány megjelenése a TelePaks Televízió műsorában

1. TELEPAKS híradó

1.1. A TelePaks a HÍRADÓ-ban és azok ismétléseiben beszámol a választásokon induló képviselő-jelöltek és az őket indító politikai tömörülések (pártok, egyesületek, stb.) rendezvényeiről.

1.2. A választási kampány ideje alatt a jelölő szervezetek rendezvényeiről (szervezetenként) hetente két alkalommal közöl tudósítást a TelePaks Televízió. Egy-egy tudósítás időtartama maximálisan 120 másodperc lehet. A tudósítások azokról a paksi választási eseményekről készülnek, amelyeket a jelöltek, jelölő szervezetek választanak és amelyeket a Paksi Hírnök online felületére is kérnek.

1.3. A tudósítások a híradózás műfaji szabályainak betartásával készülnek. (felkonf, riportok, narráció) A TelePaks nem határozza meg a tudósításban megszólaló személyek számát, csak az időkorlátot veszi figyelembe.

1.4. A TelePaks csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, e-mail) értesítést kap az esemény előtt 48 órával.

1.5. A tudósítás csak akkor kerülhet az aznapi Híradóba, ha a felvételt készítő stáb 14.00 óráig a helyszínen munkáját be tudja fejezni.

1.6. A Híradóban megjelenő tudósítások ingyenesek.

2. Választási fórumok a képviselőjelöltek számára

2.1. A TelePaks a kampány ideje alatt lehetőséget ad a képviselőjelöltek számára bemutatkozásra, programjuk ismertetésére.

2.2. A választási műsorok a jelöltek előre, a TelePaks stúdiójában rögzített egy perces bemutatkozójával indulnak. A bemutatkozó filmeket abc sorrendben vetítjük a vitaműsor kezdéseként. A bemutatkozó filmek felvételének időpontjáról a hivatalos jelöltlista nyilvánosságra hozatalát követően értesítjük az érintetteket.

2.3. A Választási fórumon szándékaink szerint csak a tartalmi vitára koncentrálunk. A vitatémákat az eddig megszokott módon a jelöltek javaslatai alapján állítjuk össze. A műsorban résztvevő jelöltek egy-egy témát javasolhatnak. Kérünk minden jelöltet, hogy témajavaslatát a vitafórum előtt egy héttel juttassa el e-mailben a szerkesztőségbe, a paksitv@paks.hu email címre.

2.4. A vitában minden jelölt 10 perces időkerettel rendelkezik, amely tartalmazza az általa javasolt téma kifejtését és a többi témához való hozzászólásait. Az időt a képernyőn is látható módon mérjük. A műsorvezető kizárólag moderátor szerepet tölt be.

2.5. A fórumon minden jelölt témája terítékre kerül. A vitaindítót minden esetben a témát javasló jelölt tartja, majd a parlamentáris formák betartásával bármelyik jelölt szólhat, időkerete terhére.

2.6. A fórum rendezési költségei a TelePaksot terhelik, a jelöltek számára ingyenesek.

2.7. A TelePaks a fórumon biztosítja az összes jelölt számára a részvételi lehetőséget, de a részvétel nem kötelező.

2.8. Az élő adásban csak a jelölt vehet részt, helyettesítő személy (szakértő, szóvivő, stb.) nem.

Kérjük a jelölteket, hogy az élő adás miatt, 20 perccel a kezdés előtt fáradjanak be a televízió stúdiójába!!!

2.9. A fórumok kezdési időpontja:

19 óra: Híradó

Kb.: 19 óra 15 perc: a választókörzetenkénti vitafórumok és a polgármesterjelöltek választási fóruma

2.10. A komplett műsorblokkot másnap, az ismétlő sávban 12:00-14:00, megismételjük.

A vitafórum az élő adás másnapján felkerül az internetre is: a TelePaks Youtube csatornájára, valamint a www.telepaks.net –re.

2.11. A választási fórumok időpontja:

  1. körzet: 2019. szeptember 30.

  2. körzet: 2019. október 1.

  3. körzet: 2019. október 2.

  4. körzet: 2019. október 3.

  5. körzet: 2019. október 4.

  6. körzet: 2019. október 7.

  7. körzet: 2019. október 8.

  8. körzet: 2019. október 9.

Német Nemzetiségi Önkormányzat: 2019. szeptember 26.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: 2019. szeptember 27.

3. Választási fórum a polgármesterjelöltek számára

3.1. Időpontja: 2019. október 10.

4. A MŰSORKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A KAMPÁNY IDŐSZAKÁBAN

  A választási kampány időszakában a Telepaks a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) által jegyzett ajánlásokat tartja magára nézve mérvadónak.

Ezek alapján:

4.1. A TelePaks nem részesíthet előnyben valamely pártot, és nem fordíthat nagyobb figyelmet egyik jelöltre sem. 

4.2. A résztvevő pártokkal és a képviselő-jelöltekkel összefüggésben az „utca embere” típusú riportokat, összeállításokat kerülni kell. 

4.3. A választási kampány időszakában a pártok választási propagandaanyagaihoz felhasznált vers, zene vagy más művészeti alkotás, illetve ezek részletének sugárzása nem ajánlatos. 

4.4. A hírműsorok, esemény-beszámolók, lapszemlék nem szolgálhatnak pártpropagandát. 

4.5. Választási kampányidőszakban a politikai tartalmú híreknél, lapszemléknél, közvélemény-kutatásoknál különösen ügyelni kell a hírforrás megjelölésre. 

4.6. Minden közvetítésnél, így különösen a pártok által szervezett rendezvényekről szóló tudósításoknál a vizuális megjelenítésnek azonos megközelítésűnek és tárgyilagosnak kell lennie, csak a pártok hivatalos jelképei és elnevezése használható. 

4.7. A választási események képi megvalósításánál az operatőri munkának a korrekt vizuális megjelenítésre kell szorítkoznia. Kerülendők azok a képi elemek, amelyek az események tárgyszerű leírásán túlmutatnak.

4.8. Tilos a szereplőket hátrányos beállításban megjeleníteni.  

4.9. Az események közönségéről készített képek elsősorban a jelenlévők számát és ne a közönség összetételét mutassák.

III. 2019. évi helyhatósági-, és nemzetiségi önkormányzati választás megjelenítése a nyomtatott Paksi Hírnökben

A nyomtatott Paksi Hírnök az alábbi díjmentes bemutatkozási lehetőséget nyújtja azon pártok és szervezetek, illetve jelöltjeik számára, akik indulnak a választáson:

A Paksi Hírnök a 2019. szeptember 27-én megjelenő számában választási mellékletet jelentet meg, amelyben lehetőséget biztosít a jelöltek bemutatására, programismertetésre. A terjedelem egységesen 1000 leütés (szóközökkel együtt) + minimum 3000×2000 méretű saját fotó.

A polgármesterjelöltek esetében is lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra és programismertetésre: a terjedelem 4500 leütés (szóközökkel együtt) + minimum 3000×2000 méretű saját fotó.

Kérjük a jelölteket, hogy legkésőbb szeptember 16-ig juttassák el szerkesztőségünknek a kész bemutatkozó anyagot a paksihirnok@gmail.com címre, amit változtatás nélkül közlünk a lapban, kizárólag korrektúrán mennek át az anyagok.

IV. A választási kampány megjelenítése a TelePaks online felületein:

www.telepaks.net

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. által működtetett www.telepaks.net online felületen a választási időszakban hetente legfeljebb két alkalommal közöl írásos tudósítást a szervezetek, jelöltek által választott eseményről, ugyanarról, melyről a TelePaks Híradóban is kérik a tudósítást. A cikk terjedelme legfeljebb 1500 karakterleütés + fotó (a Paksi Hírnök munkatársai készítik).

Paksi hírnök-TelePaks Facebook oldal

A www.telepaks.net oldalon megjelenő cikkeket, a 120 másodperces televíziós híradós anyagokat, valamint a vitaműsorokat a Paksi Hírnök-TelePaks Facebook oldalán is közzétesszük.

Az esemény után fél órán belül rövid hírben tájékoztatunk a Facebook oldalon, ehhez csatoljuk a cikket még aznap, amennyiben az újságíró az eseményről 16 óráig visszaér a helyszínről a szerkesztőségbe.

A TelePaks Médiacentrum csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, e-mail) értesítést kap az esemény előtt 48 órával.

Az értesítéseket a következő címre lehet küldeni:

levélcím: 7030 Paks, Dózsa György u. 51-53.

e-mail: paksitv@paks.hu

e-mail: paksihirnok@gmail.com

telefon: Dallosné Feth Szilvia: 06-20/264-72-30

A TelePaks Médiacentrum által működtetett médiafelületeken nincs mód választási hirdetés megjelentetésére.

Felhívjuk a jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét, hogy legyenek különös figyelemmel a választási kódexben megadott határidőkre. Külön értesítést, emlékeztetőt nem áll módjában a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft.-nek küldeni.

Paks, 2019. augusztus 1.

Dallosné Feth Szilvia

a TelePaks Médiacentrum Np. Kft. ügyvezető-főszerkesztője,

a Paksi Hírnök főszerkesztője