Választási kódex 2018 ogy

2018. évi országgyűlési képviselő-választás kampányának megjelenítése a TelePaks Televízióban

I. Célok és alapelvek

1. A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: TelePaks) alapvető célja, hogy a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampány televíziós megjelenítése törvényes és etikus legyen.

2. A TelePaks nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a választásokon minél több szavazásra jogosult polgár vegyen részt. Ennek érdekében a kampány időszakában folyamatosan tesz közzé olyan felhívásokat (Közérdekű hirdetések), amelyek a szavazáson való részvételre ösztönzik a választókat.

3. Ezen állásfoglalás a választási időszakra vonatkozik. A választási időszak kezdetének 2018. február 17-ét tekintjük, (a 2018. április 8-ra kiírt választásokat megelőző 50. nap) a választási időszak vége a szavazás befejezésének időpontja.

4. A TelePaks magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a 2013. évi XXXVI. törvényt, a választási eljárásról szóló törvényt és a 2010. évi CLXXXV. törvényt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, köznapi nevén médiatörvényt.

II. A választási kampány megjelenése a TelePaks műsorában

1. TELEPAKS HÍRADÓ

1.1. A TelePaks a HÍRADÓ-ban és azok ismétléseiben beszámol a választásokon induló képviselő-jelöltek és az őket indító politikai tömörülések (pártok, egyesületek, stb.) rendezvényeiről.

1.2. A választási kampány ideje alatt a jelölő szervezetek rendezvényeiről (szervezetenként) hetente egy alkalommal közöl tudósítást a TelePaks. Egy-egy tudósítás időtartama maximálisan 120 másodperc lehet. A tudósítások elsősorban a paksi választási eseményekről készülnek, de a kampány időtartama alatt lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy alkalommal kistérségi (kistérségi helyszínen zajló) választási eseményről készüljön felvétel.

1.3. A tudósítások a híradózás műfaji szabályainak betartásával készülnek. (felkonf, riportok, narráció) A TelePaks nem határozza meg a tudósításban megszólaló személyek számát, csak az időkorlátot veszi figyelembe.

1.4. A TelePaks csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, e-mail) értesítést kap az esemény előtt 48 órával.
Az értesítéseket a következő címre lehet küldeni:

levélcím: 7030 Paks, Dózsa György u. 51-53.
e-mail: paksitv@paks.hu

1.5 A tudósítás csak akkor kerülhet az aznapi Híradóba, ha a felvételt készítő stáb 14.00 óráig a helyszínen munkáját be tudja fejezni. (ez csak a helyszínre vonatkozik, egyéb esetben a tudósítás a következő Híradóban kap helyet)

1.6. A Híradóban megjelenő tudósítások ingyenesek.

2. A MŰSORKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A KAMPÁNY IDŐSZAKÁBAN

A választási kampány időszakában a Telepaks a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) által jegyzett ajánlásokat tartja magára nézve mérvadónak.
Ezek alapján:

2.1. A TelePaks nem részesíthet előnyben valamely pártot, és nem fordíthat nagyobb figyelmet egyik jelöltre sem.

2.2. A résztvevő pártokkal és a képviselő-jelöltekkel összefüggésben az „utca embere” típusú riportokat, összeállításokat kerülni kell.

2.3. A választási kampány időszakában a pártok választási propagandaanyagaihoz felhasznált vers, zene vagy más művészeti alkotás, illetve ezek részletének sugárzása nem ajánlatos.

2.4. A kampány időszakában a kormányzat közérdekű döntéseiről lehetőség szerint a pártszereplést nem vállaló közigazgatási tisztségviselőktől kell tájékoztatást kérni.

2.5. A hírműsorok, esemény-beszámolók, lapszemlék nem szolgálhatnak pártpropagandát.

2.6. Választási kampányidőszakban a politikai tartalmú híreknél, lapszemléknél, közvélemény-kutatásoknál különösen ügyelni kell a hírforrás megjelölésre.

2.7. Minden közvetítésnél, így különösen a pártok által szervezett rendezvényekről szóló tudósításoknál a vizuális megjelenítésnek azonos megközelítésűnek és tárgyilagosnak kell lennie, csak a pártok hivatalos jelképei és elnevezése használható.

2.8. A választási események képi megvalósításánál az operatőri munkának a korrekt vizuális megjelenítésre kell szorítkoznia. Kerülendők azok a képi elemek, amelyek az események tárgyszerű leírásán túlmutatnak.

2.9. Tilos a szereplőket hátrányos beállításban megjeleníteni.

2.10. Az események közönségéről készített képek elsősorban a jelenlévők számát és ne a közönség összetételét mutassák.

2018. évi országgyűlési képviselő-választás megjelenítése a Paksi Hírnök print és online verziójában

A Paksi Hírnök az alábbi díjmentes bemutatkozási lehetőséget nyújtja azon pártok és szervezetek, illetve jelöltjeik számára, akik indulnak az országgyűlési választásokon.

A Paksi Hírnök print kiadása:

– A Paksi Hírnök a 2018. március 23-án megjelenő számában választási mellékletet jelentet meg, amelyben lehetőséget biztosít a képviselő-jelöltek bemutatkozására, illetve az általuk fontosnak tartott témák kifejtésére. A terjedelem egységesen 2000 leütés (szóközökkel együtt) + saját fotó. Kérjük a jelölő szervezeteket, hogy legkésőbb március 19-ig juttassák el szerkesztőségünknek a kész bemutatkozó anyagot, amit változtatás nélkül közlünk a lapban.

A Paksi Hírnök online verziója:

– A Paksi Hírnök online verziója is foglalkozik a választásokkal. A városi lap internetes kiadása a választás kiírásának időpontjától a választás napját megelőző nappal bezárólag tartó időszakban a jelölőszervezetek paksi rendezvényeiről szervezetenként hetente legfeljebb egy alkalommal közöl tudósítást, legfeljebb 1500 karakterleütés terjedelemben. A cikkeket a www.telepaks.net oldalon tesszük közzé.

– A Paksi Hírnök csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, e-mail) értesítést kap az esemény előtt 48 órával.
Az értesítéseket a következő címre lehet küldeni:

levélcím: 7030 Paks, Dózsa György u. 51-53.
e-mail: paksihirnok@gmail.com

– A Paksi Hírnök online felületén nincs mód választási hirdetés megjelentetésére.

Paks, 2018. január 23.

Dallosné Feth Szilvia
a TelePaks Médiacentrum Np. Kft. ügyvezető-főszerkesztője,
a Paksi Hírnök főszerkesztője