Választási kódex -2022. évi országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazás kampányának megjelenítése a TelePaks Médiacentrum felületein

2022. évi országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazás kampányának megjelenítése a TelePaks Médiacentrum felületein

I. Célok és alapelvek

1. A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: TelePaks) alapvető célja, hogy a 2022. évi országgyűlési képviselő-választási kampány és népszavazás megjelenítése törvényes és etikus legyen a médiacentrum felületein.

2. A TelePaks nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a választásokon minél több szavazásra jogosult polgár vegyen részt. Ennek érdekében a kampány időszakában folyamatosan tájékoztat a jelöltek tevékenységéről a szerkesztőséghez érkező igények alapján.

3. Ezen állásfoglalás a választási időszakra vonatkozik:

2022. január 11. napján tették közzé az igazságügyi miniszternek a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendeletét.

A rendelet 27. §-a kimondja, hogy a kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139.]

4. A TelePaks magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a 2013. évi XXXVI. törvényt, a választási eljárásról szóló törvényt és a 2010. évi CLXXXV. törvényt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, köznapi nevén médiatörvényt.

 II. A választási kampány megjelenése a TelePaks televízió műsorában

 1. TELEPAKS HÍRADÓ

1.1. A TelePaks a HÍRADÓ-ban és azok ismétléseiben beszámol a választásokon induló képviselő-jelöltek és az őket indító politikai tömörülések (pártok, egyesületek stb.) rendezvényeiről.

1.2. A választási kampány ideje alatt a jelölő szervezetek rendezvényeiről (szervezetenként) hetente egy alkalommal közöl tudósítást a televízió a HÍRADÓBAN. Egy-egy tudósítás időtartama maximálisan 120 másodperc lehet. A tudósítások elsősorban a paksi választási eseményekről készülnek, de a kampány időtartama alatt lehetőséget biztosít arra, hogy egy alkalommal kistérségi (kistérségi helyszínen zajló) választási eseményről készüljön felvétel.

1.3. A tudósítások a híradózás műfaji szabályainak betartásával készülnek. (felkonf, riportok, narráció) A TelePaks nem határozza meg a tudósításban megszólaló személyek számát, csak az időkorlátot veszi figyelembe.

1.4. A TelePaks csak olyan rendezvényről számol be, melyről írásban (meghívó, levél, e-mail) értesítést kap az esemény előtt 48 órával.

Az értesítéseket a következő címre lehet küldeni:

levélcím: 7030 Paks, Dózsa György u. 51-53.

e-mail: paksitv@paks.hu

1.5 A tudósítás csak akkor kerülhet az aznapi Híradóba, ha a felvételt készítő stáb 14.00 óráig a helyszínen munkáját be tudja fejezni. (ez csak a helyszínre vonatkozik, egyéb esetben a tudósítás a következő Híradóban kap helyet)

1.6. A Híradóban megjelenő tudósítások ingyenesek.

2. A MŰSORKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A KAMPÁNY IDŐSZAKÁBAN

 A választási kampány időszakában a TelePaks a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) által jegyzett ajánlásokat tartja magára nézve mérvadónak.

Ezek alapján:

2.1. A TelePaks nem részesíthet előnyben valamely pártot, és nem fordíthat nagyobb figyelmet egyik jelöltre sem.

2.2. A résztvevő pártokkal és a képviselő-jelöltekkel összefüggésben az „utca embere” típusú riportokat, összeállításokat kerülni kell.

2.3. A választási kampány időszakában a pártok választási propagandaanyagaihoz felhasznált vers, zene vagy más művészeti alkotás, illetve ezek részletének sugárzása nem ajánlatos.

2.4. A kampány időszakában a kormányzat közérdekű döntéseiről lehetőség szerint a pártszereplést nem vállaló közigazgatási tisztségviselőktől kell tájékoztatást kérni.

2.5. Választási kampányidőszakban a politikai tartalmú híreknél, lapszemléknél, közvélemény-kutatásoknál különösen ügyelni kell a hírforrás megjelölésre.

2.6. Minden közvetítésnél, így különösen a pártok által szervezett rendezvényekről szóló tudósításoknál a vizuális megjelenítésnek azonos megközelítésűnek és tárgyilagosnak kell lennie, csak a pártok hivatalos jelképei és elnevezése használható.

2.7. A választási események képi megvalósításánál az operatőri munkának a korrekt vizuális megjelenítésre kell szorítkoznia. Kerülendők azok a képi elemek, amelyek az események tárgyszerű leírásán túlmutatnak.

2.8. Tilos a szereplőket hátrányos beállításban megjeleníteni.

2.9. Az események közönségéről készített képek elsősorban a jelenlévők számát és ne a közönség összetételét mutassák.

 III. A választási kampány és népszavazás megjelenése a Paksi Hírnök print verziójában

A Paksi Hírnök az alábbi díjmentes bemutatkozási lehetőséget nyújtja azon pártok és szervezetek, illetve jelöltjeik számára, akik indulnak az országgyűlési választásokon.

A Paksi Hírnök print kiadása:

A Paksi Hírnök a 2022. március 11-én megjelenő számában választási mellékletet jelentet meg, amelyben lehetőséget biztosít a képviselő-jelöltek bemutatkozására, illetve az általuk fontosnak tartott témák kifejtésére. A terjedelem egységesen 2000 leütés (szóközökkel együtt) + minimum 3000×2000 méretű saját fotó.

A szerkesztőség kéri a jelölteket, hogy legkésőbb március 3-ig juttassák el a kész bemutatkozó anyagot a paksihirnok@gmail.com címre, amit változtatás nélkül jelenik meg a lapban, kizárólag korrektúrán mennek át az anyagok.

A TelePaks Médiacentrum által működtetett felületeken nincs mód választási hirdetés megjelentetésére. A Paksi Hírnök print verziójában azonban a népszavazáshoz kapcsolódó hirdetések az aktuális árlista alapján megjelentethetők.

 IV. A választási kampány megjelenése a Telepaks online felületein

www.telepaks.net

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. által működtetett www.telepaks.net online felületen a választási időszakban hetente legfeljebb egy alkalommal közöl írásos tudósítást a szervezetek, jelöltek által választott eseményről, ugyanarról, melyről a TelePaks Híradóban is kérik a tudósítást. A cikk terjedelme legfeljebb 1500 karakterleütés + fotó (a Telepaks munkatársai készítik).

Felhívjuk a jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét, hogy legyenek különös figyelemmel a választási kódexben megadott határidőkre, mert a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft-nek nem áll módjában külön értesítést, emlékeztetőt küldeni.

Paks, 2022. február 10.

Dallosné Feth Szilvia

a TelePaks Médiacentrum Np. Kft. ügyvezető-főszerkesztője,

a Paksi Hírnök főszerkesztője