Iparterület értékesítéséről, a kutyamenhely sorsáról döntött a testület

Bővülhet a Paksi Ipari Park területe. Fotó: Babai István
Bővülhet a Paksi Ipari Park területe. Fotó: Babai István

Két, összesen kevesebb mint 20 hektáros iparterület eladásáról döntött a képviselő-testület márciusi ülésén. Kijelölték a helyét az új kutyamenhelynek, megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait és két városi kitüntetés adományázásáról is határoztak.

A közalapítványok tevékenységéről szóló beszámolókra vonatkozó napirend tárgyalása kapcsán vetődött fel az önkormányzat által létrehozott Paksi Duna-partért Közalapítvány további sorsa. Mivel a szervezet tevékenységet nem folytat, csak technikai a működése, a testület úgy határozott megszünteti.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények közül az Életfa Idősek Otthonában fizetendő intézményi térítési díjat emelte az önkormányzat az inflációval megegyező mértékben. Ez havi 3600 forint többletet jelent. Szabó Péter polgármester azt mondta, a jövőben is figyelembe veszik az infláció mértékét, hogy ne kelljen egy lépésben jelentős összeggel emelni a díjat. A gyermekétkeztetés térítési díja nem változik.

Módosította a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló önkormányzati rendeletet a városvezetés, mert nagyon gyakran előfordul, hogy a rendelet megsértésével jut valaki támogatáshoz, a korábbi rendelet azonban nem tette lehetővé, hogy az önkormányzat visszakövetelje a jogosulatlanul felvett támogatást. Ezen felül megemelték a lakásfenntartási támogatás minimális összegét havi 2000-ről 3000 forintra és átvezették a rendeletbe az Állami Számvevőszék észrevételeit.

Az M6-os mellett, a Nagydorogra vezető úttól északra jelölt ki az önkormányzat az új kutyamenhely számára területet. Az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanról van szó, ami mezőgazdasági besorolású. Itt – ahogy Bana János mondta – korszerű, minden elvárásnak megfelelő, a lakosságot nem zavaró állatmenhelyet építenek fel. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ez Paks és környéke ellátására épül, a kóbor állatokat nem fogadják be az ország egész területéről. Hozzátette, olyan színvonalú létesítményt építenek, ami alkalmas lesz az örökbefogadást elősegítő és az állatvédelmet népszerűsítő programok megszervezésére.

Egy, a volt Opel telep melletti 15 hektáros, valamint egy a szivacsgyár mellett fekvő 1,2 hektáros ipar területet jelölt ki eladásra a város önkormányzata. Vételi szándékot a már állami tulajdonban lévő Paksi Ipari Park Kft. jelentett be. Dr. Blazsek Balázs főjegyző azt mondta, magas haszonnal tudja értékesíteni ezeket a területeket a város.

Szabó Péter polgármester ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a bevételből újabb területeket kell vásárolni, hogy megtartsák az üzleti vagyont és rendelkezzenek olyan területtel, amit a befektetőknek tudnak biztosítani, ami lehetővé teszi, hogy az iparfejlesztést a város elképzelései szerint valósíthassák meg.

Térítésmentesen felajánlottak az önkormányzat számára egy, a Vácika tömbnél található, közforgalom elöl el nem zárt magánutat a tulajdonosok, amit a képviselő-testület elfogadott és úgy döntött, hogy a tulajdonba vétel után elkészítteti az út és a csatlakozó közművek terveit. Az átalakulás idejére a DC Dunakom Plusz Kft. felügyelő bizottságába választották Horváth Zoltánt elnökként, Magyarné Nagy Edina és Girst Ádám képviselőket tagként, valamint megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait a képviselők. Végül zárt ülésen úgy határoztak, hogy a Környezetünkért díjat a Hétszínvirág tagóvoda nevelőtestületének, a Paks Város Közbiztonságáért díjat pedig dr. Péger János rendőr alezredesnek adományozzák.