Intézményvezetői pályázatról is döntött a testület

Márciusi képviselő-testületi ülés. Fotó: Molnár Gyula
Márciusi képviselő-testületi ülés. Fotó: Molnár Gyula

Vábró József munkáját Paks Város Sportjáért díjjal ismeri el a város vezetése, Takács Tiborné és Gosztola Erzsébet részére pedig Gyermekeinkért díjat adományoz – minderről április 18-i ülésén döntött a képviselő-testület.

A város vezetése kikérte a környezet és természetvédelemért felelős szervek és hatóságok szakvéleményét, miután egyhangúlag úgy foglaltak állást, ezért nem készített környezeti hatásvizsgálatot a Pollack Mihály utcától északra tervezett lakótelep, a tehermentesítő út, az elektromos buszgarázs, valamint az ideiglenes jelleggel épített szállások, idősek otthona és városi sportcsarnokkal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása kapcsán.

Lakossági kérelem nyomán született döntés arról, hogy a kérelem által területek belterületbe vonása kapcsán ezzel szinkronban módosítják a belterületi határvonalat is. Ez – mint Szabó Péter polgármester kiemelte – az önkormányzat érdekeit is szolgálja, mert például a csámpai közösségi ház felújításánál, pályázati források igénybe vételénél fontos, hogy a megfelelő besorolás.

Az önkormányzat egy saját tulajdonában lévő telek rendezési tervnek megfelelő kialakításáról is tárgyalt. Erre a polgármester indoklása szerint azért van szükség, hogy megteremtsék a feltételeket egy városi sportcsarnok létesítéséhez, amelynek építtetője az Atomerőmű Sportegyesület lesz.

Elfogadta a testület a 2018. évi közbeszerzési tervet, határozott arról, hogy megszünteti tulajdonát az Alapítványi Iskolák Dél-dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit Kft-ben. 200 ezer forint értékű, 9 százalékos tulajdoni hányada van Paksnak, ami okafogyottá vált, hiszen mostanra az I. István Szakképző működtetője már nem az önkormányzat.

Módosítja az önkormányzat a szekszárdi tankerületi központtal 2017. januárjában kötött szerződését, amellyel ingyenes vagyonkezelésébe adták az iskolákat. Erre azért került sor, mert a Pécsi Püspökség jelezte, hogy bérbe venne a Paksi Bezerédj Általános Iskola használaton kívüli Anna utcai épületét. Szabó Péter elmondta, hogy az önkormányzatnak vannak ugyan tervei a hasznosításra, de évek óta üresen áll az épület. A püspökség átmenetileg bérbe venné az épületet és a gimnáziumi osztályokat helyezné el ott, amíg a Balogh Antal Katolikus Iskolát érintő nagyszabású felújítás zajlik.

Négy és fél millió forint pályázati önerőt biztosít az önkormányzat a Buzánszky Jenő Ovi-Sportpálya programban való részvételhez. Egy 6×12 méteres műfüves pályát szeretnének kialakítani TAO-támogatásból a Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájában. Az ehhez szükséges 30% önerőről döntött most a testület.

A Paksi Városi Múzeum igazgatójának kinevezése július 31. lejár, az önkormányzat a jogszabályok szerint nyilvános pályázat kiírásáról is döntött. A beérkezett pályázatok elbírálását júniusra ütemezték. Lejárt a Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatójának mandátuma is. A posztra egyetlen pályázat érkezett a jelenlegi vezetőé. A képviselő-testület ezt megismerve úgy döntött, hogy újabb öt évre Pumerscheinné Bedekovity Zórát bízza meg az intézmény vezetésével.

Néhány technikai módosítást eszközölt a képviselő-testület az iparosított, valamint a hagyományos technológiával épült lakások energetikai felújításának támogatására szolgáló pályázat kiírásában. Szabó Péter azt mondta, népszerű a pályázat, egyértelmű a nyoma a paksi lakótelepen annak, hogy évek óta támogatja az önkormányzat az energetikai felújítást. A rendeletet az elmúlt évek tapasztalatai alapján módosították, hogy gördülékenyebb, zökkenőmentesebb legyen a pályázat és az elszámolás. Szó esett az ülésen arról, hogy amennyiben az egyik keret elfogy, az összegeket átcsoportosítják. Idén 50-50 millió forintos keret szolgál az energetikai felújítások támogatására.

Annak érdekében, hogy a városfejlesztéssel, tervezéssel összefüggő feladatokat hatékonyabban tudják ellátni, a polgármesteri titkársághoz kerül az ezzel a területtel foglalkozó csoport. Szabó Péter azt mondta, ez nem jelent létszámemelkedést, csak átcsoportosítást, amihez a szükséges döntést meghozta a testület.

A testület levette napirendjéről a kommunikációs szabályzatra, valamint a Protheus Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést. Ezekről később döntenek. Hatályon kívül helyezték a választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátok, hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet. Dr. Blazsek Balázs főjegyző indoklásul azt mondta, hogy másfél év múlva lesz a következő választás, addigra a Kúria állásfoglalásának megfelelő szabályzatot alkotnak, ahelyett, hogy a meglévőt módosítanák több ponton.

A városvezetés megalkotta az önkormányzat által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok tevékenységének értékelésére vonatkozó szabályzatát. Eszerint a vezető tisztségviselők felügyelő bizottsági tagok határozott időre szóló kinevezésének lejárta előtt 90 nappal értékeli a képviselő-testület az érintett társaság munkáját.

Zárt ülésen véleményezte a grémium az állami fenntartású köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatait. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola esetében Antóni József Jánosné pályázatát, a Vak Bottyán Gimnáziumnál Csajági Sándorét, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat esetében Király Gabrielláét támogatja a testület.

A Paks Város Sportjáért kitüntetést a Magyar Sport napján adják át, ezt kétévente adományozza a képviselő-testület. Az idei díjazott Vábró József. Gyermekeinkért díjat évente két kimagasló munkát végző pedagógus kaphat. Idén hat javaslat érkezett, a képviselő-testület Takács Tiborné és Gosztola Erzsébet mellett tette le voksát, a kitüntetést a városi pedagógus napon vehetik át.