Rövidesen elhallgathat a Fortuna Rádió

A másodfokú bíróság elutasította a Fortuna Rádió fellebbezését, így a 96.3-as frekvencia használati joga a rádió számára 2018. augusztus 17-én megszűnik, közölte szerkesztőségünkkel közleményben Strasszer Andrea, a rádiót működtető Rádió 96.3 Kft. ügyvezetője.

Mint írja, a Fortuna rádiót működtető Rádió 96.3 Kft. jelenleg 2018. augusztus 17-ig szóló ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik. Az elhúzódó bírósági ügy miatt a cég júniusban újabb 60 napos hosszabbításért folyamodott, amit a Médiatanács a 2018. június 26-i ülésén megszavazott, 2018. október 16-ig engedélyezett és azt határozatba foglalta. A rádió ügyvezetőjét a szerződés aláírásáról írásban értesítette, az aláírás időpontját viszont 2018. július 5-re datálta. Július 4-én viszont megérkezett a bírósági ítélet a Médiatanács és a Rádió részére is: a másodfokú Bíróság elutasította a Rádió fellebbezését, az elutasítás alapja – a méltán képzett jogi szakemberekből álló – NMHH (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) határozatában tévesen írt jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatásban szereplő hiba, amelyre hivatkozással utasította el a bíróság a Rádió keresetét, formai hibára hivatkozva. Újabb fellebbezésnek helye nincs, így a Rádió bírósági ügye egy év után lezárult.

Az ítélet kézhezvétele után a Médiatanács július 4-én telefonon tájékoztatta a Rádió tulajdonosát, hogy az ügyvezető ne jelenjen meg a másnapi szerződés aláíráson, mivel lezárult az ügy. A Rádió ügyvezetője írásban kérte a Médiatanács jogászát, hogy számára írásban indokolják meg, hogy miért nem engedélyezik annak a szerződésnek az aláírását, amelyről a Médiatanács mai napig érvényes határozatot hozott, azt vissza nem vonta, nem mellesleg a szerződés aláírása azért nem történt meg a bírósági döntés előtt, mert az NMHH aktuális kollégája “nem ért rá”. Az írásos indoklást telefonon megígérték, de a Rádió ügyvezetője azt azóta sem kapta meg, írja a közleményben Straszer Andrea.

A közleményben kiemelte, a Rádió célja a hosszabbításokkal az volt, hogy a bírósági ügy lezárása után addig tudja még működtetni a Fortuna rádiót, amíg a Médiatanács újra kiírja a Paks 96.3 MHz-re a frekvenciapályázatot, illetve azt megpályázza, és esetleg megnyeri. A Rádió tulajdonosi körét úgy tájékoztatták, hogy a Médiatanácsnak szándékában áll kiírni az új pályázatot, de annak törvényes menete a kiírástól számítva a pályázat elbírálásáig körülbelül 200 nap, így a Rádiónak az augusztus 17-ig szóló engedélyével a zsebében esélye sincs arra, hogy ne kelljen elhallgatnia az újabb pályázat lezárultáig.

A rádió ügyvezetője az elmúlt egy év alatt többször hangsúlyozta, hogy amennyiben el kell hallgatnia a rádiónak, úgy bontani kell az érvényben lévő reklám-, műsortámogatási és egyéb szerződéseket, el kell bocsájtani a 20 fős stábot, leáll a technika – mindezek újra összekovácsolása, beindítása órási munka és nem biztos, hogy sikerrel jár.

2018. augusztus 17-én éjfélkor elhallgat a Fortuna rádió. A tulajdonosi kör még eldönti, hogy van-e értelme addig sugározni az adást, zárja a közleményt Strasszer Andrea ügyvezető.

A Fortuna Rádió stúdiója. Fotó: Fortuna Rádió
A Fortuna Rádió stúdiója. Fotó: Fortuna Rádió