Több témát tárgyalt rendkívüli ülésen a képviselő-testület

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) alaptőkéjének nagymértékű leszállításáról döntött Paks képviselő-testülete rendkívüli ülésen tőkekivonás céljából. Ezzel a város költségvetésébe egymilliárd-háromszázmillió forintot visznek át, amit beruházásokra kíván fordítani az önkormányzat. – Ezt az összeget korábban vállalkozói, ipari övezet kialakítása céljából területvásárlásra helyezte a céghez az önkormányzat, ettől a területvásárlási szándéktól most elállt. Például a Kurcsatov utcai tömbbelső-rekonstrukcióhoz, a kamaramozi megvalósításához kell még forrást rendelni, illetve több kisebb beruházáshoz, erről még egyeztet a testület, és egy következő rendkívüli ülésen dönt – indokolt Szabó Péter polgármester. A PFV Zrt. feladatköre nem változik.

Lakossági kérésre módosították a Fehérvári út és Györkönyi utca között építendő tehermentesítő út nyomvonalát. Az új partnerségi szakaszban lakossági fórumot tartottak május 20-án. Partnerként bejelentkezni, írásbeli kérelmet, javaslatot, véleményt, észrevételt benyújtani május 28-ig volt mód. Az eljárásba a határidőig egy új partner sem jelentkezett be. Így az eljárás partnerségi szakasza lezárult.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával, valamint a partnerségi rendelet és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos munkaközi partnerségi bejelentkezések és vélemények elfogadása is napirenden volt. A témában május 8-án volt fórum, a bejelentkezésre május 16-ig volt lehetőség, amivel egy fő élt. További két fő adott véleményt az előzetes szakaszban bejelentkezett partnerek részéről. A döntés szerint mindhármuk javaslatának figyelembevételét javasolja a testület a tervezési munkálatok során.

A DC Dunakom Zrt.-vel 2019. január 1-jei hatállyal közfeladatellátási szerződést kötött az önkormányzat, amelyben szerepel, hogy a cégnek negyedévenként beszámolót kell készítenie tevékenységéről. A gazdasági bizottság és a testület is elfogadta a beszámolót.

Téma volt a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltése is, tekintettel arra, hogy az ügyvezető megbízatása 2019. augusztus 3-án lejár. A testület úgy döntött, hogy öt évre Csapó Sándor, a Mezőföldvíz Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatója megválasztását támogatja, ezt az álláspontot fogja képviselni Szabó Péter polgármester a végső döntést meghozó taggyűlésen.

Döntött a grémium arról is, hogy eladja az önkormányzat az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.-ben lévő 20 darabos részvénycsomagját az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek bruttó 330 ezer forintért.

Módosították a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet. Az idetartozó étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, támogató szolgáltatás térítési díjairól ide kattintva, az előterjesztésből tájékozódhatnak.

Július 31-én lejár a kompot üzemeltető Kiszl Hajózási Kft. és az önkormányzat közötti üzemeltetési szerződés. A grémium rendkívüli ülésen meghozott döntésének értelmében ismét szerződnek a felek, a megállapodás öt évre szól. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy a kompátkelőhely nem érint önkormányzati tulajdont, az üzemeltetés során a folyamatos fejlesztés fenntartása érdekében azonban az üzemeltetési szerződés megkötése javasolt. Az illetékes minisztérium minden évben pályázatot ír ki a közforgalmú, közútpótló, valamint folyami révek, kompok és az azokhoz kapcsolódó parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, fejlesztési munkáinak támogatására. Azok az önkormányzatok indulhatnak ezen a pályázaton, amelyek közigazgatási területén közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedélyek birtokában üzemeltetik a közforgalmú kompot.

A testületi ülés elején Szabó Péter polgármester elmondta, hogy elhunyt dr. Molnár Klára, aki több mint harminc éven át dolgozott háziorvosként Pakson, 1994-től 1998-ig önkormányzati képviselő volt. A képviselő-testület egyperces néma felállással emlékezett a doktornőre.