Hirdetmény a településrendezési eszközök módosításáról

Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó úthálózat megvalósítása érdekében módosította a településrendezési eszközöket. Határozatával jóváhagyta a településszerkezeti terv módosítását, illetve önkormányzati rendelettel módosította a helyi építési szabályzatot és annak mellékletét a szabályozási tervet.

A fejlesztést a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházásnak minősítette, ezért az eljárás úgynevezett tárgyalásos eljárási rend szerint zajlott. Az eljárás részeként lakossági fórumon ismertették a terveket, és az érintetteknek lehetőségük volt Partnerként bejelentkezni, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani. Ezt követően az állami főépítész tárgyalást hívott össze az érintett államigazgatási szervek részvételével. A tárgyaláson elhangzott szakmai vélemények alapján az állami főépítész a záró véleményében jóváhagyásra javasolta az önkormányzatnak a módosítást. A településrendezési eszközök módosítása 2019. november 28-tól hatályos.

A hirdetmény a város honlapján ide kattintva elérhető (hirdetmények, közzétételek).

Légi felvétel Paksról. Fotó: Babai István/Paksi Hírnök
Illusztráció. Légifelvétel Paksról. Fotó: Babai István/Paksi Hírnök