Vis maior-károk enyhítésére

A 2010. május-júniusában tomboló viharok és a jóval átlag feletti csapadékmennyiség elhúzódó hatásaként 2011-ben, így napjainkban is magánszemélyek tulajdonában jelentős károk keletkeztek. A nehéz helyzetbe került tulajdonosok számára az önkormányzat a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kívánt segítséget nyújtani. A rendelet célja az előre nem látható, a lakosság jelentős részét érintő, nem egyedileg bekövetkező természeti, vagy más károkból (a továbbiakban: vis maior) adódó esetek védekezési és helyreállítási kiadásainak részbeni támogatása, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembe vételével. Ehhez az önkormányzat Vis Maior Alapot képzett mind a 2010., mind a 2011. évi költségvetésben. Az alap felhasználásának feltétele az, hogy a képviselő-testület a károkat előidéző eseményt vis maior eseménynek nyilvánítsa. Ez a 2010. július 14-én meg is történt.

A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 28 kérelmet terjesztettek elő. Ebből 9 kérelem elutasításra került, 19 kérelem bizonyult megalapozottnak. 10 fő támogatásban, 9 fő segélyben részesült. Összesen 2 millió 637 ezer Ft került kiutalásra 2010-ben. Minden kedvezményezett a rendeletben meghatározott módon elszámolt az önkormányzat által nyújtott pénzösszeggel, a támogatást a károk elhárításához használták fel.

A 2010. május-júniusi esőzések óta a képviselő-testület nem állapított meg újabb vis maior eseményt, az alapot azonban a 2011. évi költségvetésében is megképezte. A rendelet alapján továbbra is a 2010. május-júniusi esőzések miatt keletkezett károkra lehet támogatási igényt benyújtani a kár bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül a polgármesteri hivatal szociális osztályán, ahol megvizsgálják a kérelmét, majd a hivatal munkatársai a helyszínen megvizsgálják az esetet és a polgármester által létrehozott bizottság dönt a kérelmekről.