Mindenkinek tennie kell a boldogulásért

Egyre több programot kínál a roma közösségi ház, mely a közelmúltban nyitotta meg kapuit a KRESZ-park szomszédságában. Ezek a lehetőségek elsősorban a gyerekeket várják, de a felnőttekre is gondolnak a szervezők. A közösségi ház programjairól azon a lakossági fórumon hallhattak az egybegyűltek, amelyet a cigány kisebbségi önkormányzat hívott össze a városházára. Ugyanitt a beiskolázással és a szociális támogatási rendszer változásával kapcsolatos tudnivalókról is tudomást szerezhettek a megjelentek.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

– A fórum arra szolgál, hogy mindenki megismerje a lehetőségeket, hangsúlyozta Berki Attila. A cigány kisebbségi önkormányzat elnöke kiemelte, együttműködési megállapodást kötöttek a Pakson már korábban is tevékenykedő Élőszó Gyülekezettel. Ennek eredménye az is, hogy elindult a közösségi házban a kézműves és rajzszakkör. Előbbit egy pedagógus, Vájer Judit, utóbbit egy helyi alkotó, Gazdag János vezeti, tájékoztatott Rafael Gyula, a gyülekezet szolgálói vezetője. Miként elmondta, a gyerekekért ő maga elmegy, foglalkozás végén pedig hazafuvarozza őket. Az érdeklődés egyre nő, az első találkozón még csak hatan voltak, a legutóbbin kétszer ennyien. A foglalkozások időpontja az iskolakezdés miatt módosul, a rajzszakkör szerdánként, a kézműves péntekenként lesz 16 és 17 óra között. Rafael Gyula arról is beszélt, hogy gyülekezetük nagyjából négy esztendeje foglalkozik roma emberekkel. Az a céljuk, hogy elérjék, ne gyűlölettel közelítsenek egymás felé, hanem szeretettel. Vasárnaponként bibliaismereti foglalkozást tartanak gyerekeknek, hétfőnként ugyanebben a témában a felnőttekre számítanak. Mindeddig csütörtök esténként tartották zenés összejöveteleiket – amelyeken alkalmanként 30-35 fő gyűlt össze –, de ez a jövőben átkerül hétvégére, számolt be.

Tell Edit, a város alpolgármestere a fórumon, amelyen 80-90 fő gyűlt össze, úgy tájékoztatott, hogy azt az országosan jellemző problémát, ami a munkahelyteremtést illeti, Pakson sem tudják megoldani, de minden törekvésük az, hogy a közfoglalkoztatásba bevonják a roma közösség tagjait. Mint mondta, igény merült fel arra, hogy az önkormányzat télre tűzifát adjon a rászoruló roma családoknak, ezt azonban a jelenlegi szociális ellátórendszer keretein belül nem kívánják megvalósítani. Az önkormányzat továbbra is öngondoskodásra kéri a roma családokat, többek között arra, hogy nyáron ne a konténerbe és a közterületre hordják a tüzelésre alkalmas fahulladékot, hanem tartalékolják a téli hónapokra. Szó esett továbbá helyi földprogram indításáráról. Az önkormányzat még nem látja elérkezettnek az időt erre – a helyi cigány közösség együttműködése, együttgondolkodása, felelősségvállalása, az öngondoskodásra való akarata szükséges hozzá –, és jól működő modellt sem ismernek. A másik égető probléma, amellyel szinte naponta megkeresik a város alpolgármesterét, a lakhatás, ám e téren sem tudott biztatót mondani, mivel a város összes szociális bérlakása foglalt. Nyáron felülvizsgálták, hogy ezeket rendeltetésszerűen használják-e. Ugyancsak környezettanulmányra kerül sor rövidesen mindazoknál, akik bérpótló juttatásban részesülnek. Akik lakásukat, portájukat nem tartják rendben, parlagon hagyják a konyhakertjüket, előbb felszólítást kapnak, majd, ha a helyzet nem változik, az önkormányzat megvonja tőlük ezt a támogatást.

Tell Edit kiemelte, hogy a jövőben Rafael Gyula közfoglalkoztatás keretében segíti a cigány kisebbségi önkormányzat, illetve ezzel együtt a település önkormányzatának munkáját. Tevékenysége sokrétű lesz, a közösségi ház rendezvényeinek szervezése csupán egy a sok feladata közül. Ahogy fogalmazott, terepi munkát végez majd, azaz sorra felkeresi a cigány családokat. Ezáltal jobban megismerik a helyzetüket, ők pedig a lehetőségeiket. Egyik ilyen lehetőség az általános iskola befejezése, amelyre a 15 és 22 év közöttieknek nappali képzésben, az idősebbeknek tanfolyam keretében van módja az I. István szakképzőben. A fórum óta már nyolc jelentkező van, a többiek felkutatása Rafael Gyula feladata, miként az is, hogy megtudakolja, kik szeretnék gyerekeiket a tanodába járatni. Ez szintén a közösségi ház keretein belül működik majd szeptember végétől. Tell Edit szavai szerint nyugdíjas és aktív korú pedagógusok vállalták önkéntesként, hogy foglalkoznak a gyerekekkel. Alsó tagozatosokat várnak, akiknek segítséget nyújtanak a felkészülésben, de gondjuk lesz a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra is.

Legfontosabb, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járjanak, hangsúlyozta a lakossági fórumon és lapunknak is Tell Edit. Hozzátette, ez kitörési lehetőséget jelenthet. Mint mondta, a nevelés terén vannak nagy lemaradások, ezek leküzdésében igyekeznek előrelépni. – Célunk, hogy minden cigány család vegye komolyan a saját és a gyereke sorsát, az iskolába, óvodába járatást, amelyhez Paks város önkormányzata minden támogatást megad. Szinte missziószerűen igyekszünk rábírni őket, hogy adjanak feladatot a gyerekeiknek, beszélgessenek velük, tegyenek ők is azért, hogy tanuljanak, megfeleljenek az iskolai elvárásoknak.

A paksi intézmények és azok vezetői egy emberként állnak a kezdeményezés mögé, derült ki az alpolgármester szavaiból. Ha igény lesz rá, drámapedagógiai szakkört indítanak, már szervezik a múzeumi órát, de bekapcsolódhatnak a gyerekek a művészeti képzésbe is. Szintén az ő boldogulásukat szolgálja a felzárkóztatási ösztöndíj, amelyet az önkormányzat cigánygyerekeknek nyújt, ha nincs igazolatlan mulasztásuk és megfelelő a tanulmányi eredményük. Az adható összeg szeptembertől a duplájára nő, így, ha a diák eléri a 4,51-os tanulmányi átlagot, havi nyolcezer forintot kaphat. A legkisebb havi támogatás háromezer forint, hármas tanulmányi átlagnál. A fórumon, majd az azt követő napokban ingyenes füzetcsomagot igényelhettek a rászorulók, az ehhez szükséges forrást a ckö az önkormányzat szakbizottságától nyerte el pályázaton.

Rövidesen útjára indul a kifejezetten roma fiataloknak szóló éjszakai sport, amelynek a Deák Ferenc Általános Iskola sportcsarnoka ad otthont, szervezésében pedig Poór József segít.

Végezetül Tell Edit kiemelte, hogy a hivatal dolgozói mindenben segítséget nyújtanak, ő maga szinte folyamatosan a cigányság rendelkezésére áll, bár sok esetben nem tud segíteni, mert nem írhatja felül a helyi rendeleteket. Mint hangsúlyozta, a paksi hivatalban nincs ígérgetés, a konkrét helyzetről korrekt felvilágosítást nyújtanak, hangsúlyozva, hogy mindenkinek a lehetőségeihez képest meg kell tennie mindent önmaga és családja boldogulásáért.