Pakson ülésezik a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

Szeptember 7-én szerdán 9 órától a városházán tartja soron következő ülését a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, amely havonta a 14 tagtelepülés más-más helyszínén tanácskozik. A hét éve működő társulás közösen vállalt feladatai közé tartozik a pedagógiai szakszolgálat biztosítása, óvodai és általános iskolai intézményfenntartó társulások, mozgókönyvtári szolgáltatás, az orvosi ügyelet ellátása, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátás. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás bevételét az állami normatíva és a tagok befizetései mellett a pályázatokon elnyert pénzek alkotják. A szerdai ülésen Hajdú János elnök előadásában szó lesz arról is, hogyan alakult a társulás első félévi költségvetése.

Ez év januárjától működik a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ, amely az első intézmény a kistérségi társulás alapításában és fenntartásában. Létrehozását az indokolta, hogy a szociális alapellátáshoz igényelhető kiegészítő normatívához csak e szervezeti formában juthatnak hozzá a települések. Az új intézményhez tartoznak a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások, helyettes szülői hálózat, szociális étkezés, idősek nappali ellátása, valamint a házi segítségnyújtás.