Kardos Andor-díj Ujvári Endrének

Kamarai és szakmai munkája elismeréseként a Magyar Mérnöki Kamara Kardos Andor-díjat adományozott Ujvári Endre okleveles építőmérnöknek, a paksi atomerőmű Építészeti Műszaki Osztálya nyugalmazott vezetőjének. A kiemelkedő mérnöki munka elismerésére létrehozott kitüntetést 2002-ben alapította a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége. A díj emlékeztet a múlt század sokoldalú mérnökére és iskolateremtő egyéniségére, Kardos Andor professzorra és jelképezni hivatott a kitüntetés névadójának szakmai és erkölcsi felfogását. A kitüntetés a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata azon tagjainak adományozható, akik hosszabb időszakon keresztül az építési tevékenységben kiemelkedő szerepet vállaltak, illetve kimagasló egyéni teljesítményt nyújtottak az építési, tervezési, oktatási szakterületen. Ujvári Endre a korábbi Mérnök Egylet tagja, alapító tagja az 1996-ban alakult Tolna Megyei Mérnöki Kamarának. Elnökségi tagként dolgozik azóta is, részt vesz Paks város fejlesztési terveinek véleményezésében. Pályafutását több elismeréssel honorálták.1975-ben szerzett építőmérnöki diplomát a Moszkvai Építőmérnöki Egyetemen, 1975-től a paksi atomerőmű területén dolgozik, először mint műszaki ellenőr, majd csoportvezető, később kirendeltség vezető. 1985-től az Építészeti Műszaki Osztály vezetője.

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja. Jelentős érdeme van a kamara létrejöttének megszervezésében, a tagtoborzásban. Kezdettől azon munkálkodott, hogy az erőmű mérnökei minél nagyobb számban csatlakozzanak a kamarához, folyamatosan elősegítette a szervezet és az erőmű együttműködését. Jó kapcsolatot alakított ki Paks önkormányzatával, annak műszaki irányítóival és felkérésre részt vállalt a városfejlesztési koncepciók, programok kialakításában is.