Állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények

Január elsejével állami fenntartásba kerültek a köznevelési intézmények, így minden általános iskola, középiskola és szakképző intézmény is. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, amelybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés biztosítása, szakmai továbbképzések koordinálása. Pakson azonban a város vállalta, hogy állja az üzemeltetés költségeit, ahogy az épületek és az eszközök karbantartása, felújítása is a város költségvetését terheli majd. A döntés oka, hogy a helyi iskolák épületeinek állapota és felszerelésének színvonala az országos átlag feletti, ezek megőrzése a cél, nyilatkozta korábban lapunknak Csajági Sándor képviselő.