Szerződést kötött a TEIT az RHK Kft.-vel

Elfogadta idei költségvetését és munkatervét a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás. A TEIT és a Radioaktív Hulladékkezelő (RHK) Nonprofit Kft. közötti szerződést is aláírták a felek a társulás kalocsai taggyűlésén. Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a nukleáris létesítmények engedélyeseit, azaz az üzemeltetőket törvény kötelezi a lakosság tájékoztatására. – Nekünk nincs akkora kapacitásunk, nem tudunk ennyi embert mozgósítani, hogy ennek eleget tegyünk – húzta alá dr. Kereki Ferenc. Kiemelte, hogy mivel ennek a kötelezettséget társulások útján is eleget tehetnek, élnek ezzel a lehetőséggel. A társulások ennek fejében támogatást kapnak. A most aláírt támogatási szerződésben rögzítik a feladatokat és a felhasználás feltételeit. Az RHK Kft. hozzávetőleg egymilliárd forint támogatást nyújt annak a négy települési társulásnak, amely partnere ebben a munkában. Az összeg egy közösen kidolgozott képlet nyomán születik. Ennél figyelembe vesznek az elhelyezett hulladék jellegétől, mennyiségétől kezdve a lakosság számáig, számos tényezőt.
Az összeg egy részét a közös tájékoztatási és ellenőrzési feladatokra használja fel a TEIT. A többin a települések lakosságszám arányában osztoznak. A pénz felhasználható működésre és fejlesztésre egyaránt. Török Ferenc, a TEIT elnöke azt mondta, sportcsarnoktól járdáig sok minden készül ebből a forrásból. A húsz éve végzett, mindkét fél által hasznosnak ítélt munkát folytatják. Idén – tette hozzá – az atomerőmű bővítése ró új „terheket” a TEIT-re, de még az üzemidő-hosszabbítás társadalmi elfogadtatása is aktuális téma. Az elnök elmondta, hogy a helyi médiával eredményes kapcsolatot ápolnak, ezt folytatni szeretnék, rendeznek lakossági fórumokat, szerveznek szakmai kirándulásokat, keresik a lehetőségét, hogy a fiatalok, diákok körében is bővítsék a nukleáris ágazattal kapcsolatos ismereteket.