A bővítés meghatározza Tolna megye jövőjét

Üzemlátogatáson jártak a paksi atomerőműben pénteken a Tolna Megyei Közgyűlés tagjai. Ezt megelőzően a látogatóközpontban tartották meg soros ülésüket. Még az aktuális döntések előtt Bognár Péter humánigazgató adott számukra tájékoztatást az atomerőmű tevékenységéről. Külön kiemelte a hatékonyság növelését célzó, hazai szaktudásra épülő fejlesztéseket, köztük a teljesítménynövelést, a C15-projektet. Hozzátette, hogy még most is vannak olyan tartalékok, amelyekkel a teljesítmény a biztonság fenntartása mellett tovább növelhető. Az eredmények – mint hangsúlyozta – három pilléren nyugszanak. A folyamatos biztonságnövelő beruházások, az öregedő berendezések kezelése, kiváltása mellett a jól képzett, elkötelezett és biztonságtudatos személyzet a siker titka, mondta.

A megyei közgyűlés tagja, Süli János mint Paks polgármestere köszöntötte képviselőtársait. Beszélt arról, hogy a paksi atomerőmű dolgozói jól végzett munkájukkal vesznek részt az új atomerőmű építésében. Azt mondta, fontosnak tartották volna, hogy a hazai szakma kapja meg azt a bizalmat, hogy magyar kézben maradjon az atomerőmű vezetése, de a tulajdonos joga arról dönteni, ki áll az atomerőmű élén. – Bízunk benne, hogy az új vezérigazgatóval is jó lesz a kapcsolat, hiszen az atomerőmű szervesen kapcsolódik a városhoz, a térséghez – fogalmazott. Süli János arról is beszélt, hogy nemcsak Paks, hanem a térség jut fontos szerephez a kapacitás-fenntartás által. Fontos, hogy a régió minden települése kapcsolódni tudjon és maradó fejlesztések valósuljanak meg. Hangsúlyozta, hogy hasznos ebben a helyzetben, hogy személyében Paksnak is van képviselője a megyei önkormányzatban, így közvetlen a kapcsolat, a legrövidebb úton lehet információt cserélni.

Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke éppen ezzel, a közvetlen kapcsolat szükségességével indokolta azt, hogy Pakson tartották ülésüket. Fontosnak nevezte, hogy – az alapvetően Szekszárdon szokásos üléseket – a megye más településeire is szervezzék. Paks helyszínül választása jelzésértékű, hiszen a megye életében rendkívül hangsúlyos szerepet játszik a közelgő beruházás.

– Nem lesz nehéz megtalálni a kapcsolódási lehetőségeket – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke hozzátéve, hogy az operatív programokban nincs kifejezetten olyan forrás, amit az „atomerőmű beruházásra való felkészülés” címkével láttak volna el, de számos ponton, akár az infrastruktúra, akár az ipari park, közművek fejlesztésével lehet kapcsolódni hozzá.

Fehérvári Tamás szerint a megye rendelkezésére álló 27,5 milliárd forintot észszerűen okosan elköltve, gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre fordítva sikerülhet a megyét valamelyest előrébb mozdítani.
A közgyűlés paksi ülésén egyebek között tárgyaltak az Integrált Területi Programról. Ezzel összefüggésben úgy döntöttek, hogy az 2015-16. évi pályázati kereteket összesen több mint 16 milliárd forintban határozták meg. Döntöttek arról is, hogy a megyei önkormányzat kiemelt feladatként tekint a Sió fejlesztésére. Mint kiderült: az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával a Sió vízügyi rendezése is megkezdődik. A csatorna medrének rendezésén túl, a Sió mentén található értékekre, valamint az itt élő közösségek és a jelenlévő vállalkozások által kínált szolgáltatásokra sikeres turizmus építhető. Korábbi ülésen született döntés egy közhasznú nonprofit társaság létrehozásáról, amely a területfejlesztési feladatok hatékonyabb ellátását szolgálja. Júliusban megalakult a Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., mellyel a megyei önkormányzat – a paksi ülésen elfogadottak szerint – közszolgáltatási szerződést köt, többek között a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében.