Ők kapták a Gyermekeinkért Díjat

– A pedagógus egész lényében az. A mosoly, a gyermekek, fiatalok iránti nyitottság, a törődés, az adni tudás és akarás a pedagógus személyiségének legmélyebb, legjellemzőbb tulajdonsága. Írnak arról, hogy a pedagógiai munka szépségét az a kapcsolat adja, amely e folyamat közben keletkezik. Az a mind magasabb szintre szerveződő kapcsolat a gyermekkel, a diákkal, oktatókkal, óvodapedagógusokkal és más munkatársakkal, amely maradandó, olykor halványodó, de mindenképpen valamilyen formában bevésődő. Ezt a kapcsolatot nem lehet helyettesíteni – mondta köszöntőjében Szabó Péter alpolgármester a pedagógusnap alkalmából tartott városi ünnepségen. Az esten adták át a Gyermekeinkért Díjat, amit ez alkalommal Bosnyák Zoltánné és Damjanovitsné Eke Violetta vehetett át.

Bosnyák Zoltánné a Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetője. Tanulmányait követően, 1987-től a III.-as számú óvodában dolgozott tagóvodavezetőként. A soproni pedagógiai főiskolai kar tanáraival közösen részt vett az „Óvodai nevelés játékkal, mesével” című országos, akkreditált nevelési program előkészítésében, majd később gyakorlati megvalósításában és továbbfejlesztésében. 1999-ben sikeresen pályázott a Benedek Elek Óvoda intézményvezetői posztjára. Az ő irányításával valósult meg a három tagintézmény különböző nevelési programjának közös egységgé formálása. Sikeres pályázataik keretében Európa számos országában nyertek betekintést más óvodák életébe, és szereztek szakmai tapasztalatokat. Bosnyák Zoltánné 2014-ben mesterpedagógus végzettséget szerzett, 2015 márciusától közoktatási szakértői feladatokat is ellát. Bosnyák Zoltánné olyan vezető, akinek ajtaja mindenki előtt nyitva áll, korrekt és döntéseiben következetes, hangzott el a méltatásban.

Damjanovitsné Eke Violetta a Paksi Vak Bottyán Gimnázium matematika–fizika szakos tanára. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, innovatív pedagógus, aki kiemelkedő hivatástudattal és gyermekszeretettel végzi tevékenységét. 1995 óta tanít a paksi gimnáziumban, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 2001-től az iskola minőségfejlesztő csoportjának tagja, osztályfőnök. A tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyformán szívügyének tekinti. Tanítványai a legrangosabb versenyek megyei és országos élmezőnyében is szerepeltek. Damjanovitsné Eke Violetta munkássága a pedagógiai tevékenység minden területén kiemelkedő, rendkívül impulzív egyéniség, aki teljes személyiségével nevel. 2012. október 23-án a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kiemelkedő eredményeiért elismerésben részesítette. 2013-ban „Kiváló tehetséggondozó” elismerésben részesült, a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat Budapesten vehette át.