A Gyermekeinkért Díjra várnak javaslatokat

Javaslatokat vár az önkormányzat az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerésére alapított Gyermekeinkért kitüntetés idei díjazottjainak személyére. Javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Az írásos ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat március 31-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. A díjat a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át.