Három pedagógus vehetett át Gyermekeinkért Díjat

– Hiszem, hogy a szeretetteljes gyermeknevelés figyelmes, előrelátó, türelmes, és ha kell, bizony szigorú, megkövetelő – mondta Szabó Péter alpolgármester a városi pedagógusnapon tartott köszöntőbeszédében, amelyet követően elismeréseket adtak át. Ebben az esztendőben hárman vehettek át Gyermekeinkért Díjat: Őrsi Istvánné, a Munkácsy utcai tagóvoda óvodapedagógusa, Bacskó Gáborné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa és Tumpek Györgyi, a Bezerédj Általános Iskola pedagógusa.

Őrsi Istvánné. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
Őrsi Istvánné. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Ha az óvónéniből árad az őszinte gyermekszeretet, derűs, nyugodt és barátságos, stabil és biztos a dolgában, akkor igazi kincs.  A Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagóvodája ilyen kincs birtokában van, hangzott el Őrsi Istvánné méltatásában. Rendkívül találékony, jó a helyzetfelismerő képessége és alkalmazkodóképessége. Csupa szív, minden gyermekkel megtalálja a hangot. Őrsi Istvánné eszköztárában jó adag humorérzék is van, nyugalmával pedig a gyerekek közötti pillanatnyi feszültségeket, az esetleges kudarc okozta elkeseredést is fel tudja oldani. Közel negyven éves pályafutása után is precízen végzi munkáját, megbízható, nyitott, innovatív óvodapedagógus.

Tumpek Györgyi. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
Tumpek Györgyi. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Tumpek Györgyi 35 évvel ezelőtt tanítóként kezdte pályafutását a Paksi Bezerédj Általános Iskolában, ma már az alsó és felső tagozaton is tanít rajz és vizuális kultúra tantárgyat. A tanórák és nyári alkotótáborok mellett múzeumi órákon is szívesen közvetíti tanítványainak a művészeti ismereteket, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként városi képzőművészeti szakkör keretében is foglalkozott a művészpalántákkal. Iskolájában 2014-től a vizuális munkaközösség vezetője, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Rengeteg rajzversenyen- és rajzpályázaton szerepeltek már tanítványai. Önálló művészeti tevékenysége is jelentős: fest, szobrászkodik.

Bacskó Gáborné. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
Bacskó Gáborné. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

1979-es megnyitása óta a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa Bacskó Gáborné. Különös gondot fordít a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére. Bemutató órákat tartott, főiskolai hallgatókat mentorált. Rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken – kooperatív technikák, matematikatanítás, minőségbiztosítás, tanulás tanítása, szorobán, erdei iskola, nyelvi irodalmi kommunikáció – ahol gyarapította tudását. Vezetői munkáját igazgató-helyettesként, munkaközösség-vezetőként kitűnő szervezőkészséggel, mély emberséggel végzi.

Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított Gyermekeinkért Díjat 1996 óta adják át. Az ünnepi esten tizenegy nyugállományba vonuló pedagógust, és öt arany- illetve gyémántdiplomást pedagógust is köszöntöttek.