A városi víziközmű-fejlesztési stratégiáról tartottak szakmai napot

Csapó Sándor a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: www.mezofoldviz.hu
Csapó Sándor a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: www.mezofoldviz.hu

Tekintettel az atomerőmű-beruházásra és a városfejlesztési tervekre, amelyekhez az első lépések között kell biztosítani az alapinfrastruktúrát, szakmai napot szervezett a Mezőföldvíz Kft. Paks 2018-2021 közötti víziközmű-fejlesztési stratégiájáról a szennyvíztisztító telep diszpécser-központjában. A szakmai napra meghívást kaptak az érintett műszaki területek, tervező irodák, az önkormányzat illetékesei, érdekelt szervezetek. A rendezvényen részt vettek az ágazati tanulmányterveket készítő külsős cégek, valamint a Miniszterelnökség vezető munkatársai is, áll a Mezőföldvíz sajtóközleményében.

A város képviseletében Bana János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy Paks önkormányzata fontosnak tartja, hogy az alapinfrastruktúra biztonságosan és megfelelő színvonalon ki tudja szolgálni mind az induló erőmű-beruházás, mind pedig a lakóparkokkal, új utakkal, épületekkel bővülő város igényeit.

A fórumot szervező szolgáltató cég képviseletében Csapó Sándor ügyvezető igazgató ismertette a cég víziközmű-fejlesztési irányelveit. Összesen ezer oldalnyi tanulmányra, valamint az üzemeltetés során összegyűjtött adatokra és tapasztalatokra támaszkodva három ágazatban vizsgálják a fejlesztési lehetőségeket: ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés és csapadékvíz-elvezetés. Az elemzés kiterjed a fogyasztószám növekedés miatt jelentkező plusz kommunális és ipari vízigényre és a csúcsfogyasztási időszakokra képzett tartalékokra is. Biztos, hogy mielőbb el kell indítani a meglévő borsócséplői kutak rekonstrukcióját és biztonságos kettős betáplálással kell összekötni az egyes zónákat. A Paks II. bekötéshez és a város biztonságosabb ellátásához hálózatbővítésre és rekonstrukciókra egyaránt szükség van: ennek keretében elkerülhetetlen az ürgemezei kutak felújítása és a Dorogi úti víztisztító üzem teljes rekonstrukciója, valamint bővítése. Mindezeket össze kell hangolni az útfejlesztésekkel, a többi közműfejlesztéssel, valamint a lakó- és ipari építkezésekkel.

Horváth András városi főépítész foglalta össze a HÉSZ módosításával összhangban azokat a városfejlesztési prioritásokat, ahol el kell indítani a közös gondolkodást a közművek fejlesztését illetően: Pollack M. u. – Gesztenyés u.-i lakópark-fejlesztések, ürgemezei szabadidő park, elkerülő út nyomvonala, Liget utcai lakópark építés, a Táncsics park, a volt konzervgyár, valamint a 6-os főút túloldalán a Duna-parton fekvő területek városszerkezetben betöltött szerepének újragondolása stb. Elsődleges cél, hogy a közműveket az úthálózathoz kell illeszteni, a tervezést és a kivitelezést össze kell hangolni. Az érintettek jogos igénye, hogy megfelelő kapacitással, szaktudással és helyismerettel is rendelkező szakemberek, szervezetek vegyenek majd részt az egész fejlesztési folyamatban. Hanczár Zsoltné, a HÉSZ közmű munkarészeiért felelős vezető tervező ismertette a víziközmű fejlesztés szabályozási összefüggéseit és a műszaki megoldások lehetséges változatait.

A délelőtti előadásokat követően a felmerült kérdésekről konzultáltak a megjelentek, majd délután az üzemeltetői oldal képviselőivel folytatódott a konferencia. A Mezőföldvíz Kft. szakági üzemvezetőitől az egyes területek 2018-2021 közötti fejlesztési javaslatait ismertették.

Kovács Gábor vízüzem vezető az ivóvíz ellátási rendszer fejlesztési terveit ismertette, Köő-Gerzsei Csilla szennyvíz szakág üzemvezető a szennyvízhálózati rendszer fejlesztési terveiről vázolta a szolgáltatói javaslatokat, Ritter András csapadék-, ár- és belvízvédelmi üzemvezető pedig a csapadékelvezetési rendszer fejlesztési terveit vázolta.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a javasolt közműfejlesztések nélkül a Paks II. beruházás és a kapcsolódó térségfejlesztés Paks városában nem valósítható meg. Az összehangolt tervezés, kivitelezés és üzemeltetés nélkül káosz lehet. A Mezőföldvíz Kft. felelős szolgáltatóként eddig is – több, mint három éve – mérnöki, elemző, tervező munkával készült a beruházásra, és a továbbiakban is együttműködik a beruházások megvalósításában nem csak Pakson, hanem az egész ellátási területén, írják a beszámolóban.