A településkép állt a lakossági fórum fókuszában

Megkezdte az önkormányzat a településképi arculati kézikönyv elkészítését, a településképi rendelet megalkotását, illetve a Helyi Építési Szabályzat és a partnerségi rendelet felülvizsgálatát. A teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében lakossági fórumot tartottak a Városházán.

Minden települést törvény kötelez arra, hogy elkészítse településarculati kézikönyvét, amely megmutatja az építészeti értékeket, és azt, mire kell odafigyelni a tervezések során – tájékoztatta a jelenlevőket Horváth András, Paks főépítésze. A lakossági fórumon az is elhangzott: a Helyi Építési Szabályzat már nem tartalmazza a településképet alakító eszközöket, ezért is szükséges ezeket megfogalmazni önálló településképi rendeletben. Nemcsak az építési engedélyköteles, hanem az egyszerű bejelentéssel előkészített lakásépítések esetében is az arculati kézikönyvön és a településképi rendeleten keresztül közlik a tervezési, építési előírásokat.

A lakossági fórumnak a kézikönyv elkészítésének folyamatában előkészítő szerepe volt, reakciókat, észrevételeket is várt a főépítész a jelenlevőktől. Partnerek bejelentkezését is várják a véleményezésre január 17-ig. Ezt a határidőt többen rövidnek tartották. A főépítész hangsúlyozta, a bejelentkezéseket mindenképpen a határidőig várják, a beérkezett észrevételeket, javaslatokat folyamatosan véleményezik – hangsúlyozta a főépítész.

Volt, aki arról érdeklődött, lesz-e még lakossági fórum ebben a témában. Horváth András válasza szerint többet is tervez az önkormányzat. Felmerült, miért nem készült el időben a településképi arculati kézikönyv, hiszen megjelenésének, és a településképi rendelet megalkotásának határideje 2017. december 31-én lejárt. Horváth András elmondta: a jogszabályi előírást ismerték, tudtak a kötelezettségről. A munka azért nem indult el, mert sem anyagi forrás, sem humánerő-kapacitás nem volt rá, ráadásul a város területének 40 százalékát újra kellett fogalmazni szabályozási terv szintjén. Azonban az építési engedélyekkel kapcsolatos eljárásrendben továbbra is szerepel, hogy településképi véleményt kell kérni az engedélyekhez, ebben le tudják írni, hogy egyetértenek-e a tervezett építési elképzeléssel vagy sem.

A jelenlevők sorából Massányi Miklós többször is szót kért, úgy ítélte meg, hogy az elmúlt két évben felgyorsultak az események, több negatív változás történt a városkép szempontjából, ideértve a társasházak beszorítását a villaövezetekbe. Horváth András szerint semmi olyan nem fordult elő, ami nem történt volna meg akkor, ha van településképi rendelet. Minden a Helyi Építési Szabályzat korábban megfogalmazott előírást betartottak és betartattak.

Klenk Csaba építész is felszólalt, aki szerint sok város büszke lenne arra, ha csak fele annyira jó irányba folynának a település arculatának módosulásai, mint Pakson. A helytörténeti munkásságáról is ismert Kernné Magda Irén, valamint az építész Volf Klaudia is ott volt a fórumon, akik segítő szándékukat fejezték ki az arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatban, Volf Klaudia akár egy munkacsoport létrehozását is elképzelhetőnek tartja. Horváth András megerősítette, hogy a műhelymunkát mindenképpen elindítják. Számos észrevétel elhangzott a védett épületek állagmegőrzésével, illetve némely utca (mint például a főutca) képének hiányzó összhangjával kapcsolatosan is. A főépítész a fórum zárását megelőzően azt mondta: Pakson mintaszerű közterület rekonstrukció zajlik, emellett például Pécs fejlesztési elképzeléseinek a háromszorosát teszik ki a paksi tervek. Kérte, hogy a lakosság ne csak a hiányosságokat, hanem a pozitívumokat is lássa meg.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök