Indulhat a telephelykutatási program Bodán

 

Bodai Agyagkő Formáció- képződési modell. Forrás: rhk.hu

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) telephelyvizsgálatára és -értékelésére vonatkozó telephelykutatási keretprogram engedélyt. A nukleáris hatósághoz a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit (RHK) Kft. fordult kérelemmel. Az OAH – mint honlapján olvasható – a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően hirdetmény útján értesíti az érintett ügyfeleket.
Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján olvasható határozat szerint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére kiadott telephelykutatási keretprogram engedély 2032. december 31-ig szól. A hatóság az engedélyes számára kötelezettségeket is előírt. Így például azt, hogy nyújtson be rendszeres jelentést a biztonsággal kapcsolatos tevékenységéről az OAH részére minden év március 31-ig, mutassa be a földtani kutatás részeként elvégzendő mintavételezések megfelelőségével kapcsolatban a különböző vizsgálati módszercsoportok között a mintavételezések összehangolásának időbeli ütemezését, dolgozza ki a társadalmi-gazdasági hatások vizsgálatának tervét a terv egyes pontjaiban szereplő vizsgálatok ütemezésével és az ütemezés indoklásával. Elvárja a hatóság ezen felül többek között azt az engedélyestől, hogy nyújtsa be a felszín alatti kutatólaboratóriumra vonatkozóan elvégzendő vizsgálatok és kísérletek előzetes programját. További részletek az OAH honlapján érhetők el. Ugyanitt az eljárás előzményeiről azt írja a hatóság, hogy a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet alapján az ügyfél – ez esetben az RHK KFt. – feladatkörébe tartozik a Magyarországon keletkező kiégett fűtőelemek, nagy aktivitású hulladékok, illetve a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok hosszú távú kezelése. Az Országgyűlés által 2015-ben elfogadott Nemzeti Politika szerint a fenti radioaktív anyagokat – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – egy a jövőben erre a célra kialakított mélységi geológiai tároló fogadja be. Az elmúlt időszakban már felmérték az ország potenciálisan alkalmas geológiai egységeit, amelyek közül jellemzői alapján a Bodai Agyagkő Formáció bizonyult a legalkalmasabbnak egy részletesebb telephelykutatási program lefolytatására. A BAF területén eddig csak a korábbi illetékes hatóságok által engedélyezett kutató fúrások és felszíni kutatások folytak. A tároló számára a telephely alkalmasságának igazolása további részletes kutatást igényel.
A tároló életciklusában a telephelykutatás az első szakasz, amelyhez az OAH engedélye szükséges. Az ez iránti kérelmet az RHK Kft. 2019. február 7-én nyújtotta be az OAH-nak. A hatóság határozata a közzététellel végleges év végrehajtható.
Magyarországon a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésének helyszínkijelölésére irányuló kutatási program 1993 végén a Bodai Agyagkő Formáció vizsgálatával kezdődött a mecseki uránbányából nyitott vágatokban. A korabeli zárójelentés megállapítása szerint nem merült fel olyan körülmény, amely a nagy aktivitású radioaktív hulladék BAF-ban történő végleges elhelyezése ellen szólna.
2000-ben egy, az ország teljes területére – és egy tároló elhelyezése szempontjából számba vehető összes földtani képződmény vizsgálatára – kiterjedő földtani pásztázó kutatást végzett az RHK Kft. A vizsgálati eredmények alapján továbbra is a Bodai Agyagkő Formáció bizonyult a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló legígéretesebb befogadó kőzetének.
A fentiek alapján az RHK Kft. – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – több fázisú, felszíni majd felszín alatti földtani kutatást irányzott elő a magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas telephely és egy új földalatti kutatólaboratórium helyszínének kijelölésére a Nyugat-Mecsekben.
A rendelkezésre álló források eddig két kutatófúrás, valamint egy kutatóárok kivitelezését tették lehetővé. A BAF-2 kutatófúrás a 913,6 m-es záró talpmélységet jelentős műszaki problémák nélkül érte el. A fúrás egyik kiemelendő eredménye a bodai agyagkőnek a várt 800–900 m-nél nagyobb vastagsága. A kőzet a tároló tervezett mélységében, 500 m alatt – a tároló szempontjából kedvező – nagyon alacsony vízvezető tulajdonságokkal jellemezhető.
A nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló létesítési folyamatában Magyarország a „mérlegelve előrehaladás” politikáját követi – olvasható az RHK Kft. honlapján. Ez – mint írják – azt jelenti, hogy előrehalad a tároló telephelyének kiválasztásában, de mérlegeli az üzemanyagciklus-zárási stratégia kiválasztását befolyásoló fejleményeket is.