Hárman vehetnek át Pro Urbe emlékérmet

A költségvetés módosítását, a költségvetés első félévi teljesítéséről készült előterjesztést, valamint a gazdasági program teljesüléséről szóló beszámolót heves vita után, az ellenzéki képviselők tartózkodása, illetve nem szavazata mellett fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes ülésén tizenkilenc témát tárgyalt a grémium.

A napirend elfogadása előtti interpellációjában Barnabás István alpolgármester a körzetében tapasztalható parkolási problémákra hívta fel a figyelmet. Arról tájékoztatott, hogy a Kurcsatov úti irodaépületek környezetét érintő parkolási gondok miatt több száz aláírást juttattak el a lakóközösségek a polgármesteri hivatalhoz. Érdeklődött, hogy mi történt ez ügyben. Szabó Péter polgármester szerint vizsgálják a helyzetet, keresik a mindenkinek legmegfelelőbb megoldást. Képviselői kérdésként a CLLD pályázattal kapcsolatban is magyarázatot kért az alpolgármester, például arra volt kíváncsi, hogy mikor és hol jegyezték be a munkaszervezetet, és miért nem jelentek meg a pályázatok. A polgármester azt mondta, hogy a pályázati osztály vezetője az szmsz-ben megszabott időn belül megválaszolja a kérdéseket.

A költségvetési rendelet módosítását illetően Paks polgármestere arról tájékoztatott, hogy a 8.017 millió forint kormányzati támogatásból készülő beruházások között vannak olyan közterületi felújítások, melyek megvalósításához forrásátcsoportosítás vált szükségessé. – Az építőiparban bekövetkezett változások miatt plusz költségek jelentkeznek. Nyílt közbeszerzések történtek az uniós szabályok betartásával – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy az erőmű-beruházás kapcsán a minisztérium feladata lett a lakhatás biztosítása az ideérkező munkavállalóknak, ezért közművesítésre is érkeznek források a városba.
Egy másik tétel, ami miatt módosították a költségvetést, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásokat követően a beérkezett ajánlatok alapján plusz költség hozzárendelését igényli a kamaramozi kialakítása. Horváth Zoltán képviselő a Csengey központ felújítására fordítaná ezt az összeget. Barnabás István alpolgármester a moziprojekt leállítását javasolta a jelentős drágulás miatt. Szabó Péter szerint fontos feladat a kamaramozi kialakítása, hiszen ez a paksiak régi vágya azért, hogy ne kelljen Bölcskére vagy más városokba moziba járniuk. Emellett elkezdődött a Csengey központ felújítása, első lépcsőben a tető szigetelése valósult meg – tette hozzá. A témában éles vita alakult ki a képviselők között. Bana János alpolgármester arra szólította fel képviselőtársait, hogy ne kampányoljanak, ne vádaskodjanak, hiszen részt vettek, illetve részt vehettek volna a döntés-előkészítésben. A költségvetési rendelet módosítását Barnabás István nem szavazata és Horváth Zoltán tartózkodása mellett nyolc igen szavazattal elfogadták.

Az idei költségvetés féléves teljesítéséről szóló előterjesztés kapcsán Szabó Péter polgármester arról számolt be, hogy negyven százalék fellettiek a számok. Ezek június 30-i adatok, és azóta még több kötelezettségvállalás történt. Hozzátette, torzítja a teljesülési számot, hogy a nyolcmilliárdos kormányzati támogatással 2020. december 31-ig kell elszámolnia az önkormányzatnak.
A következő előterjesztés a gazdasági program 2018. évi teljesüléséről készült, ez a dokumentum ad alapot a költségvetés összeállításához. – Ütemezett és kiegyensúlyozott a teljesítés, a pályázati lehetőségeket is ehhez igazodva használja ki a város – tudtuk meg Szabó Pétertől. Mindkét téma tárgyalásakor vita alakult ki, az ellenzéki képviselők nem támogatták az előterjesztések elfogadását.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatban lezárult a partnerségi véleményezési szakasz. Három fő jelentkezett be, és nyújtott be javaslatot, amelyekről úgy döntött a testület, hogy figyelembe veszik és beépítik azokat. Döntött a grémium a Kalocsa és Paks térségében megépülő új Duna-híddal kapcsolatban érkezett partnerségi vélemények elfogadásáról is.

A grémium arról is döntött, hogy az Alapítványi Iskolák Dél-dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit Kft.-ben lévő részvényeit értékesíti 27.000 forint értékben.

A DC Dunakom Zrt.-vel kötött közfeladatellátási szerződés értelmében elkészítette a cég a 2019. első negyedéves jelentését. Szabó Péter megállapította, hogy a hiányosságok ellenére jó irányban halad a Zrt., az önkormányzat által biztosított 140 millió forintos tőkeemelés, az új eszközök beszerzése és a humánerőforrás növekedése mind elősegíti, hogy a DC Dunakom Zrt. biztosítsa a magas színvonalú városüzemeltetést és parkfenntartást. A cég jelentését elfogadta a testület.

A grémium határozott arról, hogy idén is csatlakozik a város a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. A korábbi évekhez hasonlóan a támogatás egy tanévre szól, és a hátrányos helyzetű diákokat segíti általa az önkormányzat.

Több évtizede támogatja az önkormányzat a hagyományos és iparosított technológiával épült lakások energiamegtakarítást eredményező felújítását. Az idei kiírásra összesen 170 igény érkezett – a rendelkezésre álló forrás átcsoportosítása után –, arról döntött a testület, hogy 142 hagyományos, valamint 13 iparosított technológiával épült lakás korszerűsítésére biztosít összesen mintegy 72 millió forintot.

Zárt ülésen döntött úgy a grémium, hogy Kernné Magda Irén, Forster József és id. Kiszl Károly munkáját ismerik el a Pro Urbe emlékéremmel, amelyet az október 23-i városi ünnepségen adnak át a díjazottaknak.

Az egyebek napirendben Bagdy László azt javasolta, hogy az új Duna-hídra tervezett kerékpárút folytatódjon és kapcsolódjon rá a paksi kerékpárút-hálózatra.

Ulbert Sándor képviselő arra tett javaslatot, hogy rendezzék az Anna utca 17. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás helyzetét. Az ingatlant úgynevezett fecskeházként biztosítanák azoknak a fiataloknak, akik Pakson szeretnének letelepedni. A javaslatot elfogadta a grémium, ezzel az épület felújításának jogi és gazdasági alapját teremtették meg.

A Gastroblues Fesztivál megszervezését évek óta segíti az önkormányzat. Miután a támogatási szerződés idén lejárt, Szabó Péter arra tett javaslatot, hogy kössenek újat. A döntés értelmében a szerződés a korábbi három helyett öt évre szól, a támogatás mértéke pedig 15 millió forint helyett 20 millió forint évente.

A testületi ülésen meghozott döntésekről beszámolót láthatnak a TelePaks Testületi tudósítások című műsorában szeptember 13-án 19 óra 15 perckor. Akkortól a testületi ülés teljes terjedelmében megtekinthető lesz itt, a www.telepaks.hu oldalon.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök