A 2020-as költségvetést is tárgyalta a képviselő-testület

Fotó: TelePaks
Fotó: TelePaks

Több mint húsz témát tárgyalt február 12-i ülésén a képviselő-testület. Az ülés elején mutatta be Szabó Péter polgármester Paks új rendőrkapitányát, Végh Lajos ezredest, aki dr. Kuti Istvánt váltja ezen a poszton. A képviselők sok sikert kívántak az új kapitánynak, és megköszönték dr. Kuti István munkáját.

A napirendek között a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója, valamint gazdasági igazgatója foglalkoztatási jogviszonyának átalakításáról is tárgyaltak, hiszen ennek szabályozása átkerülhet a munka törvénykönyvének hatálya alá, mivel az intézmény egészségpénztári finanszírozása meghaladja az évi 500 millió forintot. Évente két alkalommal 10 százalékos célprémiumot is meghatároztak a két vezető számára. Heringes Anita, a Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF) képviselője megjegyezte: fontos az orvoshiány enyhítése, és ebben a testületnek is lépéseket kell tennie, akkor indokolt a célprémium, ha eleget tudnak tenni a vezetők ennek a feladatnak is. Szabó Péter polgármester hozzáfűzte: az önkormányzat az elmúlt évek tapasztalatai alapján eddig is maximálisan mindent megtett annak érdekében, hogy a paksiak ne szenvedjenek hiányt az egészségügyi ellátásban. Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója hangsúlyozta: az orvoshiány országos probléma, de igyekeznek eleget tenni a kihívásoknak. Végül hét igen és öt tartózkodás mellett elfogadta a testület a napirendhez tartozó határozati javaslatokat.

A képviselők támogatták a Mezőföldvíz Kft. 150 millió forintos törzstőkeemelését, melyből a Paksra eső rész mintegy 55 millió forint.

A grémium tárgyalta a Paksi Közlekedési Kft. üzleti tervét is. Az ülésen Kiss Péter, a Paksi Közlekedési Kft. ügyvezetője elmondta: egyelőre 230 millió forint értékű beruházást terveznek, ezt az összeget a buszok felszerelésére, utastájékoztatásra, forgalomirányításra, e-jegyrendszer bevezetésére fordítják. Barnabás István PDF-es képviselő kérdésére hozzátette: a tervezetben nem jelennek meg a buszöblök és megállók költségei, ezek az önkormányzat tulajdonában vannak, fenntartásuk is a város költségvetését terheli. A közeljövőben a várost vezető koalíciók tagjaiból alakuló munkacsoport véleményezi majd a Közlekedéstudományi Intézet anyagát az elektromosbusz-közlekedési rendszer kiépítésével kapcsolatban, amelybe a lakosság észrevételeit is beépíthetik. Barnabás István hozzászólásában kiemelte: nem tartja megalapozottnak az üzleti tervet, amit végül hét igen és öt tartózkodás mellett fogadott el a testület.

A legsarkalatosabb napirendi pontja a február 12-i ülésnek a 2020-as költségvetés megvitatása volt. Szabó Péter polgármester megjegyezte: a büdzsé tervezése már 2019 novemberében megkezdődött, az irányvonalak azóta láthatók. A PDF képviselői úgy gondolják, hogy főként a tervezést érintő javaslataikat nem vették kellően figyelembe a költségvetés összeállítása során – az ülést követő sajtótájékoztatón Barnabás István példaként említette azt a közösségi házat, amit az óvárosba terveztek volna. Név szerinti szavazással döntöttek a képviselők a költségvetési rendeletről: hét igen szavazattal a Fidesz-KDNP képviselőitől és öt nem szavazattal a PDF képviselőitől a 2020-as költségvetést elfogadták.

A továbbiakban egyebek között döntöttek a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadásáról, az önkormányzat Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó idei évi támogatási igényéről, majd jóváhagyták a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-vel kötendő közfeladatellátási szerződést.

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges döntések meghozatala is napirenden szerepelt. Két ingatlant – a Gazdag Erzsi iskola udvarának kisebbik részét és az étkezdét, valamint a katolikus templom mögötti sportpályát – értékesít az önkormányzat a Pécsi Egyházmegye részére, amelyek a Balogh Antal iskola bővítését szolgálják majd. Az ingatlanok eladásából származó összeget a Templom utca útburkolatának és közműveinek felújítására fordítja az önkormányzat. Az ülésen több PDF-es képviselő a Gazdag Erzsi iskola tanulóinak sorsa miatt aggódott. A polgármester elmondta: az egyházmegye arra törekszik, hogy a kivitelezés minél zökkenőmentesebben haladjon, minél kevesebb hátrányt szenvedjenek a munkálatok ideje alatt a Gazdag Erzsi iskola tanulói és a majdani építkezés környezetében lakók. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.

Zárt ülésen döntöttek a Tisztes Polgár kitüntetés adományozásáról. Az elismerést idén dr. Serdült Tibornak és idősebb Ulbert Sándornak ítélték oda. A kitüntetéseket a március 15-i városi ünnepségen adják át.

A következő képviselő-testületi ülés várhatóan március 11-én lesz.