Bővebben Paks 2020-as költségvetéséről

25,7 milliárd forint Paks Város Önkormányzatának költségvetési főösszege 2020-ban, az áthúzódó beruházásokkal ennek több mint fele fordítódik tervezésre, fejlesztésekre. Az idei költségvetést is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a tervezést befolyásoló tényezők figyelembevételével, többek között a takarékos, biztonságos városműködtetés, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés alapelvei szerint állították össze.

A város 25,7 milliárdos költségvetési főösszegének 39,5 százaléka működési bevétel. Az intézmények biztonságos működéséhez szükséges 3 milliárd 170 millió forint a költségvetés 12,3 százalékát köti le, a központi költségvetésből és a társadalombiztosítási alaptól 1 milliárd 587 millió forint érkezik, emellett az intézményi saját bevételek és az egyéb önkormányzati bevételek 1 milliárd 524 millió forinttal szolgálnak forrásként. A közhatalmi bevételek, azaz a helyi adók a városi költségvetés 28 százalékát teszik ki. A szolidaritási hozzájárulás 1 milliárd 34 millió forinttal csökkenti a költségvetést. A tervezett működési bevételek 10 milliárd 153 millió forintot, a felhalmozási bevételek pedig az idei évben 15 milliárd 547 millió forintot jelentenek a költségvetésben. Utóbbi blokkban szerepel a 924 millió forintos, a területi operatív programból érkezett pályázati támogatás a Kápolna utcai bölcsőde felújítására, a Nyitott Paks pályázat bevétele, ami 386 millió, a Protheus Smart Grid projektre érkező 528 millió, valamint az e-buszok beszerzésére és a töltőállomások kialakítására elnyert 1,7 milliárd forint. A 2019. évi költségvetésből maradványként 12 milliárd 400 millió forinttal számolhat idén a város. A magasabb adóbevétel, a felhalmozási bevételek, a kormányzati támogatás és a pénzmaradvány összege teszik lehetővé, hogy idén 25 milliárd 700 millió forintból gazdálkodhat Paks.

A kiadások tervezésekor elsődleges szempont a kötelező feladatok ellátása. Alapelv, hogy a törvény által előírt kötelező feladat- és hatáskörök ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok finanszírozása, utóbbiakra a saját bevételekből vagy az erre a célra biztosított külön források terhére fordítható fedezet. A kötelező feladatok közé sorolja az önkormányzati törvény például az óvodai nevelést, az egészségügyi és szociális alapellátást, az ivóvíz, a közvilágítás biztosítását, a köztemetők és az utak fenntartását. Önként vállalt feladat például az idősek otthona működtetése, a járóbeteg-szakellátás biztosítása, a múzeum fenntartása, működtetése.

A lakosság részéről talán a költségvetés fejlesztési fejezete tart számot a legnagyobb érdeklődésre, hiszen ez tartalmazza, hogy mennyit szán az önkormányzat városfejlesztésre, milyen beruházások valósulnak meg az adott esztendőben.

A beruházások között szerepel a pályázati támogatással megvalósuló Protheus Smart Grid projekt, az e-buszok beszerzése, töltőállomások kialakítása, a Kápolna utcai bölcsőde felújítása, valamint a Nyitott Paks program. Önkormányzati önerőt biztosít a költségvetés a stadionépítés befejezéséhez, a Vácika utca út- és csapadékcsatorna-építéséhez, a központi park felújításához, valamint a kamaramozi kialakításához. A 2019-ben érkezett kormányzati támogatás segíti a Kurcsatov utcai tömbbelső második ütemének megvalósítását, a központi park rekonstrukciójának lebonyolítását, a Vácika utcai útépítési projektet, valamint a Kömlődi utca korszerűsítését. Emellett ez a támogatás biztosít forrást telekvásárlásra a volt konzervgyár területén, a Pollack Mihály utcai telekkialakításokhoz, valamint a város vízellátásának és szennyvízhálózatának, csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez.

A polgármesteri hivatal 1 milliárd forintból működik, az önkormányzat 2 milliárd 442 millió forintból, a két nemzetiségi önkormányzatnak az ingyenes ingatlan biztosításán túl 3 millió 700 ezer forint működési célú támogatást is ad a város. A szociálisan rászorultak támogatására és a Paks Kistérségi Szociális Központ működtetésére az idei évre közel 520 millió forintot terveztek be a költségvetésben. Idén is igényelhető rászorultsági alapon lakóház építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, illetve felújításához visszatérítendő helyi támogatás, akárcsak a védett épületek korszerűsítéséhez, és elérhető lesz a fiatal házaspároknak nyújtható vissza nem térítendő támogatás az első lakás megvételéhez, építéséhez, és szintén az újszülöttek életkezdési támogatása. Továbbra is biztosítja az önkormányzat a külső településrészekről óvodába, iskolába járó gyermekek külön busszal történő szállítását, valamint a paksi tanulók részére a helyi rendeletben meghatározottak szerint a helyi járatú autóbuszbérletet. A civilszervezetek támogatására, illetve például a PSE, az ASE, a Csengey Dénes Kulturális Központ, a Dunakömlődi Sportegyesület, az egyházak, valamint a nyugdíjasklubok támogatására 1 milliárd 6 millió forint szerepel a pénzügyi rendeletben. Az önkormányzat ebben az esztendőben is kiemelten kezeli a városüzemeltetéssel kapcsolatos, a lakosság komfortérzetét szolgáló feladatokhoz kapcsolódó forrás biztosítását, ami 2020-ban 2 milliárd 379 millió forint. Ide tartozik többek között a köztisztasági szolgáltatás, a parkfenntartás és -karbantartás, a strandszolgáltatás, a települési vízellátás, a helyi utak fenntartása, a közvilágítás.

A korábbi évekhez hasonlóan tartalékkal is számoltak a költségvetés összeállításakor, ami a bizottsági pályázatok, a részönkormányzatok, az egyéni képviselői keret, a polgármesteri és alpolgármesteri keret, valamint az előre nem látható feladatok fedezetéül működési és felhalmozási célt szolgál. A tartalékok a költségvetési kiadások 1,3 százalékát teszik ki.

A Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendéjről szóló önkormányzati rendelet a paks.hu honlapon megtekinthető.

Paks légi felvétel. A kép illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Hírnök archív
Paks légi felvétel. A kép illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Hírnök archív