A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója

A kép illusztráció. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív

A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. április 1-től a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. százszázalékos tulajdonában van. A tulajdonosváltást követően az eddigi kaposvári központú közszolgáltató ismét paksi központú lett. A lakosság igényeihez igazodva a következőkről adtak tájékoztatást.

Ügyfélszolgálati irodát nyitottak a paksi polgármesteri hivatalban (Dózsa György út 55–61.). Az iroda telefonos elérhetőségei 06 75/500-581 és 06 30/737-4790, emailcím: ugyfelszolgalat@phgkft.hu. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.

2020. június 1-től bevezették a házhozmenő-lomtalanítást, ezzel párhuzamosan megszüntették az eddigi gyakorlatot. Az új lomtalanítási rendben a társaság évente egy alkalommal, legfeljebb három köbméter mennyiségben, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban szállítja el a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) magában kihelyezhető, a többit be kell zsákolni, kötegelni a hulladék hatékonyabb elszállítása és szétszóródásának megakadályozása érdekében. Nem szállítják el a gallyakat, salakot, trágyát, szalmát, egyéb növényi és állati hulladékot, építési, bontási hulladékot, egyéb mezőgazdasági és ipari hulladékot, az elektromos, elektronikai készülékeket (pl. tévékészülék, mosógép, hűtőgép), a veszélyes hulladékokat, gumiabroncsot, valamint a heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladékokat. Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak nincs díjhátraléka. Fontos, hogy az előre egyeztetett időpontban a lomot készítsék ki a lakók az ingatlanjuk elé. A lomtalanítási igényt a 06 30/737-4790-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@phgkft.hu emailcímen lehet jelezni.

Az elmúlt időszakban rendkívül sok lakossági megkeresést kaptak a lakossági szelektívhulladékgyűjtő-edények meghibásodása kapcsán. Tájékoztatásuk szerint ezek a kukák a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában vannak, az edények javításáról, cseréjéről, pótlásáról az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk. A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kizárólag azokat az edényeket cseréli ki, amelyek bizonyítottan az ürítés következtében sérültek. Nem tartozik ezen sérülések közé a hulladékgyűjtő edények fedelének pótlása, csak a gyűjtőedényen az ürítőszerkezet hibája miatt keletkezett hosszanti repedés. A fentiek értelmében a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem cseréli ki a nem a tevékenységének végzése során megsérült hulladékgyűjtők fedelét.