Megtartotta szeptemberi ülését a képviselő-testület

A költségvetés első félévi teljesítéséről és kitüntetések adományozásáról tárgyalt a képviselő-testület szeptemberi ülésén. Döntöttek arról is, hogy idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, valamint arról is, hogy értékesítésre jelölnek ki Duna-parti területeket az új városközpont kialakításához.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A koronavírus-járvány miatt tett ajánlásokat betartva a Csengey központban tartotta meg szeptemberi ülését a képviselő-testület. A napirend elfogadása előtt a Gazdag Erzsi általános iskola diákjainak étkeztetésével kapcsolatban kérdezett Mezősi Árpád képviselő a polgármestertől. Arról érdeklődött, hogy miért a Bezerédj iskola diákjainak kialakított ebédlőben étkeznek a Gazdag Erzsi iskola tanulói, miért nem a Balogh iskola ebédlőjében, amiről tudomása szerint megállapodtak annak a területnek az eladásakor, amelyen a Gazdag Erzsi étkezdéje áll. Szabó Péter elmondta, hogy az önkormányzatnak kötelező feladata a gyermekétkeztetés biztosítása. Mivel még nem indul el az építkezés, az étkeztetést addig ellátó cég pedig befejezte tevékenységét, ezért beszerzési eljárást indítottak az ebédlő üzemeltetésére. Nem jelentkezett egyetlen szolgálató sem a felhívásra, második körben sikerült a Gyafix Kft.-vel megállapodniuk a szolgáltatásról, ám a cég csak a Bezerédj iskola ebédlőjében vállalta az étkeztetést, ahol egyébként is szolgáltat. Azt is elmondta, hogy háromoldalú – a szolgálató, a Gazdag Erzsi iskola, valamint az önkormányzat között – egyeztetés volt az étkeztetési rendről, amit az iskola igényeit figyelembe véve alakított ki a szolgáltató, és ami a tanév kezdete óta jól, és a járványügyi ajánlásokat betartva működik.

A napirend elfogadása után huszonnégy témát tárgyalt a képviselő-testület, köztük az idei költségvetési rendelet ötödik módosítását. Paks polgármesterének tájékoztatása szerint a koronavírus elleni védekezésre elkülönített tartalék átvezetése, a felhalmozási céltartalékból, a részönkormányzati tartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz szükséges források átvezetése, beruházási tervezések elindítása, a Nyitott Paks projekt létszámkeretének növelése, valamint többek között a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázaton nyert támogatás bevételének és kiadásának tervezése indokolták a rendelet módosítását. A Fidesz–KDNP frakció hét igen és a PDF frakció öt nem szavazata mellett a rendeletmódosítást elfogadta a testület.

A költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalásakor Szabó Péter arról tájékoztatott, hogy időarányosan sikerült teljesíteni az idei pénzügyi terveket, a bevételeket, tekintve, hogy közel ötvenszázalékos a teljesülés, a kiadási oldalról ugyanez mondható el. – A koronavírus-járvány miatt a kiadási oldalon vannak tételek, melyeket tekintve alacsony a teljesülés, ilyenek a rendezvények és nemzetközi kapcsolatok, de a beruházásoknál június 30-ig 33,5 százalékon, augusztus 31-ig pedig már több mint 45 százalékon állt a pénzügyi teljesítés, ami azt mutatja, hogy nagyon jól haladunk. A felújításoknál ugyanez a helyzet, június 30-án 48, augusztus 31-én pedig már 60 százalék a teljesítési arány – tette hozzá.

Barnabás István PDF-es képviselő a napirend tárgyalásakor megfogalmazott véleménye szerint nem halad a Protheus-projekt, nem hívott még le pénz a hivatal a megvalósításra az Elena programban elnyert összegből, nem készül a buszgarázs, nem zajlik az okoshálózati projekt megvalósítása. Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy a buszgarázs kivitelezése folyamatban van, és az első busz megérkezett a lengyel Solaris cégtől. Elkezdik a jármű tesztelését, a szerződésben megrendelt másik kilencet pedig novemberig leszállítják Paksra.

Heringes Anita képviselő az útkarbantartásra elkülönített kerettel kapcsolatban tett fel kérdést. Azt mondta, hogy az előterjesztés szerint jelenleg 20 százalékon áll a teljesítés. Szántó Zoltán alpolgármester válaszában elmondta, hogy az év elején eltervezetthez képest több feladatot fog elvégezni ezen a területen az önkormányzat, és a kifizetések a második félévben realizálódnak majd. A beszámolót a Fidesz–KDNP frakció hét igen és a PDF frakció tagjainak öt tartózkodása mellett elfogadta a testület.

A grémium tárgyalta a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) első féléves tevékenységéről készült felügyelőbizottsági jelentést. Ennél a napirendnél Horváth Zoltán képviselő a tervezett kutyamenhellyel kapcsolatban kérdezett. Darányi Attila, a cég igazgatója arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy a PFV Zrt. csak a műszaki ellenőri feladat ellátására kötött szerződést. Szabó Péter pedig arról, hogy zajlik a beruházás előkészítése.

Csapadékvíz-elvezetéshez, valamint a térfigyelőkamera-rendszer bővítéséhez szükséges tervek elkészítésével a PFV Zrt.-t bízta meg a testület a hetedik napirenden szereplő előterjesztés elfogadásával. A téma tárgyalásakor elhangzott, hogy a Hidegvölgyben problémát okozó Május 1. utcában lévő csapadékvíz-elvezetési hiányosságok is orvosolva lesznek, ha a tervek alapján előkészített beruházás megvalósul.

A vagyongazdálkodási feladatok kiegyensúlyozottabb ellátása érdekében a jövőben a DC Dunakom Zrt. helyett a PFV Zrt. üzemelteti majd az önkormányzati tulajdonú homokbányát – erről is határoztak a képviselők. Mint az ülésen elhangzott, a környékbeli útépítések és a városban induló építkezések miatt várhatóan gazdaságosabb lesz a bánya működtetése, melynek területét is megnövelték.

Egy helyi lakos kezdeményezésére egy Vácika utcai közterület elnevezéséről is döntés született. Három javaslat közül a Kőris köz elnevezést fogadták el a képviselők a városépítő bizottság javaslatára.

A lakótelepi központi tér elnevezéséről is tárgyalt a testület. Heringes Anita képviselő javaslatot tett arra, hogy a témát később tűzzék napirendre, amit Szabó Péter elfogadott. Indoklása szerint a városépítő bizottság és a városi főépítész is támogatja, hogy szélesebb körben kérjék ki a lakosság véleményét a tér elnevezéséről, és azt követően döntsenek róla. A polgármester hozzáfűzte, hogy a tér teljes körű rekonstrukciója hamarosan befejeződik.

A helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításáról két napirendben is tanácskozott a grémium. Az egyik a tervezett elkerülőút nyomvonalának módosításáról szólt, melynek tárgyalására a rávezető utak csatlakozásainak kialakítása miatt volt szükség. Képviselői és lakossági igények indokolták a településrendezési eszközök módosítását. Előbbit egyhangú igen szavazattal, utóbbit a PDF frakció tagjainak tartózkodása mellett fogadta el a testület. Szabó Péter az ülést követően azt mondta, szomorú, hogy az előterjesztés elfogadását nem támogatták az ellenzéki képviselők, ugyanis szerinte fontos, hogy a HÉSZ módosításakor tekintettel legyen az önkormányzat a lakossági igényekre. Kiemelte a Malomhegyen élőktől a kertvárosias hangulat megőrzéséért érkezett kéréseket, melyeket így nem támogattak a PDF képviselői.

Az OMV és a Molnár árok közötti Duna-parti terület értékesítésre kijelöléséről a Fidesz–KDNP frakció tagjainak hét igen szavazata, valamint a PDF frakció tagjainak egyhangú tartózkodása mellett döntöttek. – Olyan lehetőség előtt áll a város a PIP Kft. vásárlási szándékának köszönhetően, amilyen 100 évente egyszer adódik, élnünk kellett vele. Fontosnak tartom, hogy vissza tudjuk adni a Duna-partot a paksiaknak, a PIP Kft. a várossal együttműködve valósítja majd meg azokat a fejlesztéseket a területen, melyek ezt a célt szolgálják. Folyamatban van az ezt segítő településfejlesztési szerződés megkötése – tájékoztatott Paks polgármestere.

Heringes Anita, PDF-es képviselő az ülés után úgy értékelt, hogy a lakosságot érdeklő, érintő témákban, mint az útfelújítások vagy a kutyamenhely építése gyorsabban kellene haladniuk, mint az ingatlaneladásokkal. – A város vagyonát képező épületeket, utakat, területeket szerencsés lenne minél tovább megtartani, akár hosszú távú bérletbe kiadni. Fontos lenne, hogy a vagyontárgyaink megmaradjanak, amit már a Deák utcai rendelőépület eladásakor is hangsúlyoztunk, a Duna-parti területek esetében is ez a véleményünk. A Duna-partot illetően akkor tudjuk jól képviselni a paksiakat, ha tudjuk, látjuk, hogy milyen fejlesztéseket terveznek a területen, amiről mi nem kaptunk tájékoztatást – mondta.

Szabó Péter polgármester az ülésen azt mondta, hogy az új városközpont kialakításával, illetve az OMV és a Molnár árok közötti Duna-parti terület rehabilitációjával kapcsolatban kiírt ötletpályázatra beérkezett terveket kiállításon bemutatták a Csengey központban. A díjazott és megvásárolt alkotások megtekinthetők a város honlapján (Városfejlesztés/A város jövője – A jövő városa fül alatt). Ezek alapján kezdődik majd el a tervezés.

Pályázatot írnak ki a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói, valamint a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetői állására, mivel a jelenlegi vezetők megbízása lejár – erről is döntött szeptemberi ülésén a képviselő-testület, valamint arról is, hogy idén is csatlakozik Paks a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz.
Jóváhagyták az ülésen az energiatakarékos felújítás támogatására beérkezett érvényes pályázatok támogatását is. Szabó Péter polgármester arról tájékoztatott, hogy 112 pályázatból 97 hagyományos, 15 pedig iparosított technológiával épült lakások korszerűsítését segíti, összesen 75 millió forinttal.

Kitüntetések adományozásáról zárt ülésen döntöttek a képviselők. Dr. Csók Sándor kapja a Paks Város Díszpolgára címet, dr. Palya Gábor, dr. Kelemen András és Jenei Károly pedig a Pro Urbe emlékérem kitüntetést 2020-ban. Az elismerések átadásának helyszínéről és időpontjáról a járványügyi helyzetre tekintettel később határoznak.

Az ülés végén Heringes Anita PDF-es képviselő bejelentette, hogy képviselőtársaival hatósági eljárást kezdeményeznek a PHG Kft. eladása okán.