Költségvetés, építményadó, felújítások terítéken

Huszonöt előterjesztés elfogadásáról döntött egyéni, testületi hatáskörben Szabó Péter november 11-én. A döntések hátteréről a TelePaks közéleti magazinjában tájékoztatott Paks polgármestere és Szántó Zolán alpolgármester.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks
Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A veszélyhelyzet kihirdetése miatt három kivételével elmaradtak a testületi ülést előkészítő szakbizottsági ülések, a rendkívüli jogrend fennállásáig egyik grémium sem hozhat döntést, a testületi és a bizottsági hatásköröket a polgármester gyakorolja. – Annak érdekében, hogy a képviselők és a bizottsági tagok véleményére tekintettel szülessenek meg a döntések, Szabó Péter polgármester arra kérte a bizottsági elnököket, hogy gyűjtsék össze az észrevételeket, javaslatokat és írásban küldjék el neki. A megadott határidőig csak Heringes Anita, a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke juttatta el az informális ülésükön összegyűjtött kérdéseiket a városházára. Szabó Péter írásban megválaszolta valamennyit a döntéshozatalt megelőzően – tájékoztatott Szántó Zoltán alpolgármester.

A helyi adókról szóló rendelet módosításával a korábbi 1,8 százalékról 0,1 százalékra csökkent a nem magánszemélyek tulajdonában lévő lakásokra vonatkozó építményadó mértéke. – Az intézkedés célja a helyben működő vállalkozások terheinek csökkentése, kilencmillió forint helyett ötszázezer forint érkezik majd be ebből az adónemből a városkasszába – mondta Szabó Péter. Szántó Zoltán hozzátette, hogy ezzel a gazdaságélénkítő intézkedéssel is támogatja az önkormányzat a Paks II. beruházás miatt szükséges lakáskapacitás kialakítását. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy az előterjesztéshez egy javaslat érkezett, miszerint, egy százalék legyen az adókulcs. – Mi kitartottunk a 0,1 százalék mellett, hiszen a lakáspiac támogatása érdekében ezt a mértékű csökkentést indokoltnak tartjuk.

Hatodik alkalommal módosította döntésével az idei költségvetési rendeletet Szabó Péter. – Kilencven millió forint plusz bevétel jelentkezett építményadóból, és 675 millió forint iparűzési adóból, ezt be kellett fogadnia a hivatalnak, természetesen a kiadási oldalon is megjelenik az összeg. A járvány miatt 54 millió forint bevételkiesét okozott az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának elengedése, valamint az étkezési díjak csökkenése. A beruházásokra 469 millió forintot fordítottunk, az elektromos buszbeszerzéshez kapcsolódóan garázs építése, a Sánchegy utca felújítása, illetve a Szentháromság tér felújítása okán, illetve megemeltük a Protheus Holding Zrt. alaptőkéjét száz millió forinttal, sorolta a költségvetést módosító tételeket a polgármester, kiemelve, hogy utóbbi döntéssel a százszázalékos önkormányzati tulajdonú cég működésére biztosítottak forrást, azért, hogy a cég az előtte álló beruházásokat meg tudja valósítani.

– A költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése nem kötelező feladat, szokásjogon alapul Pakson. Jó visszajelzés arról, hogy hol tartunk az adott költségvetési évben, megmutatja, hogy szeptember 30-ig hogyan teljesített a hivatal és az önkormányzat – folytatta a városvezető. A napirendet értékelve arról tájékoztatott, hogy a beruházásoknál aláírt szerződései vannak az önkormányzatnak 1 milliárd 733 millió forint értékben, ez 62,55 százalékos teljesítést jelent. Pénzügyi kifizetés 1 milliárd 278 millió forint értékben történt, ami 46,13 százalékos teljesülés. A felújításokat tekintve hasonlóak a számok. – Az elmúlt tíz évben nem volt még arra példa, hogy egy háromnegyedéves beszámoló ilyen teljesítést mutasson, hangsúlyozta, kiemelve, hogy befejeződött a lakótelepi központi park felújítása, megtörtént a Vácika utca építése, elkészült a Kurcsatov utcai tömbbelső második üteme, valamint a Kömlődi utca felújítása, és zajlik a Búzavirág és a Liget utcák rekonstrukciója. – Nagyon jól teljesített az önkormányzat ebben a költségvetési évben, remélem, hogy a következő években is így lesz majd, hiszen az a célunk, hogy minél jobban növeljük a lakosság komfortérzetét – húzta alá Szabó Péter. Szántó Zoltán alpolgármester szerint ez a beszámoló nagyon jó arra, hogy az önkormányzat ellenőrizni tudja, hogy megfelelő ütemben végzi-e a munkát, és hogy milyen alapossággal tervezték meg a költségvetés. – A működésre vonatkozóan a kiadási és a bevételi oldal teljesülése is 75 százalék körüli, ami azt mutatja, hogy konzervatívan, biztonsággal, de jól tervezett a költségvetés –tette hozzá.

– Nem kötelező a jövő évi költségvetési koncepció elkészítése, de megtörtént idén is, mert látni kell, hogy milyen irányok mentén dolgozunk 2021-ben – tájékoztatott Szabó Péter, hangsúlyozva, hogy figyelembe vették és beépítették a kormány által közölt adatokat a koncepcióba, amelyet kellő optimizmussal, a takarékosságra összepontosítva állítottak össze, erre ösztönzött a koronavírus-járvány. Elmondta azt is, hogy a tervezet tartalmazza azokat a működési kiadásokat és bevételeket, melyeket az idei is tartalmazott, vannak kötelezettség vállalások az áthúzódó beruházások miatt és a civil szervezetek, sportegyesületek támogatásait szeretnék az eddigi szinten tartani. A koncepcióban szerepel a köztisztviselők illetményalapjának három százalékos emelése is. – Az elmúlt években 10-12 százalékkal emeltük a köztisztviselők illetményalapját, hogy még vonzóbbá tegyük a hivatali munkát, és hogy a megfelelő szakembergárda dolgozzon a hivatalban. Jövőre három százalékos emelést tervezünk, egyrészt, hogy ne növeljük a fizetésbeli különbségeket az ugyanazon munkát végző, különböző végzettségű munkavállalóink között, másrészt mert a koronavírus-járvány hatásainak következményei mellett is biztosítanunk kell a stabil, kiszámítható gazdálkodását. A béren kívüli juttatásokat viszont megemeljük ötvenezer forinttal, ezt minden munkavállaló megkapja, függetlenül az iskolai végzettségtől – tájékoztatott Szántó Zoltán.

Szabó Péter polgármester hozzáfűzte, hogy az illetményalap-emeléshez kapcsolódóan is érkezett kérdés a jogi bizottságtól, mégpedig, hogy miért a jégcsarnok építéséhez biztosít területet vásárlással az önkormányzat, miért nem a köztisztviselők illetményalapját emelik. – Céltámogatásból valósítjuk meg a területvásárlást, ez a támogatás nem fordítható másra, szerződést szegnénk, ha ezt tennénk – hangsúlyozta.

Tervdokumentáció készül a Kápolna utca-Zsíros köz felújítására – erről is döntött egyéni hatáskörben a polgármester. Indoklásában azt mondta, hogy már az idei költségvetésben is szerepelt ennek a szakasznak a felújítása, a tervek elkészítésével a PFV Zrt. bízta meg az önkormányzat. – Aszfaltozás, kerékpárút kialakítása, a légkábelek föld alá helyezése, a csapadékvíz-elvezetés kialakítása szerepel majd a tervekben, amik elkészítése után indul a közbeszerzés, majd a felújítás – összegzett Szabó Péter.

A Kápolna utcai egykori bölcsőde épületének felújítása hamarosan elindul, ezzel párhuzamosan elkezdik előkészíteni a Bóbita bölcsőde épületének felújítását. – Elodázhatatlan feladat, több mint negyvenéves az épület. Most arról döntöttünk, hogy felújítjuk az épületet, és funkciót is váltunk. Nem bölcsődeként működik majd tovább az épület, hanem óvodaként, mert az adatok szerint sokkal nagyobb szükség lesz óvodai férőhelyekre – fogalmazott Szabó Péter. Szántó Zoltán hozzáfűzte, hogy a Bóbita bölcsődében jelenleg nincs várólista, sőt vannak szabad helyek, a Kápolna utcai épület bőven megfelel majd a férőhelyigénynek.

A Paks-Dunakömlőd kerékpárút záróellenőzréséről is a novemberi ülésen tájékoztatta volna a képviselő-testületet a polgármester. – Ezt a témát sem kellett volna bevinnem az ülésre, de úgy gondolom, hogy akkora beruházás volt, hogy a vizsgálat eredménye fontos hír. A Magyar Államkincstár ellenőrizte a projekt teljesítését, mindent rendben találtak – mondta.

A Paksi Gyógyászati Központ igazgatói pályázatáról is döntött Szabó Péter. Dr. Bodnár Imre mandátuma lejár, a szokásos eljárásrend szerint kiírták az intézményvezetői pályázatot, egyedüli jelentkező volt a jelenlegi vezető. – Egy ad-hoc bizottság véleményezte dr. Bodnár Imre főigazgató pályázatát, a grémiumot dr. Andriska István, a Magyar Orvoskamara Tolna megyei elnöke vezette. Az ő szakmai véleményére figyelemmel úgy döntöttünk, hogy öt évre ismét dr. Bodnár Imrét bízzuk meg a gyógyászati központ vezetésével – tájékoztatott Paks polgármestere.

A novemberi testületi ülés előterjesztései megtalálhatók a paks.hu honlapon.