Kiemelt cél a Paks II. projektben a munkabiztonság

A Paks II. projektben legfontosabb – kivétel nélkül minden területen, így az építkezésen is – a biztonság. Szigorú biztonsági intézkedések, szabályok szolgálják az építkezésen dolgozók egészségvédelmét, a balesetek elkerülését.

A munkavédelem már a tervasztalon is kiemelt figyelmet kap a Paks II. projektben. A szakemberek a beérkező kiviteli terveket munkavédelmi szempontból is értékelik. Biztonsági és egészségvédelmi terv készül, ami az alapvető munkavédelmi szabályokat tartalmazza. Ebben részletesen leírják, hogy milyen módon biztosítható a dolgozók testi épsége és a balesetek elkerülése. Ez minden munkafázisra kiterjed az anyagok szállításától az alapozási munkákon át a magasban történő munkavégzésig, tudván, hogy a biztonságért hozott áldozat jó befektetés, hiszen védi a dolgozót, és ezáltal fenntartja a hatékonyságot.

Korszerű munkavédelmi eszközök szolgálják a Paks II. projekten dolgozók biztonságát (Alsipercha leesésvédelmi rendszer) Fotó: Paks II. Zrt.

A felvonulási létesítmények kivitelezése kapcsán egy sor szigorú előírásnak kell megfelelni. Azoknak, akik a területen munkát végeznek, munkavédelmi oktatáson kell részt venniük. A munkavédelmi ismeretekre, az oktatásra nagy hangsúlyt helyeznek annak érdekében, hogy a dolgozókban kialakuljon a biztonságtudat, és ne csak kényszernek, hanem számukra hasznosnak érezzék a szabályokat, a védőeszközök használatát.

A két új atomerőművi blokk építéséért felelős Paks II. Zrt. munkatársai következetesen betartják a munkavédelmi előírásokat, és ugyanezt várják el a területen dolgozóktól is.

A területre például csak megfelelő védőruhában, munkavédelmi bakancsban lehet belépni, és kötelező a fejvédősisak, valamint a láthatósági mellény használata. Nagy hangsúly kerül az útvonalak kijelölésére és a veszélyzónák, például munkaárkok és gödrök elkerítésére. A magasban dolgozók leesésvédelmének biztosítása kiemelt feladat. Ehhez egyebek mellett egy hazánkban még ritkaságnak számító eszközt is használnak a Paks II. Zrt Erőmű-beruházási Központjának építésekor. Ez az Alsipercha leesésvédelmi rendszer, ami nagy biztonságot nyújt a magasban (például az építmény tetején) dolgozóknak.

Alapvető cél, hogy ezen a monumentális építkezésen kiemelten biztonságos környezetben történhessen a munkavégzés.

Nemcsak a munkavédelmet, hanem az egész Paks II. projektet a biztonság elsődlegessége jellemzi. A projekt keretében két VVER–1200 típusú blokk épül a ma működő négy reaktor pótlására. Az új egységek úgynevezett 3+ generációs 1200 MW villamos teljesítményű blokkok lesznek. E típus fejlesztése során a biztonságnövelés hangsúlyos szerepet kapott. Az itt alkalmazott biztonsági filozófia – összhangban a nemzetközi nukleáris biztonsági ajánlásokkal – a mélységben tagolt védelem elvén alapul, azaz egymástól független védelmi szintek garantálják a biztonságot.

(X)