Álláspályázatot hirdet a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Paks Kistérségi Szociális Központ (7030 Paks, Ifjúság útja 1/A.) intézményvezetői állásának betöltésére. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A teljes munkaidős, közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű, viszont a vezetői megbízás határozott időre 2021. május 17-től 2026. május 16-ig szól. A munkavégzés helye Pakson a Sík sor 7. szám alatt található.

Az állás betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 18. életév betöltése, rendeletben meghatározott szakirányú végzettség, szociális szakvizsga megléte, vagy nyilatkozat a szociális szakvizsga megbízást követő két éven belüli megszerzésének vállalásáról és legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.). Személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal társulási csoportjánál történő benyújtásával (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.). A borítékon kérik feltüntetni: „Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetői pályázata” szöveget, valamint a pályázati azonosító számot: T/6/2021. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15. Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2021. április 15-i postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2021. április 15. 16.00 óra értendő.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal társulási csoportjánál Vargáné Lengyel Csilla csoportvezetőnél kérhető személyesen vagy a 75/500-592-es telefonszámon.

A pályázatokról a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának határideje a 2021. május havi tanácsülés, legkésőbb 2021. május 14.

A részletes pályázati kiírás hirdetménye elérhető a város honlapján (ide kattintva is elérhető) és a Városháza hirdetőtábláján.

 

A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com