Tájékoztató az idei óvodai beíratásról

Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/ Polgármesteri Hivatal archív
Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/ Polgármesteri Hivatal archív

Április 26-án és 27-én, mindkét napon 7.30 és 17 óra között lesz az óvodai beíratás a 2021/2022-es nevelési évre Pakson. A beíratás helye a választott óvoda székhelyóvodája, a Paksi Napsugár Óvoda esetében a Vörösmarty utca 9–11., a Paksi Benedek Elek Óvoda esetében pedig az Ifjúság útja 1/b. alatt. Mindkét óvoda felvételi körzete Paks közigazgatási területe. A beíratáshoz szükség lesz a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, a születési anyakönyvi kivonatára és tajkártyájára, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. Azok a gyerekek óvodakötelesek a 2021/2022-es nevelési évben, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Az óvodai felvétel eredményéről legkésőbb 2021. május 27-ig kapnak írásban értesítést a szülők. Az óvoda döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat a szülő, melyben a fenntartó Paks Város Önkormányzata jár el és hoz másodfokú döntést. Lehetőség lesz a szokásos rend szerinti személyes (előzetes időpont egyeztetés után), illetve az elektronikus úton történő beiratkozásra is. A pontos eljárásrendről a későbbiekben a város, valamint az intézmények honlapján tájékozódhatnak. Jelen felhívás további információkkal ide kattintva olvasható.