Paksi építésügyi kisokos – Gazdasági és speciális területek, Sport és rekreációs területek karakterek

Fotó: PIP Nonprofit Kft.

Óriási átalakuláson, fejlődésen megy át városunk az atomerőmű bővítése kapcsán. A Paks II. beruházás nemcsak az atomerőművi blokkok építésében merül ki, ennek vonzataként számos kivitelező vállalkozás jelenik meg telephely, speciális műszaki előkészítő, gyártókapacitás igényével, ami pedig újabb területigényeket vet fel.

Mindennapi életünkben nem érzékeljük, milyen mértékben vesz részt a város életében az ipari, gazdasági tevékenység. Érdemes megnézni a Településképi rendelet (TKR) karaktertérképét egy kicsit más szemmel, megfigyelni, hogy a térképen lilás-kékes színnel jelölt gazdasági karakter a város beépítésre szánt területének mekkora hányadát foglalja el. Meglepő, de a város területének több mint a fele ma is gazdasági jellegű területfelhasználású, és jelenleg is folyamatban van a helyi építési szabályzat módosítása további területek bevonása érdekében.

Bátran állíthatjuk, hogy településünk képét a jövőben a gazdasági célú beépítések határozzák majd meg. Az ipari és gazdasági területek használatából következően a lakó- és intézményi területektől eltérő jellegű épületek építésére jelentkezik igény. A Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotói indokoltnak tartották tehát a Gazdasági területek karakterre egyedi településképi követelmények meghatározását. A nem túl részletes előírások elsősorban az utak felőli megjelenést, és a növényzettel, fasorok létesítésével a takarást, a környezeti ártalmak csökkentését szabályozzák. Talán a legfontosabb előírás, hogy a területen ma igen kedvelt konténer- és faház csak ideiglenes jelleggel, felvonulási épületként, az építkezés időtartamára telepíthető, kivéve egyes övezetekben az ideiglenes szálláshelyként szolgáló, építészetileg megformált építményt. Érdemes hangsúlyozni, hogy téves az az elképzelés, miszerint a konténerek telepítése hatósági engedély nélkül történhet. Minden emberi tartózkodásra szolgáló és 100 m3 -nél nagyobb épület építése építési engedélyhez kötött, de az engedély nélkül létesíthető építmény esetén is be kell tartani az érvényes szabályokat. Törekedni kell a gazdasági területek színvonalas, esztétikus formálására, hogy a munkahelyek is élhetőek legyenek, kellemes munkakörnyezetet biztosítva városunk polgárainak.

A gazdasági jellegű beépítésekhez kapcsolódik a településképi rendeletben a Speciális ipari területek karakter, a naperőművek és bányák területei. Ezekre egyetlen előírás vonatkozik, mely szerint a tevékenység megszűnése esetén a területet egy éven belül rekultiválni kell.

Sokkal kellemesebb és a lakossághoz közelebb álló karakter a Sport és rekreációs terület karakter. Ezek a területek – ahogy az elnevezés mutatja – a lakosság kikapcsolódását és egészségét szolgálják. A legkedveltebb és legnagyobb kiterjedésű ilyen terület az ürgemezei szabadidőpark, melynek különleges hangulatot ad a mesterséges tó, vannak itt játszótéri elemek, sétányok, tneszparkok, futópálya és mesterségesen létrehozott szánkózódomb. Várhatóan hasonló élményt nyújt majd a Duna-parti rekreációs terület kialakítása az Árvíz utca, a Malom árok és a 6-os számú főút által határolt területen. A tervezés elkezdődött, és remény van arra, hogy a közeljövőben megvalósul a beruházás.

Ezzel a településképi egyedi karakterek bemutatásának végére értünk. A folytatásban az önkormányzat azon támogatási és ösztönzőrendszerét mutatjuk be, mellyel segítséget ad a védett épületek felújításához.

Vassné Skerlanitz Katalin