Szabó Péter: A pedagógus az értékek őre, a változás és a jövő embere

„A pedagógus a változatlan emberi értékek őrzője és a fejlődő tudás magvetője.” Ezzel az Apáczai Csere Jánostól való gondolattal köszöntötte a pedagógus napi városi ünnepségen az ünnepelteket Szabó Péter, Paks polgármestere. Mint mondta, az idézet figyelmünket a pedagógus egy fontos tulajdonságára emeli: a pedagógus a változás embere. Hiszen fejlődés, új tudás nincs változás nélkül. De változni csak az tud, aki szüntelenül túllép önmagán, elhagyva a maga komfortos világát. Kiemelte, hogy ez most mennyire igaz a pedagógusokra, hiszen az elmúlt bő egy évben egészen új utakat kellett bejárni az oktatásban, a szükségből fakadó váratlansággal bevezetett digitális oktatással. – Önök ismét jelét adták itt Pakson is, hogy az ország, a város, a szülők és diákok számíthatnak Önökre, felelősségteljes munkájukra – húzta alá.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A polgármester beszélt arról, hogy a pedagógus az értékek őre is, aki a szeretet számos értékes és különleges arcát képes megélni azért, hogy keze alatt a gyermek felismerje és megélje tehetségét, egyéni képességeit, hogy megtalálhassa hivatását, szakmáját emberi életútját. – Ebben a nehéz, de gyönyörű feladatban a pedagógusoknak mindig hatalmas szerepük volt és marad is. Hiszen egy jó tanár nemcsak tudást, hanem emberséget, világképet, maradandó értékrendet is átad diákjainak. És hiszem, hogy a pedagógus ebbéli feladata és felelőssége a következő években, évtizedekben egyre inkább felerősödik látva azt a nyugati áramlatot, amely már a gyermekekben is erővel próbálja felcserélni a felcserélhetetlent, egy hamis szabadságkép nevében összezavarni az összezavarhatatlant. Egy ilyen összezavart világban sajnos a maradandó értékek, nemzeti hagyományok is előbb-utóbb viszonylagossá válnak – fogalmazott a polgármester.

Kiemelte, hogy a mai nap arra is figyelmeztet, hogy pedagógusnak lenni magvetés. Ezért a pedagógus a jövő embere is, aki folyamatosan hiszi és látja a jót és a növekedés reményét. Saját hivatásában, a rábízott gyermekek lelkében, személyiségében. Teszi mindezt úgy, hogy közben tudja, hogy az aratás ünnepe nem biztos, hogy az övé lesz.

Beszédét azzal zárta, hogy Paks városa nevében köszöni a pedagógusoknak erőfeletti helytállásukat, melyet a járvány idején a digitális oktatásban nyújtottak. Magas színvonalú munkájukat, hivatásuk őszinte, áldozatos megélését, mindazt a jót, amivel naponta gazdagítják gyermekeinket, városunk szellemi, lelki növekedését.

A polgármesteri köszöntőt követően átadták a Gyermekeinkért díjat. Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított kitüntetést 1996 óta adják át, hagyományosan a pedagógusnapi városi ünnepségen. 2021-ben a kitüntetettek Vassné Fritz Margit, illetve Dobó Éva – mivel a pandémia miatt erre nem volt mód – most adták át a 2020-as esztendő díjazottjainak, Erdei Juditnak és Péterné Lengyel Juditnak is a kitüntetést. Szintén itt adták át a 2020-as esztendőben oda ítélt Paks Sportjáért kitüntetést, a díjazott Poór József.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Vassné Fritz Margit 1981-ben szerzett óvónő szakképzettséget a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Azóta elhivatottan neveli és oktatja a gyermekeket Paks város óvodáiban. Pályafutását a Városi Tanács Városi Bizottságának Óvodájában kezdte 1981. augusztus 16-ával, majd a Gesztenyés úti Óvodában folytatta 1990-től. A Városi Óvodák Gondnoksága alá tartozó I. sz. Óvodában, a jelenlegi Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Székhelyóvodájában 1997 óta dolgozik. 2020. november 15-ével vonult nyugdíjba, de továbbra is segíti az óvoda munkáját. Vassné Fritz Margitnak 1981. augusztus 16. óta a munkája a hivatása, amelyet mindvégig a gyermekközpontúság jellemzett. Példaértékű a gyermekek és felnőttek – szülők és kollégák – irányába egyaránt tanúsított türelme, őszinte és jószívű emberi mivolta. A gyermekek eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve, egyéni képességeiket felfedezve, nyugodt, elfogadó légkörben nevelte őket. 2020. július 11-én a Paksi Napsugár Óvoda Napsugár Díj elismerésében részesült. Csendes, de határozott személyiség, aki mindig kitart a saját elvei mellett. Egész pedagógiai pályafutása során a megújulást tartotta szem előtt, ezért nagyon sok továbbképzésen vett részt, az új dolgokat igyekezett a gyakorlati munkájában kipróbálni, alkalmazni. Kiemelkedő a kisgyermekek zenei nevelése területén végzett óvodapedagógusi munkája, valamint a nevelőtestületben jelentős szerepet töltött be a „Színesen, hatékonyan a művészetek eszközeivel” nevelési program megalkotásában és a megújult pedagógia program alkalmazásában. A városi ének munkaközösség örökös tagja, az ott megismert dalokat, új módszereket éveken keresztül a helyi ének munkaközösség vezetése során adta át közvetlen kollégáinak. Mindig szívügyének tartotta és hirdette Forrai Kati néni módszerének elsődlegességét az óvodában. Ének-zene tehetségműhely vezetését is végzi éveken keresztül, ahol nagy hangsúlyt fordított a gyermekek sokoldalú, zenei képességeinek formálására, fejlesztésére. Aktív életmódjának része a mozgás szeretete, amelynek köszönhetően nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek mozgásfejlesztésére az óvodában. Mindig példát mutatott az óvoda igényes esztétikus környezetének kialakításában, saját készítésű mézeskalácsaival, kivételes kézügyességével művészi alkotásokat hozott a mindennapokba. Az óvoda alapítványának, az Óvodánkért, Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumi tagja éveken át.
Lelkiismeretes, precíz, kiváló és elhivatott óvodapedagógus, aki feladatait egy életpályán át példa értékűen, az együttműködés szellemében látta el.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Erdei Judit 1983-ban kezdte meg pedagógusi pályafutását a nyírábrányi általános iskolában. 2010 óta pedig a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolában pedagógus. A gyerekek sok-sok játékos feladat során tanulják meg tőle az alapvető „tudományokat”, legyen az éppen írás, olvasás vagy a számok világa. Fontos készségeket és képességeket ültetett el diákjai fejében, úgymint a pontosságot, számolást, „barkácsolást”, festést, rajzolást, a készülődést a családi és közösségi ünnepekre. Odaadással építi az osztályközösséget, az általa szervezett programokon keresztül pedig a szülők közösségét is. Minden gyermeket a saját személyiségéhez illően motivál, a benne rejlő adottságok és tehetségek szerint igyekszik kihozni belőle a legjobbat. Rendszeresen keres és „kínál fel” olyan feladatokat, versenyeket, amelyeken a gyerekek szívesen vesznek részt. A versenyekre örömmel mennek, amire természetesen időt, energiát, fáradságot nem kímélve fel is készíti őket. Gyakran csoportosak ezek a feladatok, amivel erősíti a gyerekekben az összetartozást, az együtt gondolkodás képességét. Határtalan gyermekszeretet jellemzi a magánéletében és munkájában egyaránt. A problémás helyzeteket, kisebb-nagyobb „csínytevéseket” mindig nagy-nagy odafigyeléssel, kedvesen, gyengéden, de határozottan oldja meg. A szülők számára végtelenül megnyugtató érzés, hogy Judit néni érzi a gyerekek minden mozdulatát és rezdüléseit. Szervezőkészsége, kreativitása kiemelkedő, ami nemcsak a mostani pandémiás helyzetben nyilvánult meg, ahol az online oktatás és tanítás kidolgozásában vezető szerepet játszott, hanem számtalan vetélkedőt és rendezvényt szervezett az iskola falain kívül és belül egyaránt. Tevékenyen részt vett az erdei iskola szervezésében, segítette a pályaválasztási programok megvalósulását. Részt vett 2011-ben a Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége által koordinált pályaválasztási Szakmatúra szervezésében és a Szakmaismereti munkafüzet szerkesztésében. Segítette a pedagógusok digitális kompetenciájának megújítását. 37 év után is fáradhatatlanul, csillogó szemekkel tud beszélni a szakma szépségéről. Boldogan és kiegyensúlyozottan terelgeti tanulóit a tudomány világába. Szeretettel, emberséggel igazgatta a gyermekek útját. Sok időt és energiát fektetett abba, hogy tanítványai élményekkel teli, széles látókörű emberekké váljanak. Ő egy olyan hiteles személyiség és pedagógus, aki cselekedeteivel, megjelenésével, kisugárzásával, követendő példát, értéket közvetíti tanítványai számára.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Péterné Lengyel Judit 1980-ban, Egerben szerezte meg első diplomáját, magyar-orosz szakos általános iskolai tanárként. Angol nyelvtanári diplomájára 1998-ban került a pecsét. Comenius szerint: „Mindenkit mindenre meg lehet tanítani, ha van rá elegendő idő, megfelelő módszer és képzett mester.” Péterné Lengyel Judit e szellemben végezte tanári munkáját. Pedagógusi munkáját nagyfokú hivatástudat, alaposság jellemzi. Szakmai módszertani felkészültsége kiemelkedő, folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel gyarapította tudását. Szaktanári, osztályfőnöki munkájában a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, iskolaközösségük formálásában meghatározó személyiség volt. Negyven éves pedagógus pályafutása alatt végtelen humánum, emberi és szakmai igényesség jellemezte. Munkássága meghatározó szerepet játszott az iskola történetében. Vándortáborok, sóstói táborozás, természetjáró túrák, ezek szervezésében mindig aktívan kivette részét. Segítőkészen fordult munkatársai, kollégái felé és empatikus magatartást tanúsított tanítványaival és családjaikkal. Személyisége, személyes adottságai, toleranciája, széleskörű érdeklődése, mind a pedagóguspálya legkiválóbb személyiségei közé emelték. Pedagógiai és osztályfőnöki munkáját a színvonalas, naprakész, innovatív munkaszemlélet, hivatástudat, önzetlenség, precizitás, gyermek- és szakmaszeretet, a közösségért érzett felelősség jellemezte. Minden tanulóra figyel, számára a gyermek terhelhetősége, lelke és egyéni képessége számít. Pályája során kiemelt hangsúlyt helyezett a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, támogatására, az eltérő szociokulturális környezetből érkezők fejlesztésére. Szeretettel, emberséggel igazgatta a gyermekek útját. Sok időt és energiát fektetett abba, hogy tanítványai élményekkel teli, széles látókörű emberekké váljanak. Éveken át volt munkaközösségvezető, tagja volt az iskolavezetésnek is. Alapelve a következetesség. A tehetséggondozásban, felzárkóztatásban komoly sikereket ért el. A tanítványok, a társadalmi környezet nagyra becsüli a közel 40 éven át töretlen lendülettel tanító pedagógust. Munkáját fegyelem; igényesség, pontosság, megbízhatóság, naprakész felkészültség, példamutató szorgalom jellemezte. Szakmai tapasztalata óriási, tudása sokrétű, az oktatás nevelés területén végzett munkája elvitathatatlan. Szaktanári munkájában az ismeretek órai átadásakor elsődlegesnek tartja, hogy ne csak versenyzőket neveljen, hanem anyanyelvét igényesen használó, a napi társadalmi kérdések iránt értően fogékony diákok sokaságát, akik felnőtt korukban is megőrzik ezt az attitűdöt. A középiskolai felvételire nagy hatékonysággal készítette fel a gyerekeket. Sokat tett tanítványai szóbeli és írásbeli kifejezőképességének fejlesztéséért. Erre épülhetnek a versenyek. Sok kiváló eredményt elérő gyermeket nevelt. Sikerrel szerepeltek diákjai a Kazinczy — szépkiejtési -, a vers- és prózamondó, a Simonyi Zsigmond helyesírási, valamint az országos angol tanulmányi és a FOX nemzetközi angol versenyeken. Több tanítványa tett angol alapfokú nyelvvizsgát. Hitével, szeretetével, küldetéstudatával, tenni akarásával egy gyönyörű és tartalmas pályát zárhat le.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Poór József 1981 óta dolgozik Pakson, jelenleg a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusaként oktatja az iskola tanulóit az egészséges életmódra, a testnevelés, a sport szeretetére. Rugalmas, a változások iránt érdeklődő és elkötelezett sportember, a mindennapos testnevelés megvalósításának elkötelezett híve. Tanítványai számára a sportot élménnyé teszi. Önzetlenül és fáradhatatlanul tanít és nevel. Testnevelői munkája elismerésre méltó. Precíz, lelkiismeretes és szakmai kérdésekben széleskörűen tájékozott. Számos sportággal (atlétika, floorball, röplabda, labdarúgás, duatlon, mezei futás, bocsa, grundbirkózás, úszás, kéttusa, unihoki, asztalitenisz) ismerteti meg diákjait, akik a versenyeken komoly eredményeket érnek el. A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett eredményességi pontversenyben – a Tolna megyei rangsorban – a diákolimpiai eredmények alapján a Deák Ferenc iskola évek óta az 1-3. helyen áll. Tanítványai nemzetközi versenyeken is indultak, az ISF Floorball Világjátékokon Brno-ban 6. helyet, Plzen-ben 7. helyet értek el. Ezzel a város hazai és nemzetközi elismertségéért is sokat tett. Morgen Ferdinánd (egykori tanítvány) emlékét gondosan ápolja, amibe belevonja környezetét is. Sporttevékenységének mottója – „Csend . Rend. Fegyelem. Figyelem. Értelem. Győzelem!” – a tornacsarnok falára kifüggesztve emlékezteti mindennap a tanulókat a siker elérésének folyamatára. Emléket állítva az iskola egykori testnevelőjének, hagyományteremtő szándékkal indította el két évvel ezelőtt a Farkas István emlékmérkőzés sorozatot, melyen az intézmény egykori és jelenlegi diákjai csapnak össze barátságos kézilabda mérkőzésen. Nem csupán a tehetséges diákok versenyeztetésében vállal oroszlánrészt, hanem 24 éve vezetője a Paks Város és Városkörnyéki Diáksport Bizottságnak és versenybíróként is közreműködik különböző korosztályos versenyeken. Ő maga is sportol, bocsában és crokinole-ban ér el országosan is elismerésre méltó eredményeket. Poór Tanár Úr több évtizedes kiemelkedő sporttevékenysége egyaránt erősíti a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola és Paks hírnevét is. A Deák Ferenc Általános Iskola testnevelés munkaközösségének vezetőjeként kiemelkedő diákolimpiai eredményeket ér el évtizedek óta. Tömegsport foglalkozások keretén belül heti két alkalommal röplabda – és floorball edzéseket tart, amelyeken az iskola diákjai szép számmal vesznek részt. Elkötelezetten motiválja a gyerekeket a városi és országos sportrendezvényekre, a Szurkoljunk együtt!, a Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért, a Nyitni-Kék integrált sportnap, a Gyere gyalog vagy bringázz a munkába elnevezésű programokon évek óta a legnagyobb arányban mozgatja meg az ifjúságot. Az iskolai korcsolyaoktatás bevezetésével és korcsolyák beszerzésével biztosította, hogy minden 4. osztályos és felső tagozatos tanulója biztonsággal korcsolyázhasson. Egyik fő mozgatórugója volt annak, hogy a Nagy vagy! országos játékos sportversenyen iskolája már kétszer szerepelt. Szülőket, pedagógusokat és gyerekeket mozgatott meg öregbítve ezzel az iskola és a város hírnevét.

Az esten Pedagógus szolgálati emlékérmet vehettek át: Berkóné Németh Irén, Dombainé Müller Teréz, dr. Nemesné Flaisz Margit, dr. Vincze Zoltánné (nem tudott jelen lenni), Hencz János, Horváth Katalin Mária, Jeneiné Habran Ilona, Pintérné Tölli Veronika, Péterné Lengyel Judit, Pólya Judit, Ruff Jánosné, Szilágyi Istvánné, Tillné Antal Erzsébet, Tumpek Györgyi, Vassné Fritz Margit, Weisz Józsefné, Ziliziné Petrik Klára, Iker Lászlóné (nem tudott jelen lenni) és oklevelet vehetett át Komáromi János. Az emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Hagyományosan a pedagógus napon adják át a jubiláló pedagógusoknak a „színes okleveleket”. Vas diplomát (65 éve végzett) kapott Feil Józsefné, Arany diplomát (50 éve végzett) Hoffman Ádámné és özv. Horváth Béláné (nem tudott jelen lenni) és Gyémánt diplomát (60 éve végzett) Hanol Ferencné (nem tudott jelen lenni).

A díjak átadása után Jobbágy Károly: Az elhagyott repülőtér című prózáját adta elő Feil Gréta, majd Francis Poulenc: Sonata II.-III. tételét klarinéton Tóth Benedek, zongorán közreműködött Túri-Nagy János.

Az ünnepség végén minden jelenlévő ünnepeltet egy-egy szál virággal köszöntöttek, és állófogadásra invitáltak, ahol Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere mondott pohárköszöntőt.