Paksi építésügyi kisokos – Településképi eljárások

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/archív felvétel

Cikksorozatunkban eddig megismerhették a településképi előírásokat, az egyes eltérő karakterek jellemző településképi követelményeit. A szabályok érvényesülését a településkép-védelmi eszközök biztosítják. Paks Város Önkormányzata – élve törvény adta lehetőségével – településképi eljárások útján gondoskodik a településképpel kapcsolatos előírások betartatásáról. A településkép-védelmi tájékoztatás segíti az építtetőket a szabályok közötti eligazodásban. Aki építési tevékenységet végez, az építés bármely szakaszában kérhet szakmai konzultációt a város főépítészétől, ahol tájékoztatást kap a vonatkozó előírásokról, a településkép szempontjából elfogadható megoldásokról. Személyes konzultációra időpontot kell kérni a polgármesteri hivatal műszaki hatósági csoportjánál a 75/830-521, a 75/830-668 vagy a 75/830-515 telefonszámok valamelyikén. A főépítész szerdánként tart ügyfélfogadást a polgármesteri hivatalban. Célszerű időben jelezni a konzultációs szándékot, hogy a következő fogadónapra még tudjanak időpontot adni. Amennyiben az ügyfél nem tartja szükségesnek a személyes megbeszélést, a konzultáció írásban is történhet. A személyes és írásos konzultáció esetén egyaránt el kell küldeni az építési szándékot ismertető levelet és a rendelkezésre álló terveket a telepuleskep@paks.hu emailcímre. A konzultációról írásos emlékeztető készül, amit a konzultációt követő 15 napon belül elküldenek az ügyfélnek. Az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóházépítési és lakóházbővítési szándék esetén kötelező a szakmai konzultáció a tervezés kezdeti szakaszában és a bejelentés megtétele előtt is. A konzultációról készült emlékeztetőt az egyszerű bejelentéshez kell csatolni.

Építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén településképi véleményt kell kérni a polgármestertől. Ez az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus rendszerben (ÉTDR) történik az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt, amelyhez az engedélyezési terveket kell csatolni. A településképi eljárásban a polgármester a város főépítészének szakmai véleményét figyelembe véve hozza meg döntését. Ebben az eljárásban nincs kötelezően előírva a szakmai konzultáció, mégis javasolt az építtetőknek, tervezőknek, hogy éljenek a lehetőséggel az esetleges elutasítás megelőzése érdekében. Könnyebb a vázlatterveket javítani a tervezés kezdeti szakaszában, mint a véglegesítésüket követően.

A településképi törvény lehetőséget adott az önkormányzatoknak, hogy az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket településképi bejelentéshez kössék, így garantálva a településképi követelmények betartását. Ezen tevékenységek köre településenként változó, ezért célszerű előzetesen tájékozódni. A településképi bejelentést a településképi rendelet 5. mellékletében meghatározott kérelemmel és a tervrajz két példányával, illetve leírással, vagy ezek digitális másolatával kell kezdeményezni. Az eljárás viszonylag egyszerű, így nem feltétlenül kell jogosultsággal rendelkező tervező közreműködése. Olyan dokumentációra van szükség, melyből az építési szándék egyértelműen megérthető. Napjainkban napirenden van az energiamegtakarítást eredményező munkákra vonatkozó pályázatok elbírálása, ahol egyes homlokzati beavatkozások településképi bejelentési kötelezettség körébe tartoznak. Utólagos hőszigeteléssel járó homlokzatszínezés vagy nyílászárócsere esetén elegendő a homlokzatokról készült fénykép, a tervezett nyílászáró színének és osztásának leírása, és a színkód megadása. A településképi rendelet a földszínek alkalmazását írja elő, ezt a színválasztásnál figyelembe kell venni, ne rendeljenek meg festéket a főépítésszel való egyeztetés nélkül. A településképi bejelentési eljárásban a főépítész szakmai véleményének figyelembevételével hozza meg döntését a polgármester, a bejelentés tudomásulvételéről igazolást állít ki. A közelmúltban történt fontos változás, hogy a reklámok elhelyezését, a rendeltetési mód és a rendeltetési egységek számának megváltoztatását kormányrendelet köti településképi bejelentéshez.

A településképi követelmények, a településképi véleményben foglalt feltételek, a településképi bejelentés nélkül vagy a tudomásulvétel megtagadása ellenére folytatott tevékenységek esetén településképi kötelezési eljárás keretében szólítják fel az építtetőt a szabálytalanság megszüntetésére, a teljesítés elmaradása esetén településképi bírságot szabnak ki. Ennek megelőzése érdekében az építkezők feltétlenül érdeklődjenek előzetesen az érvényes előírásokról a polgármesteri hivatal műszaki hatósági csoportjánál.

Ezzel a településképi rendelet, a településképi követelmények ismertetésének és egyben cikksorozatunknak végére értünk.

Vassné Skerlanitz Katalin

 

A Paksi Hírnök köszönetét fejezi ki Vassné Skerlanitz Katalinnak, a műszaki hatósági csoport vezetőjének a közös munkáért.