Több módon segíti az iskoláztatást az önkormányzat

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Évek óta több módon nyújt segítséget az önkormányzat a családoknak az iskoláztatáshoz, ami az új tanévben sincsen másként.

A szociálisan rászoruló családoknak nyújtott támogatások egyik formája a rendszeres nevelési segély, amivel gyermeknevelési, iskoláztatási költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. – Ez a támogatás általános iskolásoknak étkezési térítésidíj-kedvezmény formájában, illetve középiskolásoknak, felsőoktatásban tanulóknak készpénzben biztosítható. A kérelmet szeptemberben kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal szociális csoportjához, a felsőoktatásban tanulók esetében viszont mindkét szemeszterre igényelni kell a támogatást, azaz januárban is be kell adni a kérelmet – tájékoztatott Feketéné dr. Féhr Nikolett, a Paksi Polgármesteri Hivatal szociális csoportjának vezetője.

A rendkívüli települési támogatásként folyósított beiskolázási segély is szociális rászorultságtól függő ellátás. – A kérelem elbírálásakor vizsgáljuk a családban élők vagyoni helyzetét és jövedelmét. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük, hogy óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben kezdi meg a gyermek a tanévet – tájékoztatott a csoportvezető, hozzátéve, hogy a kérelem már beadható.

Azt is megtudtuk a csoportvezetőtől, hogy évek óta létező támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj általános és középiskolás roma tanulóknak. Feltétel, hogy a diáknak legalább közepes a tanulmányi eredménye, minden tantárgyból legalább elégséges értékelése van, valamint nincs igazolatlan hiányzása. Az ösztöndíj szeptembertől igényelhető, összege tanulmányi átlagtól függően havi 3-8 ezer forint. A kérelmet tanévenként egyszer kell benyújtani.

Feketéné dr. Féhr Nikolett a kedvezményes diákbérletről is tájékoztatott. Elmondta, hogy ezt azok a paksi és a város közigazgatási területén tanuló általános és középiskolások vehetik igénybe, akik legalább egy kilométerre laknak oktatási intézményüktől, illetve a sportlétesítménytől vagy művészetoktatási intézménytől, ha sport vagy művészeti tevékenység miatt utaznak helyi járattal. A kedvezmény a Paksra helyközi járattal utazó csámpai és gyapai gyerekeknek is jár. A kérelmet tanévenként egyszer, az első bérlet lejárta után egy hónapon belül kell beadni a szociális csoporthoz, ezt követően már egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan százalékát. A bérleteket össze is lehet gyűjteni, de amikor az első lejár, mindenképpen be kell adni a kérelmet, különben nem kapják meg a visszatérítést az érintettek. Arra is figyelniük kell, hogy az utolsó, júniusi bérlet lejártát követő egy hónapon belül érvényesítsék a kedvezményt.

Kérelemnyomtatványokat és további információkat a hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni.