Novemberi testületi döntések

Tizennyolc témát tárgyalt novemberi ülésén a paksi képviselő-testület. A költségvetési rendelet módosítása és a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadása mellett a képviselők elvi hozzájárulást adtak egy önkormányzati tulajdonú holding megalakításának előkészítéséhez.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Az idei költségvetés háromnegyed éves végrehajtásának megvitatása, majd elsősorban technikai jellegű módosítása után a 2022-es költségvetési koncepciót tárgyalták a képviselők. Szabó Péter polgármester az előterjesztés ismertetésekor kiemelte, hogy Süli János miniszter, a választókerület országgyűlési képviselője közreműködésének köszönhetően az elmúlt négy évben 12 milliárd forint kormányzati támogatás érkezett Paksra. Hozzátette, hogy bíznak a további támogatásban, amely a jövő évi költségvetésbe beépülhet.

Bevezetik 2022-ben a részvételi költségvetést, amelynek célja, hogy a lakosságot minél nagyobb arányban, közvetlenül is bevonják a döntéshozatal folyamatába, ennek értelmében egy meghatározott összeg felhasználására a választópolgárok tehetnek majd javaslatot. A keret nagyságáról a 2022-es költségvetés tervezése során, a források ismerete után döntenek majd.

A 2-es számú gyermekorvosi körzetben – a nyugállományba vonult dr. Bátai Mária körzete volt – jelenleg dr. Korsós Judit helyettesít. Időközben Bátai doktornő értékesítette praxisát dr. Szabó-Nemes Juditnak, aki ugyancsak részt vállalt a helyettesítésben. A testület arról határozott, hogy mivel 2022. január 1-től iskolaorvosi hatáskörbe kerül a 3-18 éves gyermekek megelőző jellegű egészségügyi gondoskodása, ennek ellátásával dr. Korsós Juditot bízzák meg. Így a házi gyermekorvosok terhei csökkenthetők. Az ülésen elhangzott, hogy matematikailag egyelőre nincs lehetőség még egy körzet létrehozására, hiszen ahhoz körzetenként legalább 600 ellátottra lenne szükség, és ez a feltétel egyelőre nem áll fenn.

A DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának béremelése tárgyalásakor Domonkos Tamás vezérigazgató arról tájékoztatta a testületet, hogy idén a fizikai munkát végzők jelentős béremelést kaptak, emellett a vezetői réteg megtartására úgy törekednek, hogy a hasonló méretű vállalatok által nyújtott bérekhez igyekeznek alkalmazkodni.

Településrendezési eszközök módosításáról is határozott grémium. A PIP Nonprofit Kft. folyamatban levő beruházásaiból erednek a módosítási igények, amelyeket a Déli Iparterület, a Duna-part, a Györkönyi és a Pollack Mihály utcai lakóterület négyesére bontva dolgoztak fel. A munkaközi dokumentáció elkészült, ezt elfogadta a testület. Új kiemelt fejlesztési területek létrehozásáról is határoztak, ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntést hoztak a képviselők, egyrészt a Paksot érintő úttervezések és az Atompark Kft. területeinek megközelítéséhez feltáró út kiszabályozása, majd a Vácika tehermentesítő- illetve Györkönyi utcát érintő feltáró út rekonstrukciója kapcsán.

Holding létrehozásáról szóló javaslat is szerepelt a napirendek között. Mint azt Paks polgármestere indoklásában elmondta, ezzel a lépéssel hosszú távon lehetne csökkenteni az önkormányzati gazdasági társaságok – a DC Dunakom Zrt., a Paksi Közlekedési Kft., a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt., valamint a Mezőföldvíz Kft. – részére nyújtott támogatást, egyéb pénzügyi, szervezeti előnyök mellett. Egyelőre elvi jóváhagyásukról döntöttek a képviselők, egyúttal felhatalmazták a polgármestert az előkészítő munka megkezdésére.

A „Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Pakson és gazdasági övezetében” megnevezésű projekt megvalósításának támogatásáról is határoztak a képviselők. A Paksi Közlekedési Kft. az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pályázatán mintegy 509 millió forintot nyert a projekt előkészítésére, amelynek tartalmi elemei között autóbuszok – köztük két hidrogénnel működő – és töltőállomások beszerzésének folytatása, szabadparkolóhelyfelismerő rendszer kialakítása, SMART buszmegállóhelyek kialakítása, e-jegyrendszer bevezetése is szerepel.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A Kínai Népköztársaság Shandong tartományának Liaocheng városa megkereste Paksot partnerségi, majd testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából. A hatmillió lakosú várossal gazdasági együttműködés valósulhat meg, pénzügyi kötelezettség vállalása nélkül. A testvérvárosi szerződés megkötését, az esetleges felmondás szabályozásával együtt, a testület elfogadta.

Az ülés végén Heringes Anita képviselő (PDF) érdeklődött ingyenes Covid-19 antigén gyorsteszt felajánlásának lehetőségéről a lakosság számára. Szántó Zoltán alpolgármester szerint ezek a tesztek csak a lelkiismeret megnyugtatására, a pozitivitás megerősítésére szolgálnak, hiszen a negatív eredmény csak 60 százalékban biztos, nem zárja ki a fertőzést, erre a PCR- tesztek alkalmasak. Ezt az álláspontot dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója is megerősítette.