Évet értékelt Szabó Péter polgármester

Többéves hagyomány, hogy január elején az új esztendőt köszöntő koncertestet tartanak Pakson, ahol a polgármester értékeli a város elmúlt egy esztendejét. A Csengey Dénes Kulturális Központban tartott idei ünnepi esten sem történt ez másként, Szabó Péter, Paks polgármestere mondott évértékelő beszédet, majd ez alkalommal az Óbudai Danubia Zenekar adott koncertet.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

– Mindenekelőtt érdemes megállnunk és visszanéznünk arra, hogy mit értünk el, minek kellett a mindennapokban néha megfeszített erővel is megfelelni és nem utolsó sorban érdemes tekintetünket az idei év céljaira, megálmodott terveink megvalósítására is irányítani – mondta évértékelő beszédének bevezető gondolataiban Szabó Péter polgármester, majd így folytatta:

Alapvető célunk a tavalyi évben sem változott. Felelősen szolgálni a város fejlődését, az itt élők boldogulását, és olyan körülményeket teremteni, amelyben egyszerre találja meg fiatal és idős, családos és egyedülálló a helyét, boldogulását, biztos jövőjét. Legfontosabb volt az elmúlt esztendőben is számunkra, hogy fenntartsuk és fejlesszük a Pakson országos viszonylatban is magas színvonalon működő nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények, sportegyesületek nyújtotta szolgáltatásokat. Lehetőségeinkhez mérten pedig kellő figyelmet fordítsunk a város közbiztonságának hatékony megőrzésére is. Hiszem, hogy kitűzött céljainkat a város polgárjaival közösen sikerült teljesítenünk.

Az elmúlt év egy mértékegységekkel nem mérhető területre is felhívta újra a figyelmet. Növekedni nemcsak az anyagiakban, infrastruktúrában kell és lehet, hanem azokban az emberi értékekben is, melyek egy közösség felelőségvállalásban öltenek leginkább testet. Hiszem, hogy mi itt Pakson ebben az évben is jelesre vizsgáztunk odafigyelésből, közösségeink szolgálatából, hiszen a járvány ezt az évünket is jelentősen meghatározta. Hiszen immár harmadik éve formálja és szövi át mindennapi életünket, hatalmas kihívást és feladatot adva az egészségügyben, szociális intézményekben, oktatásban dolgozóknak és a családoknak. Köszönöm mindenki szolgálatát, akik áldozatukkal erőfeszítéseikkel állták a sarat az év legnehezebb időszakaiban, a járvány különböző hullámaiban orvosként, ápolóként, pedagógusként, szociális dolgozóként és nem utolsósorban szülőként és nagyszülőként gondoskodva családjukról, a rájuk bízottakról. Mindez elégedettséggel és azzal a reménnyel tölthet el mindannyiunkat, hogy egy olyan városban élhetünk melynek közössége képes összefogni a bajban, szükségben, nehéz időkben. Fájó szívvel emlékezünk azokra is, akiket az elmúlt esztendőben ragadott el a vírus városunk nagy közösségéből.

A vírus okozta nehézségek mellett számos örömről, fejlődésről is beszámolhatunk, mely a 2021-es esztendőhöz köthető. A város vezetése számára nagyon fontos, hogy a paksi gyermekek, fiatalok fejlődését minden eszközzel segítsük. Ennek eredményeként Dunakömlődön ovifocipálya létesült, amihez a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatán nyert támogatást a paksi önkormányzat. Megépült a támfal a dunakömlődi tagóvoda mögötti területen, és szintén Dunakömlődön befejeződött az országban az első, a Limes vonalában található, római kort idéző játszótér kivitelezése.

Szabó Péter, Paks polgármestere. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Örömmel adhatok számot arról, hogy a Paksi Gyógyászati Központ egy modern és az eddiginél sokkal gyorsabb képalkotásra képes új röntgengépet vásárolt, mely jelentősen segíti városunk lakóinak egészségügyi ellátását. Folytattuk a Barátság úti rendelő épületének korszerűsítését, ezt a munkát folytatni szeretnénk idén is.

Természetesen idén is számos utca kapott új köntöst városunkban. Elkészült a Kishegyi út és a Vácika utca közötti útszakasz, folyik a Táncsics Mihály utcai út- és járdafelújítás, átadtuk a 300 millió forint kormányzati támogatásból felújított Szentháromság teret, és megtörtént a Tölgyfa utcának, valamint a Tolnai út Kölesdi út és Mentőállomás közötti szakaszának rekonstrukciója is. Az utóbbiakhoz szükséges összeget a Belügyminisztérium pályázatán elnyert összegből sikerül megvalósítani.

Az elmúlt évben is milliárdos nagyságrendben sikerült fejlesztéseket megvalósítani, vagy az előkészítésüket megindítani, és ami még örömtelibb, hogy a szükséges források egyre nagyobb részét saját anyagi lehetőségeink mellett külső források bevonásával tudjuk biztosítani, melyben nagy szerepet vállal Magyarország Kormánya és Süli János miniszter úr is.

Hiszem, hogy a jelen örömei, eredményei táplálják a jövőbe vetett reményünket. Ezért is kezdtünk bele a város teljes víziközmű-hálózatának felújításával kapcsolatos tervek elkészíttetésébe, hiszen az atomerőművi blokkok bővítésével összefüggésben a város víziközmű-hálózatát is modernizálni kell. Emellett pedig megkezdődött a főutca Kereszt utcától egészen a 6-os út becsatlakozásáig tartó szakaszának, valamint a Csengey Dénes Kulturális Központ felújításával kapcsolatos munkáknak a tervezése is.

A város vezetése régóta elkötelezett a hatékony környezetvédelem mellett, és ezért, számos kritikát is elviselve, folyamatosan dolgozunk a teljesen zöld közösségi közlekedés működtetésén. Tavaly óta az országban egyedül Pakson mondhatjuk el, hogy a helyi autóbuszflotta teljesen új és elektromos, tehát minden elemében környezetbarát. Ehhez kapcsolódóan a város költségvetéséből 95 millió forint értékben megújult az elektromos busz járműtelep útja. A járművek üzemeltetését segíti az is, hogy diagnosztikai és szerviz berendezések kerültek az elektromos buszok számára megépített buszgarázsba. A mostani állapotot is szeretnénk tovább fejleszteni, hosszú távon is fenntarthatóvá és utasbaráttá tenni, hogy a Pakson élők a közösségi közlekedés minden előnyét élvezhessék. Ezért még decemberben aláírtuk Magyarország Kormányával azt a szerződést, amelynek értelmében folytatjuk az elektromobilitás program fejlesztését okos buszmegállók kialakításával, további buszok beszerzésével, melyek közül kettő már hidrogén meghajtású lesz.

Idén, szintén kormánytámogatásnak köszönhetően, közel 300 millió forintból újítjuk fel a Gábor Áron utcát, a Kálvária utcát és a Kápolna utca bölcsőde előtti szakaszát. Elkezdődik Vácika utca további kialakítása is, a cseresznyési bekötőútig. Kész tervekkel rendelkezünk a Villany, a Hajnal, a Csónak és a Halász utcák felújítására, melyekhez, ha a szükséges források rendelkezésünkre állnak, még idén elkezdjük a munkát. 2022-ben korszerűsítjük hulladékgazdálkodási rendszerünket is, és el tudjuk indítani a Duna-part rehabilitációját CLLD pályázati forrásból. A tervek elkészültek, a beruházás a korzó felújításával kezdődik el.

Egy város erejét, jövőbe vetett bizalmát erősen meghatározza, hogy miként törődik nevelési oktatási intézményeivel. Hiszünk a város és az itt élők sikeres jövőjében, ezért is fordítottunk nagy figyelmet és jelentős forrásokat az elmúlt években óvodáink folyamatos korszerűsítésére, tavaly decemberben pedig átadtuk a tetőtől talpig felújított és modernizált Kápolna utcai bölcsődét. Zajlik a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola teljes körű rehabilitációjának tervezése, melynek eredményeként a következő években a város egyik legmodernebb alapfokú oktatási intézménye jön létre. De az óvárosban működő Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Templom téri telephelyén is megkezdődik az építkezés, melynek keretében három új épületrész és egy tornacsarnok is készül. A beruházást a Pécsi Egyházmegye végzi kormányzati forrásból, de az elmúlt öt évben, az építkezés tervezési és előkészítési szakaszában a város számos szakmai és egyéb segítséget nyújtott az iskola és a Pécsi Egyházmegye számára. Az iskola építése egyébként nagyban segíteni fogja a Templom tér és környékének megújulását is.

Hiszem, hogy az idei évre vázolt terveink, kitűzött céljaink egy magabiztos, a jövő lehetőségeiben bízó város képét mutatják, melynek záloga a Paks II.-es atomerőművi blokkok megépítése. Az idei év ezért sorsfordító is lehet nekünk, paksiaknak, hiszen áprilisban országgyűlési választások lesznek. S miközben vallom, hogy városi ügyekben a pártpolitika nem lehet elsődleges, most mégis azt kell mondani, hogy városunk és az itt élő emberek jövőjét, biztonságát egy esetleges kormányváltás pusztán pártpolitikai alapon képes lesz gyökeresen megváltoztatni, néhány év alatt ellehetetleníteni. Hiszen az ellenzéki összefogás pártjai kivétel nélkül ellenzik az új erőművi blokkok megépítését. Akkor is, ha paksi és megyei képviselőik, vagy még miniszterelnök-jelöltjük is próbálja árnyalni az ellenzők hangját. Ennek kapcsán az ellenzékben uralkodó helyzetet egy viccel lehet érzékeltetni:

A magát született demokratának tartó gazda összehívja az állatokat, hogy megbeszélje velük, melyiket milyen mártással készítse majd el ebédre.
Megszólal a kakas:
– Gazda elvtárs, mi egyáltalán nem akarjuk, hogy elkészítsen bennünket ebédnek! Mire a gazda:
– Kakas elvtárs, Ön eltért a napirendtől!

Igen világosan látszik, hogy teljesen mindegy mit szeretne a baromfiudvar és aktuálisan megválasztott kakasa, úgyis az lesz, amit a gazda mond. S hogy milyen az ellenzék valódi gazdája, abból bőven kaptunk ízelítőt 2010 előtt. Ismerjük liberális akaratát lényegi, a nemzet sorsát befolyásoló kérdésekben, de mind közül nekünk, paksiaknak a legfájóbb az lesz, ha a zöld büszkeséggel hangoztatott akaratuknak megfelelően, minden észérvet lesöpörve leállítják az erőművi blokkok megépítését. Ezért a tavaszi választás eredménye Pakson valóban a jövőnkről szóló szavazás lesz.

Jó reménnyel mondhatjuk, hogy idei terveink és az elkezdődő fejlesztések ismeretében lesz mivel megtölteni az időt 2022-ben is. Hiszen a megújulás, a fejlődés mellett legalább annyira fontos, hogy mindennapi közös életünket az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátások és számos más területen az eddig megszokott, magas színvonalon tudjuk működtetni. Ehhez pedig mindanyiunk közös munkája is szükséges, úgy ahogy az elmúlt évben is együttműködve értük el sikereinket, a város gyarapodását, fejlődését. Néhány napja már átléptünk az új évbe. És amikor az ember valahonnan elmegy, valahová átlép, lehetősége van elhagyni mindazt, amire már nincs szüksége. Kívánom, hogy hagyjuk a múlt évben mindazt, ami nem méltó az emberhez, és hozzuk át azt, ami érték. Kívánom, hogy az új esztendő hozzon mindenek előtt egészséget, és a járvány idejének végét. Hozzon gyarapodást, szeretetet, békét, sok emberi összefogást, felelősségteljes döntéseket, hogy egy év múlva is elmondhassuk munkával, családunk és közösségeink szolgálatával tudtuk teljessé, széppé és gyarapodóvá tenni a rohanó időt.

Óbudai Danubiana Zenekar. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az évértékelő beszédet követően az Óbudai Danubia Zenekar adott koncertet. A Danubia Magyarország egyik vezető szimfonikus zenekara. A legfontosabb hazai koncerttermeken kívül rendszeresen fellépünk Európa jelentős fesztiváljain; különleges programösszeállításaink és ifjúsági, illetve szociális projektjeink nyomán az egyik legkarakteresebb művészeti együttessé váltunk az elmúlt években. Profilunk meghatározó eleme a műfaji kísérletezés, a huszadik századi és kortárs művek műsorra tűzése és az erőteljes online jelenlét, olvasható az utazenehez.hu oldalon.

Süli János, a Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A hangverseny után Süli János, a Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter mondott pohárköszöntőt. Értékelte a 2021-es esztendőt, és sikerekben gazdag új évet kívánt a megjelenteknek.