Képviselő-testületi döntések az áprilisi ülésen

Településrendezési eszközök módosítása, telepítési tanulmányterv elfogadása és alapítványi támogatások jóváhagyása is szerepelt a képviselő-testület áprilisi ülésének napirendjén. Közel húsz témában hozott határozatot a grémium, melyek megtekinthetők a város honlapján.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A napirend tárgyalása előtti felszólalásában Mezősi Árpád (PDF) arról beszélt, hogy nem találja elégségesnek a városban található nyilvános toalettek számát és nyitvatartását. Szabó Péter polgármester válaszában elmondta, hogy egyeztetett a DC Dunakom Zrt. igazgatójával, Domonkos Tamással, valamint a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatójával, Márkus Zalánnal arról, hogy az Atom téren modern, városképbe illeszkedő nyilvános toaletteket helyeznek el a közeljövőben, és továbbiak kihelyezését is megfontolják, hiszen egyre több a szabadtéri rendezvény a városban.

Hatályos településrendezési eszközeinek módosítását határozta el Paks Város Önkormányzata, összegyűjtve az aktuális önkormányzati, befektetői, lakossági igényeket. A Városi csomag – Tárgyalásos eljárás keretében tíz témát vizsgálnak, melyek közül három esetben a módosítás előkészítése, megalapozása céljából Telepítési Tanulmányterv (TTT), egy esetben engedélyezési terv (ET) készült, a többi esetben a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szöveges, illetve a Szabályozási Terv (SZT) rajzi javítása, kisebb módosítása történik. Barnabás István (PDF) észrevétele szerint komoly városépítészeti beavatkozásokat terveztek a csomagban, a legsarkalatosabb a hatos út melletti szervízút tervezete, amely a Kresz-parkkal kötné össze a Sík sort. Úgy véli, ezt a kérdést tovább kell vizsgálni. Ezzel egyetértett Szabó Péter polgármester, és előterjesztőként javasolta, hogy tervezzék tovább ezt a jelentős beavatkozást igénylő beruházást, terjesszék ki a megalapozó vizsgálatokat, és esetleg fontoljanak meg más alternatívákat. (Az előterjesztés kifejti, hogy környezeti és tulajdonjogi szempontból is jelentős beavatkozások várhatóak ezen a területen, hiszen a szervízút kialakításához 7 telek teljes kisajátítására, 7 esetben teljes bontásra, 15 esetben pedig kártalanításra lenne szükség). A munkaközi tervdokumentációt egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

Telepítési tanulmányterv elfogadásáról határozott a grémium a Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme kapcsán. A kérelem a Vörösmalom közelében lévő tíz megawatt teljesítményű naperőműpark további tizenöt megawatt teljesítménnyel való bővítésének lehetőségét vizsgálja.

Új munkamegosztási megállapodásokat kötnek a Paksi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, erről is határozott a testület. A Paksi Benedek Elek Óvoda, a Paksi Napsugár Óvoda, a Paksi Életfa Idősek Otthona, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, a Paksi Városi Múzeum, valamint a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait a hivatal pénzügyi osztálya látja el, ez a jövőben sem fog módosulni, az új megállapodás megkötését jogszabályi változások indokolják.

A jogszabályi változások miatt a gazdasági szervezettel ugyancsak nem rendelkező Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás új munkamegosztási megállapodásának megkötése is időszerű volt.

Új könyvvizsgálói megbízásról döntött a testület a DC Dunakom Zrt.-nél, és elfogadta a cég 2022. évi üzleti tervét.

Budapesten és a környező hét megyében biztosítja a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentését, őrzött szállítását és neonatológiai sürgősségi ellátását a Peter Cerny Alapítvány hiánypótló, éjjel-nappali szolgálata. A Paks területén élők biztonságos egészségügyi ellátását is több alkalommal segítette már az alapítvány, melynek tevékenységét százötven ezer forinttal segítik a testületi döntése alapján a polgármesteri-alpolgármesteri keret terhére.

Nyolc alapítvány tevékenységét támogatja tavaszi pályázatain keresztül a gazdasági bizottság és a humánpolitikai bizottság. A grémiumok határozatait a képviselő-testület jóváhagyta. A nyertes pályázatok listája megtalálható a paks.hu honlapon.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Paks Város Sportjáért kitüntetés adományozásáról. Határozatuk szerint Haraszti Zsolt, a Paksi Futball Club Kft. ügyvezetőjének tevékenységét köszöni meg a város 2022-ben a díjjal. A város sportjáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért végzett, maradandót alkotó munka elismeréseként adományozható kitüntetést a magyar sport napja alkalmából szervezett városi ünnepségen adják majd át.