Átadták a Paks Város Közbiztonságáért kitüntetést

A Paks Város Közbiztonságáért díjat azok elismerésére alapította az önkormányzat 2006-ban, akik sokat tesznek a település közbiztonságáért, tevékenységüket lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzik. Az elismerésre a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítás, a polgári védelem, valamint a mezőőri szolgálat és a polgárőrség területén tevékenykedő személyt lehet jelölni, aki Pakson látja el szolgálatát. A kitüntetett 2022-ben Gaszner Róbert tűzoltó alezredes, akit a Városházán tartott ünnepségen köszöntöttek.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Szabó Péter köszöntőjében méltatta a rendvédelemben és a katasztrófavédelemben dolgozók munkáját, külön is a koronavírus-járvány alatt végzett szakmai tevékenységüket, amit – mint hangsúlyozta – úgy végeztek, hogy közben maximálisan megfeleltek egyéb feladataiknak. A polgármester az orosz-ukrán háború kapcsán is kiemelte tevékenységüket, mint mondta, a katasztrófavédelem koordinálása mellett történik a menekültek fogadása.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A köszöntőt követően a kitüntetés átadása következett. Ahogy a méltatásban elhangzott, Gaszner Róbert tűzoltó alezredes 2007. január 1-jén kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának állományában beosztott tűzoltóként. 2009. április 1-jétől szolgálatparancsnoki feladatokat látott el, majd 2010. július 1-jétől a Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztály vezetője lett. Jelenlegi beosztását 2012. április 1-je óta tölti be. Szakmai tevékenységét szolgálati viszonyának kezdetétől céltudatosan és pontosan végzi, melynek köszönhetően szakmai életútja töretlen. Magabiztos, határozott, terhelhetősége, stressztűrő képessége kiemelkedő, a tűzoltói hivatást életcéljának tekinti. Az irányítói feladatok ellátása során, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység mellett nagyfokú szakmai tapasztalatra tett szert a vezetői feladatok ellátásához is. Javaslatai, döntései megalapozottak, melyek jelentős mértékben hozzájárultak a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlődéséhez. Kiemelkedően hatékony az új feladatok megismerésében, azok megszervezésében és rendszerezésében. Folyamatosan képezi magát, szorgalma, a szakma és a szervezet iránti elhivatottsága, szolgálati feladatokhoz történő hozzáállása példaértékű, beosztottjait jól motiválja a hatékony és magas színvonalú munkavégzésre. Kitűnő kapcsolatot tart fenn munkatársaival, a társadalmi és civil szervezetekkel.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Gaszner Róbert azt mondta, hatalmas elismerés számára, hogy átvehette ezt a díjat. – Köszönön a képviselő-testületnek, köszönet vezetőimnek, beosztottjaimnak, akik hivatásom gyakorlása során mindvégig támogattak és segítették a munkámat. Ajánlom ezt a díjat mindazon bajtársaimnak, akikkel az elmúlt 21 év során együtt szolgálhattam, és a családomnak azt a rengeteg támogatást, hogy minvégig mellettem voltak a pályafutásom során – mondta.

Az ünnepségen Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere mondott pohárköszöntőt. – Elékezzünk meg a kitüntetettünk kapcsán arról a hű kötelességteljesítésről, és arról a számtalan esetről, amikor fáradságot nem ismerve, bátran és önzetlenül siettek segítségére a szorongatott, tehetetlen helyzetben lévő embertársainknak. Legyen továbbra is ez a vezérfonal, megvédeni az emberi életet, és az ember keze munkáját. Korunk tűzoltója legyen az önkéntes, hivatásos vagy létesítményi, elődei példáját követve, hivatásához méltóan bármikor kész mások mentésére, és bármikor kész segítséget nyújtani a bajban. De ezt a hivatást és a kitűzött célokat egyedül, külön-külön nem, csak együtt, csapatban tudja teljesíteni – fogalmazott.