Szabó Péter: egyszerre ünnepeljük a szolgálatot, a hivatást és az embert

A mai napon egyszerre ünnepeljük a szolgálatot, a hivatást és az embert. Vagyis Önöket, akik az életüket tették fel arra, hogy kézvezetőként, vagyis pedagógusként szolgálják a rájuk bízott életeket. Ezzel a gondolattal kezdte Szabó Péter polgármester az ünnepi beszédét a pedagógus napi városi ünnepségen.

Azzal folytatta, hogy az ünnepek olyan pillanatok, melyek megtartanak azért, hogy megálljunk, emlékezzünk, és a jelen valóságából láthassuk a jövő útjait is. – Ezért ma talán egy kicsit mindannyian emlékeztetjük magunkat arra, kik vagyunk, és hogy az egyszer kimondott döntésünk hogyan formálja most is életünk. S eszünkbe jutnak az egykori szeretett tanárok, tanítók, vagy óvónénik, akiknek példája, szava, bátorítása és szeretete nélkül ma nem lennének óvónők, tanítók, vagy tanárok. Talán ebből is tetten érhető, hogy pedagógusnak lenni nem egy foglalkozás, egy mindennapi átlagos munka, hanem hivatás. Mely maga az ember léte, szívének legbenseje, ahonnan megszületnek gondolataink, szavaink, döntéseink, tetteink. És megszületik a fejlődés, a szellem és a lélek gazdagodása, az a szemmel néha nem látható növekedés, mely a pedagóguspálya valódi értelme és különlegesen értékes öröme – mondta.

Szabó Péter, Paks polgármestere mondott beszédet a pedagógus napi városi ünnepségen. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Arról is beszélt a polgármester, hogy a mai ünnep sajnos mást is megmutat. – Figyelmeztet a jelen valóságára, arra, hogy a pedagóguspálya minden területén egyre növekvő a pedagógushiány, a munkaterhelés, és ma már a pedagógusfizetések is jelentősebb korrekcióra szorulnak. Mindez felelősséget ruház a nevelési-oktatási ágazat vezetőire, és természetesen a fenntartókra is. Mi Pakson az elmúlt években igyekeztünk az óvodai dolgozók anyagi juttatásait értékállóvá tenni, de a bölcsődei és óvodai infrastruktúra bővítésében, felújításban is jelentős eredményeket értünk el. Bízom benne, hogy iskoláink megújulása is elkezdődhet az előttünk álló időszakban – összegzett.

– A mai ünnep arra is figyelmeztet, hogy pedagógusnak lenni magvetés. Ezért a pedagógus a jövő embere is, aki folyamatosan hiszi és látja a jót. Saját hivatásában, a rábízott gyermekek lelkében, személyiségében. Teszi mindezt úgy, hogy közben tudja, hogy az aratás ünnepe nem biztos, hogy az övé lesz – húzta alá Szabó Péter, aki zárógondolataiban megköszönte Paks városa nevében a pedagógusok magas színvonalú munkáját, hivatásuk őszinte, áldozatos megélését, mindazt a jót, amivel naponta gazdagítják gyermekeinket, városunk szellemi, lelki növekedését.

A polgármesteri köszöntőt követően átadták a Gyermekeinkért díjat. Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított városi kitüntetést 1996 óta adják át, hagyományosan a pedagógusnapi városi ünnepségen. 2022-ben a kitüntetettek Klopcsikné Somorjai Mária és Árokszállási Eszter.

Klopcsikné Somorjai Mária. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Klopcsikné Somorjai Mária pedagógiai munkássága negyven évvel ezelőtt kezdődött egykori iskolájában, a tolnai II. számú Általános Iskolában. Az ekkor még képesítés nélkül tanító fiatal pályakezdő nagy lelkesedéssel végezte a feladatait. Egy évvel később megkezdte főiskolai tanulmányait, és a faddi iskolában gyakorolhatta a tanítóképzőben megszerzett ismereteket. Nem kis kihívást jelentett számára az ott eltöltött három év, hiszen tanítványainak jelentős része nevelőotthonban nevelkedő fiatal volt. Már ekkor megmutatkozott érzékenysége, elhivatottsága a hátrányos helyzetű gyermekek iránt. Szeretettel, türelemmel, toleranciával közeledett a tanítványai felé, és a környezetét is hasonló hozzáállásra inspirálta. A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 1992. október 12. óta büszkélkedhet azzal, hogy tantestületének ilyen empatikus, másokért önzetlenül tenni akaró és tudó tagja van. Testnevelést tanító pedagógusként számos versenyeredmény fűződik a nevéhez. Az utóbbi években több megyei és országos versenyre jutottak el a tanítványaival, a gyerekek gyönyörű eredményeket értek el. A sport iránti elköteleződése és oktató-nevelő munkája a helyi programokhoz való csatlakozásban is megmutatkozik. A Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! és a Szurkoljunk együtt! programok egyik iskolai koordinálója. Intézményvezető-helyettesként és megbízott intézményvezetőként nemcsak a vezetői teendőket végezte el maximálisan, hanem számos tanulót nevezett be és készített fel – sikeresen – különböző versenyekre. A Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában több, immár hagyománnyá vált iskolai program megvalósítása, megszervezése fűződik a nevéhez. Huszonhat éven keresztül fő szervezője, mozgatórugója és kapcsolattartója volt az iskolai Szülők – nevelők jótékonysági báljának. Emberi magatartása nemcsak a tanulók előtt példa, hanem kollégái előtt is. Szívügyének tekinti a másság elfogadtatását. A Lélekmozgató névre elkeresztelt mozgalomhoz, a parasport naphoz kezdeményező tevékenysége által a Deák iskola az elsők között csatlakozott. Klopcsikné Somorjai Mária Elis Julianna filozófiáját vallja, mely szerint: „Minden réten virágok és tövisek nőnek harmóniában.” Egész tanévre kiterjedő programsorozatot állított össze, aminek a középpontjában a hátránnyal élő emberekhez való odafordulás, a velük való törődés áll. 2019-ben a Veled is törődünk Egyesület odaadásáért, fáradhatatlan, céltudatos munkájáért Jantyik Margit–díjjal jutalmazta. Munkáját a Szekszárdi Tankerületi Központ 2019-ben a Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa kitüntetéssel ismerte el.

Árokszállási Eszter. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Árokszállási Eszter a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett matematika-fizika szakon. Pedagógus pályafutását Mezőberényben, egy kéttannyelvű gimnáziumban kezdte, majd a paksi Energetikai Szakközépiskolában folytatta, aztán 2001-től a Vak Bottyán Gimnázium tanára lett. Munkássága alatt mindvégig a legfontosabb céljának tekintette, hogy a szaktárgyait minden diákhoz közel vigye, megértesse, megszerettesse. Tudatosan képezte magát, kereste a módszertani lehetőségeket, sok év alatt így jutott el az eredményes frontális osztálymunka módszere mellett a kooperatív technikák elsajátításáig, az egyszerű „tábla-kréta” módszertől a Kahhoot és a LearningApps tanórai alkalmazásáig. Mindemellett figyelmet fordít az egyes tanulók képességbeli adottságaira is, differenciáltan oktat, felzárkóztat, sikeres a tehetséggondozásban. Tanóráin oldott légkört teremt. 2011-ben felvételt nyert a Debreceni Egyetem Matematika és Számítástudományi Doktori Iskola módszertani képzésére, a levelező PhD tagozatra. Három évvel később, 2014-ben minden tárgyból jeles eredménnyel abszolvált státuszba került. Az ez alatt az idő alatt szerzett kutatási és megfigyelési eredmények mind-mind a diákokhoz kerültek vissza, az ő fejlődésüket szolgálták a tanórákon, szakkörökön, fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon. Kiemelt figyelmet érdemel Árokszállási Eszter pedagógusi munkájában a tehetséggondozás. Regionális és országos szintű versenyeredményeinek száma meghaladja a százat. Részt vett számos hazai és nemzetközi konferencián; prezentációkat, kutatási anyagokat osztott meg számos magyar és angol nyelvű fórumon. Magyarországon egyedüliként kétszer nyerte el az Ericsson-díjat, 1999-ben és 2013-ban. Több ízben nyerte el a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány tanári díját. Díjazott volt az OKTV-n kiemelkedő eredményt elért tanulók tanáraként. Egész pályafutása során az foglalkoztatta, hogyan tehetné minél eredményesebbé a rá bízott tanulók tanítását.

Ebben az esztendőben Pedagógus szolgálati emlékérmet kaptak: Bartal Edit, Bíró Zoltánné, Fekete Miklósné, Iker László, Jillingné Weisz Julianna, Koszorúsné Nepp Ágnes , Kriszt Antalné, Mede Istvánné és Szabados Ágnes. Az emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Hagyományosan a pedagógus napon adják át a jubiláló pedagógusoknak a “színes okleveleket”. Arany diplomás (50 éve végzett) Fodor Árpádné és Ürmös Józsefné, Vas diplomás (65 éve végzett) Kern Györgyné.

Jelenet a Tűzvirág Táncegyüttes előadásából. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az esten a Tűzvirág Táncegyüttes Lúdas Matyi című előadását tekinthették meg az ünnepeltek Mádi Magdolna művészeti igazgató és koreográfus rendezésében.

Leber Ferenc, Paks alpolgármestere. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az ünnepség végén minden jelenlévő ünnepeltet egy-egy szál virággal köszöntöttek, és állófogadásra invitáltak, ahol Leber Ferenc, Paks alpolgármestere mondott pohárköszöntőt.