Szeptemberi képviselő-testületi döntések

A szeptemberi testületi-ülésen napirend előtt Szabó Péter polgármester az önkormányzat gazdasági helyzetéről adott tájékoztatást. Mint elmondta, tavaly kormányrendelettel elvonták a gépjárműadót, idén június 30-ig az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjemelésére tilalom volt érvényben, ezek pedig bevételcsökkenést eredményeztek. 1,2 milliárd forint értékű ingatlaneladásból 80 ezer forint realizálódott. Emelkednek a rezsiköltségek, és az élelmiszerárak emelkedése is nagyobb terhet ró az önkormányzatra a gyermekétkeztetésben. Jelenlegi információ szerint az áram ára 2023-ra Paks önkormányzata esetében 1,5 milliárd forinttal növekszik, a gázfelhasználás pedig 500 millió forint többletkiadással fog járni. A vártnál magasabb infláció az üzemeltetési költségeket – mivel megkötött szerződésekről van szó – nem befolyásolja, viszont a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadásokat igen, hiszen a szerződéskötésekig hónapok telnek el, kizárt, hogy 3 százalékos inflációval tudnak számolni, így többletkiadás várható. Összességében 2023-ban 2,6-3 milliárd forint lesz a többletkiadás. – Ha nem mérséklődnek az energiaárak és az infláció, akkor annak érdekében, hogy egyensúlyban legyen a költségvetés olyan döntéseket kell meghoznia a képviselő-testületnek, amelyek bevételnövekedést és kiadáscsökkentést eredményeznek. Hogy milyen költségcsökkentő döntéseket kell majd meghozni, ezen még dolgozunk, de nem várhatunk sokáig, október-novemberben ezeket – a szükséges egyeztetések után – meg kell hozni – összegzett Szabó Péter, hozzátéve, hogy a kötelező és az önként vállalt feladatok aránya már most is egészségtelen, hozzávetőleg a keret 30 százalékát fordítja a város kötelező feladatokra, a többit pedig önként vállaltakra.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Elsőként a Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány, a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány, a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány, a Paksi Duna-partért Közalapítvány és a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány tevékenységéről készített beszámolók voltak terítéken, amelyeket egyhangúlag elfogadott a testület.

Ezt követően a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet módosította a képviselő-testület. Az új rendelkezés megtalálható a paks.hu honlapon az Önkormányzat/Testületi anyagok fül alatt.

Korábbi rendeletmódosítások miatt szükségessé vált az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása. Az átvezetéseket elfogadó egyhangú döntést követően a hulladékgazdálkodási rendeletet érintő technikai jellegű változtatások voltak terítéken. Heringes Anita (PDF) azt mondta, hogy alapvetően hibásnak tartották a szolgáltatás átadását a Vertikál Zrt.-nek. Bizottsági ülésen javasolták ad hoc bizottság létrehozását annak kivizsgálására, miért romlott a szolgáltatás minősége, és legyen erről egy határozat. Ezért nem támogatják az előterjesztést a szavazásnál.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása is napirenden volt. – Költségvetés témában – az ismert okok miatt – tartózkodni szoktunk a szavazástól, de a város érdekében most támogatni fogjuk a szavazásnál az előterjesztést, hogy meglegyen a döntéshez szükséges minősített többség – jelezte hozzászólásában Heringes Anita (PDF). Itt tárgyalták a módosítással összefüggésben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok együttműködésével kapcsolatos koncepció felülvizsgálatát. 2021 novemberében döntött a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) átalakításáról és elismert vállalatcsoport létrehozásáról a képviselő-testület. Az előterjesztés szerint a 2022-ben történt helyi és országos gazdasági változások megkérdőjelezték az elismert vállalatcsoport megalakításának létjogosultságát. A geopolitikai környezet, valamint ennek nyomán a háborús veszélyhelyzetből adódó pénzügyi megszorítások olyan negatív hatást gyakorolnak Paks Város Önkormányzatának költségvetésére, melyek miatt az elismert vállalatcsoport megalakításához és későbbi hatékony működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat nem tudja hosszú távon megfelelően biztosítani. Nehéz helyzetben vannak a víziközművek, így az önkormányzat többségi tulajdonában álló Mezőföldi Regionális Vízközmű Kft. is, a negatív tényezők együtthatása miatt tárgyalások folynak a cég állam általi átvételének lehetőségéről. Ez a cég is a holdingba került volna. A Paksi Közlekedési Kft.-t és a Protheus Holding Zrt-t időközben értékesítésre jelölték ki, a liciteljárás jelenleg is folyamatban van. Ezen indokok alapján vált szükségessé az elismert vállalatcsoport koncepciójának felülvizsgálata, és egy új koncepció kidolgozása, mely feladattal a DC Dunakom Zrt. vezetőjét, mint a legnagyobb kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatóját bízzák meg, mert a vállalatirányítási és szervezeti oldalról is a legalkalmasabb a beolvadásban résztvevő más társaságok megfelelő és hatékony integrálására mind feladatellátási, mind pedig szervezeti oldalról. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadta a grémium.

A város 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolóról is tárgyaltak a városvezetők. A beszámolót a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján állították össze, érvényes előirányzatként figyelembe véve a június 30-ig megtartott testületi döntéseket, és a központi változásokat. A teljesítések a bevételi és a kiadási oldalon időarányosak, közel 50 százalékon álltak félévkor. A szavazásnál a PDF képviselőinek tartózkodása mellett elfogadták az előterjesztést.

A képviselő-testület 2021. októberi ülésén hagyta jóvá a Pollack Mihály utcától északra fekvő területek ingatlan tulajdonszerzését. A projekt célja 26 db ingatlan vagy ingatlanrész tulajdonszerzése, adásvétel vagy amennyiben ez nem lehetséges, kisajátítás útján. Az új lakóterületen közterületek, közösségi funkciójú területek és lakóépületek kerülnek kialakításra. Az ingatlan tulajdonszerzések során, a vételi ajánlatok tulajdonosi egyeztetése során felmerült az igény a visszamaradó területrészek kapcsán, hogy azokat is szeretnék az ingatlantulajdonosok vétel részeként kérni. Ezt a területegységre tekintettel mostani döntésével egyhangúlag jóváhagyta a testület.

Idén is csatlakozik Paks a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz – így döntött a testület. Az ösztöndíjpályázatnak mindkét típusát meghirdetik: az „A” típusú pályázatban a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők vehetnek részt, a folyósítási ideje 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév), a „B” típusú pályázat az érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizetteknek szól. A 2023. évi pályázati fordulóban felhasználható önkormányzati keretösszeg 4 millió forint.

Felülvizsgálták és módosították a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal meglévő együttműködési megállapodást. Erre azért volt szükség, mert a nemzetiségi önkormányzat új székhelyen folytatja tovább tevékenységét, a 7030 Paks, Dankó Pista utca 18. szám alatt található Roma Közösségi Ház ingatlanban.

A grémium arról is határozott, hogy az ingatlantulajdonosok kérésére az Ezüstfa utca nevet kapja a paksi 5312/22 hrsz.-ú névnélküli közforgalom elől el nem zárt magánút. A közterületnév megállapításakor a környező utcaneveket, helyi jellegzetességeket, a telepítési tanulmányterv javaslatait, városfejlesztési szempontokat, valamint Paks város jellegét is figyelembe kell vennie a képviselő-testületnek, és kizárólag a Magyar Tudományos Akadémia által engedélyezett név adható. Az elnevezésre vonatkozóan Paks Város főépítésze véleményt adott ki, melyben az Ezüstfa utca elnevezést megfelelőnek találta.

A testület döntött a Pro Urbe-emlékérem átadásáról is. A város gazdasági, kulturális és társadalmi életében kifejtett kiemelkedő teljesítményéért 2022-ben Pupp Réka, az Atomerőmű SE sportolója és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója vehetik át a rangos kitüntetést az október 23-i városi ünnepségen.

A képviselő-testületi ülést élőben közvetítette a TelePaks televízió, a felvétel felkerül a telepaks.net oldalra. Az előterjesztések megtalálhatók a paks.hu honlapon.

TelePaks Híradó: